Mária Vašíčková: Reakce na europoslankyni Kateřinu Konečnou

Jednání Evropského parlamentu o očkování


Dobrý den paní Konečná,

nedávno jsem shlédla záznam z jednání komise Europského parlamentu ze dne 25.1.2018. Téma je pro mne hodně důležité, a protože se mu věnuji už více než pět let, musím říct, že shrnout do 2,5 minuty tuto problematiku jste zvládla bravurně. Dovolila jsem si k tomu napsat své postřehy s důvěrou, že Vás mohou zajímat. Omlouvám se za rozsáhlost dopisu, nicméně téma je obsáhlé a svá tvrzení mám ráda podložené. Mým cílem je předat Vám informace, které jste zřejmě nedostala, když jste si svůj výstup připravovala. Jsem si jista, že Vás budou zajímat, abyste v příštích hlasováních k tomuto tématu mohla s čistým svědomím říct, že jste si svůj postoj utvořila na základě informací z různých zdrojů. Děkuji za vstřícnost.


Přiznám se, paní poslankyně, že jsem po vyslechnutí Vašeho příspěvku prožila několik neklidných dní a nocí. To proto, že jste ve svém projevu uvedla informace, které mi nedávají smysl. Už dlouho se tématem očkování zabývám, protože mám negativní zkušenost u vlastních dětí.  A tak Vás chci požádat o trochu Vašeho času, laskavosti a trpělivosti, abychom společně mohly rozebrat každou spornou informaci zvlášť.


Řekla jste ve svém projevu na půdě Evropského parlamentu dne 25.1.2018 mimo jiné, že se “téma očkování s železnou pravidelností vrací k projednávání pokaždé, když v nějaké části Evropy vypukne epidemie choroby”…, o kterém si myslíte, že už neexistuje.

Mám potřebu se zeptat, jestli projednáváte v EP s tak železnou pravidelností také válečné konflikty, které se týkají Evropy. Víte, jsem si jista, že tato pravidelnost má vliv na počet epidemií. Co s tím hodláte jako poslankyně  udělat?

Co udělal Evropský parlament proto, aby zabránil např. válce v Sýrii? Protože války, to je hlavní důvod, proč mnohdy vznikají ložiska epidemií. V Sýrii, do té doby než tam vypukla válka, byla stejně vysoká úroveň ochrany zdraví lidí jako je v evropských zemích. Pokud tam tedy dnes trpí nemocemi, proti kterým byly lidé proočkování a předpoklad je, že jsou imunní, jak je možné, že se viry a bakterie šíří?


A dále říkáte: “setrvale klesá proočkovanost”

K tomu je třeba říct více: “V populacích s přirozeným výskytem spalniček a dalších kdysi běžných dětských nemocí byla skutečně kolektivní imunita: naprostá většina lidí tyto nemoci překonala v dětství a byla po zbytek života imunní. Nikoli díky léta přetrvávajícím protilátkám, ale díky tomu, že se s nemocemi pravidelně potkávali u svých dětí, vnoučat, sousedovic dětí apod., a tak si svou imunitu utužovali.

Podle oficiálních údajů je proočkovanost batolat kolem 92%, tj. v každém očkovacím ročníku je necelých 9.000 neočkovaných dětí, vcelku to bude kolem 44.000 dětí z cca 550.000 (což je přibližný součet živě narozených dětí v Česku v letech 2012–2016).
Proti 44.000 neočkovaným dětem máme víc než 3 milióny očkovaných dospělých, mezi kterými propukají epidemie spalniček, kteří již dávno nejsou imunní právě kvůli tomu, že byli očkováni.

Statistika je neúprosná: očkování vyrobilo a vyrábí rostoucí počet neimunních dospělých, spalničkami ohrožených v rizikovějším věku, než kdyby je měli šanci prodělat přirozeně v dětství. Každý rok stoupne počet neimunních nejméně o 90.000 — další ročník. Každý rok díky v minulosti provedenému očkování stoupne počet vnímavých jedinců desetkrát víc, než kolik jich vznikne mezi dětmi díky jejich matkám neochotných očkovat."


A přidávám ještě vyjádření našeho Ministerstva zdravotnictví:

Otázka: Způsobili současný stav a lokální epidemie spalniček dle názoru Ministerstva zdravotnictví  ČR převážně ti rodiče, kteří odmítli nechat naočkovat proti spalničkám své děti?

Odpovědi MZ ČR: Mezi hlavní příčiny aktuálně zvýšeného výskytu spalniček v Evropě (…) patří pokles proočkovanosti proti spalničkám pod potřebnou hranici 95 %. (tady drobná vsuvka, která dokládá, že procentuelní potřebnost [v závěru článku] je proměnlivá…). Důvodem vzniku zvýšeného výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji není odmítání očkování, nýbrž skutečnost, že se onemocnění rozšířilo mezi neočkovanými dětmi, které z důvodu nízkého věku nemohly být očkovány, dále onemocněly osoby, kterým nebyla podána druhá dávka očkovací látky, popřípadě došlo u řádně očkovaných dvěma dávkami k tzv. „vyvanutí“ imunity a následně k infekci spalničkami.

