Vakciny.net - aktualizace všech příbalových informačních letáků (PI), včetně souhrnu vlastností přípravku (SPC)

18.4.2016
Byla provedena aktualizace všech příbalových informačních letáků (PI), včetně souhrnu vlastností přípravku (SPC). Nově aktualizované soubory naleznete v každé kapitole příslušného očkování.

Číst dál...

Vakciny.net - Proč se v ČR vůbec změnilo očkování z 2+1 na 3+1?

12.1.2016

V roce 1991 byla vydána první česká (tehdy ještě československá) zákonná vyhláška týkající se očkování, která definovala schémata jeho provádění. Jednalo se o vyhlášku č. 48/1991 Sb, která v paragrafu 3 “Očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli” přesně vymezila podávání celkem 5 dávek takto: “ Základní očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí u dítěte v době od započatého devátého týdne života třemi dávkami očkovací látky v měsíčních intervalech, čtvrtá dávka se podá v osmnáctém až dvacátém měsíci života. Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede v pátém roce života.”
Vzhledem k tomu, že účinnost vyhlášky nabyla 15.2.1991, prakticky všechny děti nově narozené v roce 1991 byly již očkovány v souladu s touto vyhláškou, tj. ve schématu 3+1 a druhou booster dávkou v 5 letech.
Do roku 1991 se očkovalo proti těmto třem infekčním chorobám ve zcela jiném schématu. První 2 dávky se se podávaly v intervalu 6 týdnů a očkování se zahajovalo ve 3. měsíci věku. Třetí dávka se podávala o 6 měsíců později. Toto uspořádání odpovídalo schématu 2+1. Kromě toho se ve 3 a 6 letech přidávala jedna posilující dávka kombinované vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (v té době se používala vakcína Alditepera českého producenta ÚSOL, později Sevac).

Číst dál...

Názor české pediatričky "Opatrnost je zásadní!"

Naši vakcinologové zdůrazňují, že očkování je velmi efektivní proces, jak naučit dítě nové imunitě. Souhlasíme-li alespoň částečně s tímto náhledem, musíme si zároveň uvědomit, že i tento proces učení musí mít svůj správný postup, adekvátní míru zátěže a svůj pravý čas. V opačném případě pak jistě vzniká chaos, který může spíše ublížit.Naočkovat maličkému kojenci do 1 stehna Infanrix 6, do druhé končetiny Prevenar 13 či Synflorix, do jiného místa pak aplikovat, dle nedávných doporučení Bexsero a současně dát do úst 1,5 ml Rotarixu - to může být jistě efektivní, avšak v nežádoucích účincích ! Proto  kombinování Infanrixu hexa s jinými očkovacímu látkami SÚKL ani nedoporučuje. Lehkomyslnost má totiž mnoho podob a není v souladu s lékařským přikázáním : PRIMUM NON NOCERE ! 

 

Číst dál...

Bezpečnost vakcín proti lidskému papilomaviru bude přehodnocována

15.7.2015

HPV vakcíny, tedy lidově očkování proti rakovině děložního hrdla či čípku – budou podrobeny novému hodnocení svého bezpečnostního profilu.

Číst dál...

M.Petráš - Tajemství schématu 2+1 prozrazeno

13.3.2015

V posledních letech se jak mezi laickou tak odbornou veřejností čím dál častěji diskutuje, zda očkovat dítě ve schématu 2+1 nebo 3+1. A proč vlastně existuje schéma 3+1, když 2+1 stačí. A tak vznikají “odborné” pravdy nebo hlouposti, proč je 3+1 lepší než 2+1 minimálně v našich podmínkách.

Nadešel čas vysvětlení, jak je tomu doopravdy. Odpověď je v historii.

Číst dál...

Velmi časté nežádoucí reakce na očkování

MUDr. Judita Hofhanzlová napsala další otevřený dopis pro rodiče a kolegy lékaře, tentokrát převážně o neblahých a přehlížených reakcích na  očkování, se kterými se ve své praxi setkává téměř denně. A s výzvou pro kolegy lékaře, aby se informavali o podobách NÚ, vzdělávali a hlavně očkovali jen děti zcela zdravé.

Číst dál...

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc – Hliník ve vakcínách

 

Na webových stránkách www.vakciny.net byl zveřejněn článek RNDr. Marka Petráše: "Hlinitá sůl jako adjuvans ve vakcínách ", z kterého vyplývá, že používání hliníku ve vakcínách je bezpečné a bezproblémové. Paní profesorka Strunecká, na tento článek napsala odbornou reakci. Jako vědkyně, která se výzkumem hliníku a jeho vlivu na organismus zabývala 20 let (např. v letech 2003/4 byla koordinátorkou projektu o fluoridech a hliníku v rámci EU, kterého se účastnilo 352 vědců z 15 zemí) má pro toto téma  odbornou erudici i praktické zkušenosti.

 

Číst dál...

Jak mi chtěli otrávit dceru hliníkem

Zajímavá prezentace od Ing. Miloslava Pouzara Ph.D., z ústavu environmentálního a chemického inženýrství v Pardubicích.

Tato prezentace obsahuje mnoho informací o hliníku obecně tak i ve vakcínách. Dozvíme se zde o toxicitě hliníku, jeho koncentraci ve vakcínách, distribuci v těle či souvislosti s Alzheimerovou chorobou.
Prezentaci je možno stáhnout na http://www.mpouzar.net/prednasky_spectox.htm, sekce - Speciální toxikologie, poslední bod - Hliník ve vakcínách.

Zdroj: http://www.mpouzar.net/index.htm

 

Prezentace online, zde: http://www.vlastnihlavou.cz/jak-mi-chteli-otravit-dceru-hlinikem/

 .

Pandořina skřínka

Počátkem roku se objevily mediální zprávy ohledně soudu s rodiči, kteří odmítli nechat očkovat své dítě (soud vyhráli). Kromě toho média přinášejí informace o plánované legislativní změně, která by měla nastolit sankce pro rodiče odmítající očkování svých dětí.
Téměř 20 let trvalo, než se toto téma povinného očkování otevřelo. Ne že by se během této doby nediskutovalo, ale obvykle tak jak se otevřelo tak se zase zavřelo. A zůstalo nadále "tabu".

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* vláda předložila návrh PSP

* Sněmovní tisk 530/0

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví

doporučil schválit zákon

* vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.