Vakciny.net - aktualizace všech příbalových informačních letáků (PI), včetně souhrnu vlastností přípravku (SPC)

18.4.2016
Byla provedena aktualizace všech příbalových informačních letáků (PI), včetně souhrnu vlastností přípravku (SPC). Nově aktualizované soubory naleznete v každé kapitole příslušného očkování.

Upozornění: Od letošního roku (2016) výrobce vakcíny Infanrix Hexa omezil používání této vakcíny při schématu 2+1, kdy minimální interval 1 měsíc mezi 1-2 dávkou změnil na minimálně 2-měsíční interval (stejně jako výrobce vakcíny Hexacima). Toto může být pro někoho omezením pro přechod mezi 3+1 na 2+1. Samozřejmě, že to neznamená, že by původně očkování při minimálním intervalu 1 měsíce nebyli dostatečně dobře chráněni po kompletním očkování ve schématu 2+1.

 

M.Petráš

 

zdroj http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2016_12.htm