A ještě komentář spolku: “Přestože MZ ČR nejprve opakuje všeobecně šířenou mediální tezi, že za současný výskyt spalniček v Evropě může právě pokles proočkovanosti (odmítání očkování ze strany rodičů), jedním dechem popírá, že by se totéž týkalo současné situace v ČR. Všechny důvody, které MZ ČR explicitně označilo za důvod současného stavu v Moravskoslezském kraji, jsou důvody odlišné od zvýšení počtu neočkovaných dětí v populaci. Zejména je potřeba rozlišovat mezi velmi malými neočkovanými dětmi, které dosud živými MMR vakcínami očkovány být nemohly (děti do cca 1,5 roku věku), a dětmi, které nebyly očkovány z rozhodnutí svých rodičů. Všeobecný pojem „neočkované děti“ tento zásadní rozdíl stírá a zakrývá, čehož mnohá média manipulativně využila a stále využívají. U veřejnosti je vyvolávána podvědomá asociace neočkované dítě = rodič odmítající očkování. To ve svém důsledku brání porozumění skutečným příčinám současného stavu.


Ono by se těch informací o tom, z jakého důvodu se nám vrací epidemie spalniček a jiných nemocí, dalo najít více.

Na Slovensku dle demografických údajů vypadá “pokles” proočkovanosti takto: Jsem si jista, že to bude v ČR a v zemích EU přibližně stejné.


Řekla jste : “je to důsledkem velkého nadhodnocení rizika”

Rozumím tomu tak, že každá spatřujeme rizika v něčem jiném. Píšu tady o těch, která dopadají nejenom na naše děti ve vztahu k vakcínám.
Očkování jako takové mi nevadí, princip jistě funguje. Ostatně je vyzkoušené tisíce let zpátky, nejen na lidech. To, co lidé nejvíce řeší, jsou vakcíny (a vynechám diskuzi o tom, že i lékař může svou práci dělat nedbale, čímž může způsobit také trvalé poškození zdraví).


“Spousta z nich je dennodenně  aplikována zdravým i nemocným, těm, co jsou příliš malí, abychom mohli zjistit jejich zdravotní stav podrobněji, i těm, co jsou v nemocnicích a v domovech důchodců. Nikdo nerozlišuje počet dávek, nezjišťuje skutečnou potřebu a nestanovuje dostatečně  rizika na základě hmotnosti, věku, osobní  a rodinné anamnézy,  a aktuálního zdravotního stavu. Tuto hromadu vakcín aplikují  v mnoha kombinacích, každé věkové skupině. “

Paní poslankyně, myslíte si, že to není dostatečně vysoká míra rizika?
Zejména  vzhledem k tomu, co vše ve vakcínách lze nalézt.
To opravdu nehodlám podceňovat.

V čem Vy osobně vnímáte podceňování nebezpečí přenosných nemocí, pokud uvážíme fakt, že očkovaný jedinec si nemusí vytvořit protilátky z imunizace vakcínou? V takovém  případě je pravděpodobné, že není proti nemoci chráněn. A protože hladiny protilátek se nezkoumají plošně ani před očkováním ani po, pak nelze tvrdit, že očkovaní jsou zodpovědnější ve vztahu k nebezpečí přenosu nemocí, kterým chce společnost předcházet očkováním. Nehledě na to, že očkovaný může být přenašečem viru. Lze mu to odpustit, protože na rozdíl od neočkovaného víme, že o tom neví, že není chráněn, a že může někoho nakazit. Je také už léta známo, že očkovaní šíří černý kašel více než neočkovaní (konkrétně o 17% více než neočkovaní, co černý kašel ještě neprodělali, a 35x více než neočkovaní, co černý kašel už prodělali). To samé bylo nedávno zjištěno i pro očkování proti chřipce, tzn. např. proti chřipce očkovaní lékaři jsou de facto pro své pacienty nebezpečnější než neočkovaní lékaři. Obě studie byly zveřejněny v časopisu Akademie věd USA.


Řekla jste: “..kolegové, musíme co nejdůrazněji bojovat s tímto stavem”

