Profesor Thon: Plošné očkování nevylučuje individuální přístup, naopak by ho mělo vyžadovat

Lidský imunitní systém udržuje v těle rovnováhu vůči vnějšímu i vnitřnímu světu. „Neustále reagujeme na podněty. Máme obavy z mikroorganismů, ale počet žijících mikroorganismů v našem těle je srovnatelný nebo dokonce větší než je počet našich vlastních lidských buněk. Stáváme se s naší mikrobiotou skutečně „superorganismem“, nežijeme ve sterilním prostředí, zajišťujeme a vyvíjíme obranu. Proto od samého počátku života už úplně malé děti vytvářejí regulační mechanismy, aby zvládly infekce. Získávají pasivně protilátky od matky přenosem přes placentu a další protilátky z mateřského mléka. Zvládnou nápor z vnějšího světa i díky tomu, že je matky kojí,“ říká náš přední imunolog profesor Vojtěch Thon. Lidské tělo tak postupně posiluje svůj imunitní systém. Většinu útoků z venku organismus opravdu zvládne. Jsou ale infekce, které mohou být nebezpečnější než jiné. Třeba spalničky, kterých u nás přibývá. Jen letos je již už hlášeno víc než 400 případů.

Číst dál...

Úprava článku Mýty a fakta o očkování z webu Ministerstva zdravotnictví - II.

O článku na webu MZ, který se pokouší vyvrátit údajné mýty o očkování, jsme vás informovali ZDE. Postupně budeme doplňovat a upravovat jednotlivé „mýty“ i s odkazy na zdroje, aby občané měli k dispozici relevantní informace.
Rozalio navrhuje změnit název článku na webu MZ na „Fakta a informace o očkování“ a celý článek vést pozitivní formou, přinášet jasné odborné a praktické informace a vyvarovat se vyvracení „mýtů“. Ostatně podobných článků vyvracejících „mýty“ lze na internetu nalézt mnoho, není potřeba je uvádět znovu na webu MZ. Důležité jsou kvalitní informace pro pacienty i lékaře o možnostech očkování, druzích vakcín, jejich použití a specifikách, o nemocech a v neposlední řadě o epidemiologických opatřeních.

Číst dál...

Úprava článku Mýty a fakta o očkování z webu Ministerstva zdravotnictví - I.

O článku na webu MZ, který se pokouší vyvrátit údajné mýty o očkování, jsme vás informovali ZDE. Postupně budeme doplňovat a upravovat jednotlivé „mýty“ i s odkazy na zdroje, aby občané měli k dispozici relevantní informace.
Rozalio navrhuje změnit název článku na webu MZ na „Fakta a informace o očkování“ a celý článek vést pozitivní formou, přinášet jasné odborné a praktické informace a vyvarovat se vyvracení „mýtů“. Ostatně podobných článků vyvracejících „mýty“ lze na internetu nalézt mnoho, není potřeba je uvádět znovu na webu MZ. Důležité jsou kvalitní informace pro pacienty i lékaře o možnostech očkování, druzích vakcín, jejich použití a specifikách, o nemocech a v neposlední řadě o epidemiologických opatřeních.

Číst dál...

Zpráva EFVV: Cesty k poškození způsobené očkováním

Zpráva EFVV (Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování) vyjadřující znepokojení s bagatelizací nežádoucích účinků očkování:

 

Příběh na první pohled

Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že „očkovací skeptici“ patří mezi deset nejakutnějších zdravotních rizik pro lidstvo v roce 2019. Zároveň se však rostoucí počet alergií, autoimunitních a neurovývojových onemocnění, které lze vědecky spojit s potenciálními vedlejšími účinky očkování, stává globální epidemií a ukazuje na skutečnost, že skutečným rizikem pro současné globální zdraví se staly vakcíny samotné.

Číst dál...

Nařízení vyšetření protilátek nebo očkování proti spalničkám zaměstnancům

Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně lze jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Toto právo lze omezit, pokud tak stanoví zákon a je to nezbytné v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. Úmluva rovněž stanoví, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.
Podle zákona o zdravotních službách lze pacientovi bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy mu zdravotní stav neumožňuje souhlas vyslovit, nebo v případě vážné duševní poruchy, která vážně ohrožuje pacienta. Bez souhlasu lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví, a záchytnou službu.

Číst dál...

Článek italského pediatra Dr. Antonello Arighi: „Vakcinace: snižování nežádoucích účinků”

Z obsahu:
- nutnost monitorovat infekční choroby
- nutnost určit a popsat nežádoucí vedlejší účinky či skutečné komplikace vakcinací
- infekční choroby jsou jednou z hlavních příčin chudoby
- technologie vývoje vakcín
- nespecifické obranné mechanismy jsou MNOHEM důležitější než specifické
- mechanismy interakce vakcín s imunitním systémem
- nerovnováha imunitního systému směrem k Th2 v důsledku vakcinací
- vakcinace povzbuzuje a „zesiluje“ humorální imunitu a zeslabuje imunitu buněčnou
- vakcíny výrazně oslabují imunitní systém obecně, tudíž nespecifickou imunitní obranu organismu, jenž je nejvíce oslabený zhruba 10–12 dní po vakcinaci po variabilní období přibližně 1 až 6 měsíců
- vztah mezi krevní skupinou a reakcí na vakcíny
- je velmi užitečné snažit se připravit dítě, jež má být očkováno, prostřednictvím léčebných prostředků působících proti snížení výkonnosti imunitního systému a usnadňujících vylučování toxických látek

Číst dál...

