Názor české pediatričky "Opatrnost je zásadní!"

Naši vakcinologové zdůrazňují, že očkování je velmi efektivní proces, jak naučit dítě nové imunitě. Souhlasíme-li alespoň částečně s tímto náhledem, musíme si zároveň uvědomit, že i tento proces učení musí mít svůj správný postup, adekvátní míru zátěže a svůj pravý čas. V opačném případě pak jistě vzniká chaos, který může spíše ublížit.Naočkovat maličkému kojenci do 1 stehna Infanrix 6, do druhé končetiny Prevenar 13 či Synflorix, do jiného místa pak aplikovat, dle nedávných doporučení Bexsero a současně dát do úst 1,5 ml Rotarixu - to může být jistě efektivní, avšak v nežádoucích účincích ! Proto  kombinování Infanrixu hexa s jinými očkovacímu látkami SÚKL ani nedoporučuje. Lehkomyslnost má totiž mnoho podob a není v souladu s lékařským přikázáním : PRIMUM NON NOCERE ! 

 

     Zdravý kojeneček je pro mne symbolem dosud ničím nedotknuté živé přírody, s geniálně naprogramovaným vývojem. Člověk svými zásahy  přírodu často ničí. Může ji však také chránit. Očkování, to je boj s ohněm předpovídaných epidemií, pro mnohé spojen se svatozáří, pro někoho však i s peklem. Bitevním polem tohoto boje se stává dítě. Výsledek bitvy je však nejistý, ztráty se připouštějí.

   Vraťme se tak trochu do minulosti. Naše maminky nás nechávaly velmi ochotně očkovat a byly za ochranu očkováním vděčné. Já sama jsem ještě prošla černým kašlem, avšak jiné děti v naší vesnici, jak jsem slyšela z vyprávění svých rodičů, na tuto nemoc v padesátých letech zemřely. I já patřím ke generaci matek, které bez námitek vystavily své děti každému očkování tehdy dostupnému, s přesvědčením, že je to jen pro jejich dobro.

  Pro má vnoučata  se však očkovací schema s posunutím do útlého kojeneckého věku a s nárustem počtu očkovacích látek i dávek  výrazně změnilo. Domnívám se, že tato skutečnost je přímo zodpovědná za vzrůstající nesouhlasy s tímto postupem. Mnozí rodiče, stejně jako já, dětská lékařka, se ptají, kde je hranice této zátěže. Jak musí být dítě vyspělé a kolik má vážit, aby se vůbec mohlo s očkováním začít ? Všichni přece víme, že všeho moc škodí a že někdy méně znamená více! Co když máme kontraindikaci, přímo uvedenou v příbalovém letáku?

   Např. u Synflorixu čteme: Kontraindikací očkování je alergie : 1.  na účinnou látku, 2. na pomocné látky, 3. na bílkovinný nosič. Jak mám tyto překážky vakcinace poznat a vyloučit? Podobně také u Infanrixu 6 je ke stejným kontraindikacím přidána ještě alergie na Neomycin, Polymyxin a tučně zdůrazněna alergie na FORMALDEHYD. Setkali jste se někdy s alergií na Formaldehyd? Používá se v potravinářství jako konzervans, pod značkou E 240, avšak jeho užití je v ČR zakázáno! Nikde není uvedeno, že je to alergen, ale je označen jako jed, jehož otrava má stejné příznaky jako např. Ebola. Do chemického WC žádáme prostředky bez formaldehydu, v očkovací látce pro kojence nám nevadí? Měla by nám být přece proti mysli  jakákoliv manipulace s jedy v dosahu kojence! Jak mám toto riziko podstoupit s klidným svědomím? Navíc, nejsem idealista a připouštím, že i do obsahu očkovací  ampulky se může promítnout nějaká chyba. Kdyby byl lékař povinen část očkovací látky po aplikaci na nějaký čas uschovat, aby mohl být proveden rozbor v případě nežádoucí reakce, možná by se pak leccos objasnilo. Zatím se však schovávají pro potřeby hygieniků jen vzorky potravin v jídelnách.

  V příbalovém letáku je také uvedena pravděpodobnost nežádoucích účinků. Četnost febrilií je více než u jednoho z deseti očkovaných. Naočkovat kojence proto znamená v běžné praxi počítat s ev. podáním nejen Paralenu, ale také Sorbitolu a Saccharinu, které paralenové substance obsahují. Navíc, Paralen je přece jed, v jednorázové dávce 10 g zabije zdravého dospělého muže. Jste-li zastánci Ibalginu, přečtěte si i jeho příbalové informace. Míra rizika Vás rovněž nepotěší. Proto raději opusťme farmakologii a vraťme se více do mé praxe.

  Dítě ve věku 3 měsíců, se kterým jsem se setkala na preventivních prohlídkách dosud jen 3 x  nebo 4 x , se mi jeví často zcela zdravé, a přesto může inklinovat k těžkým poruchám. Je to pro mne bytost tajemná a neznámá. Naprosto nesouhlasím s náhledem, že je to automat, který najednou současně zpracuje jakékoliv požadované informace k navození obranyschopnosti dle našeho zadání. Naopak, vím, že je to človíček nesmírně křehký a zranitelný, zvláštní ochrany hodný. Jistě, nebezpečí černého kašle, TBC,  pneumokoků a jiné infekce z kontaktů s nebližšími je pro něho naprosto reálné. Proto také rodičům neustále opakuji, a to velmi důrazně, že nošení ochranné ústenky a úzkostlivá hygiena rukou jsou nezbytné a samozřejmé. Některé rodiče však tomu musíme teprve učit.

    Navíc, pro naše vnoučata se i doba podstatně změnila. Hrozí jim nové infekce, narůstá astma, lékové, potravinové a jiné alergie, vládne chemie. Lze proto logicky očekávat, že i očkování budeme snášet výhledově čím dál hůře, a proto musíme být stále více a více opatrní, abychom preventivním zásahem lehkomyslně neublížili. Příroda nás však učí poznání, že přežít znamená schopnost přizpůsobit se. Nezbývá nám, než věřit, že tato schopnost je nám dána do výbavy. Kdybych své maminky nabádala, ať svá miminka otužují a sprchují studenou vodou, právem by mi řekly, že jsou na to ještě malá. Že potřebují hlavně mateřské mléko a teplou matčinu náruč. Ale vystavit je ledové sprše nejrůznějších antigenů, chemických a alergizujících látek, které na rozdíl od vody nejsou nevinné a pronikají snadno a hluboko do dětského tělíčka, toto není v tak útlém věku nepřiměřené?

    Úkolem pediatra je poznat, kdy má svého svěřence očkováním chránit, a kdy je naopak povinen ho chránit před očkováním. A tento úkol je nesmírně těžký! Vyžaduje rozhodně delší čas a pečlivé sledování, alespoň základní laboratorní vyšetření, také důkladné poznání rodinné anamnesy k případnému stanovení kontraindikací. Zvláště v pediatrii platí, a to znovu a znovu  zdůrazňuji, že každý zásah do vývoje dítěte musí mít své skutečné opodstatnění, svou pravou míru a svůj vhodný čas. I na očkování by mělo dítě dozrát jako na krajíc chleba. Malý kojeneček, ve své slabosti a bezmocnosti, nemůže být tím snadno dostupným terčem a prostředníkem, který má spasit lidstvo před epidemiemi.

                                                                                                                                                                   

MUDr. Marie Dvořáková 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.