Doktorka Hofhanzlová: Paniku ohledně spalniček vnímám také jako strach před odpovědností za důsledky očkování

Milí,

většinu svého času trávím v Ráji svého srdce, vzdálena Labyrintu světa. Tentokrát mě z mého poustevnického života vytrhla paní profesorka Strunecká upozorněním, že se zase blbne kvůli spalničkám. A tak všem, kteří o mé vyjádření stojí, posílám pár slov k tomuto tématu.

Spalničky jistě kdysi byly ohrožujícím onemocněním, které postihlo množství dětí. V epidemiích se šířilo zvláště v sirotčincích. Poměry v těchto ústavech jsou mnohým z nás známé z literatury jako třeba Dickensův Oliver Twist.

Číst dál...

Americká imunoložka - Neočkované děti představují NULOVÉ riziko pro všechny ostatní

Text převzat a přeložen z: https://prepareforchange.net/2018/04/03/harvard-immunologist-to-legislators-unvaccinated-children-pose-zero-risk-to-anyone/

Vážení zákonodárci,

jmenuji se Tetyana Obukhanych, postgraduálně jsem vystudovala imunologii. Píši tento dopis s nadějí, že napraví běžné mylné názory na vakcíny a pomůže vám vytvořit si nestranný a vyvážený názor podpořený uznávanou teorií o očkování a novými vědeckými poznatky.

Představují neočkované děti větší hrozbu pro veřejnost než ty očkované?

Číst dál...

Vyšetření TREC a KREC v České republice

Každé dítě má právo na bezpečnou vakcinaci, která musí být provedena včas, aby vakcína dokázala zajistit účinnou ochranu. V případě použití tzv. živých vakcín (jako je např. vakcína proti rotavirům, proti tuberkulóze a další) je nutné před jejich podáním v prvním roce života dítěte vědět, že u dítěte není závažná vrozená porucha imunity. Ta se nemusí hned po narození projevit, neboť je dítě v prvních měsících života chráněno také přenosem imunity od své matky.

Číst dál...

Séroprevalence protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v České republice

V posledním desetiletí, s výjimkou epidemií v roce 2014, 2017 a 2018, byly v České republice hlášeny pouze ojedinělé případy onemocnění spalničkami. Tuto epidemiologickou situaci lze dávat do kontextu vysoké proočkovanosti proti spalničkám, která v České republice dlouhodobě převyšovala 95 %. Vzhledem  k nestabilní epidemiologické situaci spalniček v Evropě se nabízí otázka doby přetrvávání protekce v dospělém věku po očkování v dětství. V rámci mnou prezentované studie byla zjištěna celková séropozitivita specifických IgG 24 protilátek proti spalničkám u 83,3 % osob ≥18 let věku. Celkem 14,3 % testovaných vzorků bylo séronegativních a 2,4 % bylo hraničních. Analýza výsledků v jednotlivých věkových kategoriích, resp. analýza podle stavu očkování proti spalničkám ukázala vyšší vnímavost ke spalničkám u dospělých osob očkovaných v dětství v porovnání s neočkovanými. Ve vyšších věkových kategoriích, které nebyly v dětství očkovány proti spalničkám, byla zjištěna >96% séropozitivita. Vysokou séropozitivitu protilátek proti spalničkám u osob narozených v prevakcinační éře potvrdil ve shodě s našimi výsledky národní sérologický přehled provedený v České republice v roce 2013. Obdobná zjištění byla potvrzena i v jiných zemích. Námi zjištěná vysoká séropozitivita rovněž koresponduje s obdobnými zjištěními, že imunitní odpověď po prodělání onemocnění  je celoživotní a na vyšší úrovni než postvakcinační. Nejnižší séropozitivita byla zjištěna ve věkové kohortě 30 - 39 let (61,5 %), tedy ve skupině osob, která byla částečně tvořena jedinci očkovanými v době používaného jednodávkového vakcinačního schématu v počátcích implementace vakcinace proti spalničkám do národního imunizačního programu. Druhá nejnižší séropozitivita byla ve věkové kohortě 40 - 49  let (77,5  %). V této kategorii byly zastoupeny jak osoby neočkované (30  %), tak očkované pravděpodobně jednou dávkou vakcíny (70 %). Jejich zjištěná séropozitivita specifických IgG protilátek proti spalničkám byla 95,3 % resp. 69,9 %. Ve věkové kategorii 18 - 29 let byla zjištěna séropozitivita 81,1 %.

Číst dál...