Paní poslankyně, je mi smutno když slyším, jak vyzýváte k boji své kolegy proti části populace, která patří také k Vašim voličům. Politici by neměli vstupovat do otázek týkajících se zdraví, jinak budeme debatovat i o užití antibiotik proti infekcím. Globální vyžadování povinnosti očkovat považuji za omezování osobní svobody a porušování Čl. 2 Listiny práv a svobod o biomedicíně, kde je napsáno: “Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.“ V současné situaci, kdy neexistuje žádná studie, která by potvrdila bezpečnost vakcín z dlouhodobého hlediska (10 a více let), nesrovnává se zdraví očkovaných s neočkovanými, studie bezpečnosti vakcín trvají obvykle jen pár dní, tudíž nemají šanci zachytit např. autoimunitní nemoci, které se obvykle projeví až po měsících od spouštějícího podnětu, navíc kontrola kvality výrobní dávky (šarže) je prudce nedostatečná, jak před rokem zjistili italští vědci, když objevili obskurní nanočástice v téměř každé běžně používané vakcíně, nelze požadovat bezbřehou poslušnost.
Tento stav je třeba řešit, nikoli proti němu bojovat. Určitě uvítám, a nejenom já, pokud vzniknou nezávislé studie, které udělají v těchto otázkách jasno. A také nezávislé studie o tom, jaký zdravotní stav je mezi očkovanou a neočkovanou populací. Nezávislými rozumím -  hrazené někým, kdo nemá žádný vztah k farmaceutickému průmyslu.


Řekla jste “není možné aby se čekalo, až nám někde umře 200 lidí na spalničky”

Dokud budou lidé umírat ve válkách, budou umírat i na nemoci. Protože války s sebou nesou nedostatek, křivdu, bolest, strach, a s nimi i choroby. Zabraňte válkám, dopřejte každému dostatek, pohodu, klid a spokojenost, a vyřešíte epidemie nemocí.

Také říkám - řekněme si to na rovinu. Nepravdivé lži a informace, které se ohledně vakcín šíří, jednou mohou být naše zhouba.


Řekla jste : ”...negativní reakce na očkování se objeví jenom velmi, velmi zřídka…”

Tlačí se mi do prstů, když to tak píšu, otázka: Kdo Vám dodal tyto informace? Protože nejsou úplné, stejně jako hlášení, která mají podávat lékaři o nežádoucích účincích  Státnímu ústavu kontroly léčiv. Prý je to  93-95 % nenahlášených případů. Jak chcete analyzovat a vyvozovat důsledky bez dat? Nějaké sice jsou, ale málokoho zajímají.


Řekla jste “...aby okamžitě zahájili masivní kampaň …”

Důrazně protestuji proti takovéto výzvě v případě, že je nedostatek údajů o tom, v čem spočívá bezpečnost vakcín, a jsou zatajovány informace o množství nežádoucích účinků po očkování. Kupř. v příbalovém letáku k hexavakcíně Infanrix Hexa (povinné základní očkování 3x v prvním roce života) je uvedeno pouze 39 druhů nežádoucích účinků, avšak výrobce této vakcíny ve své (původně) důvěrné zprávě regulačnímu úřadu (obdobě SÚKL-u) uvádí až 824 různých druhů hlášených nežádoucích událostí po očkování touto vakcínou, tzn. před veřejností zatajuje víc než 95%. Lze to přirovnat k tomu, kdy někoho odsoudí na základě nedostatku důkazů, které sice jsou, ale nelze je použít.

Kampaň je snaha někoho přesvědčit, získat na svou stranu. Zdraví nemá stranu. Zdraví je nebo není. Nelze nezdravého přesvědčit, že je zdravý, pokud to sám tak není schopen cítit. Nelze nikoho se zdravým rozumem přesvědčit, že látky, které jinde působí jako zlo, budou ve vakcínách konat dobro. Jedině, a to se v kampani dělá, že není řečeno vše a všem. A tomu říkám zatajování skutečnosti.

Určitě by potěšilo rodiče, kteří přispěli svými příběhy v těchto brožurách, pokud by poslanci projevili zájem si je přečíst. Je to jenom malý zlomek skutečných příběhů s nežádoucími účinky. A víte, co mají opravdu všechny společné? Že všichni ti rodičové, kteří tam uvedli svou zkušenost, šli očkovat s důvěrou v prospěšnost a bezpečnost vakcín. Dočkali se zklamání, protože náš stát doposud není ochoten  nést odpovědnost za poškození jejich dětí, byť to souvisí s jeho příkazem, a také připouští, že se mohou taková poškození po aplikaci vakcín stát.
Takže tak se rodí, dle Vašeho komentáře, “zapálených pár lidí”. Ti nemají čas dělat byznys, protože pečují o své postižené děti a odolávají neustálému tlaku a osočování stran společnosti. Ale také mají v sobě potřebu říct, co se může stát i těm ostatním. A máte pravdu, Ministerstvo zdravotnictví to zcela ignoruje, takže se nic nemění.

Vnímám Vaše odhodlaní bojovat za ochranu veřejného zdraví. Zaslechla jsem však ve Vašem hlase také náznak obvinění, když jste to světu sdělovala. Ano, lidé dělají zločinné skutky. Je jich mnoho, kteří tak činí. Vždy to tak bylo. Až jednou nastala doba, kdy se násilí začalo zneužívat a stalo se jednou z metod, jak získat něco, čeho se ten druhý nechce dobrovolně vzdát. Dnes je to násilí oblečené do roucha prospěchu a ochrany veřejného zájmu. Ale pořád je to násilí, kdy jeden umírá za druhého

Neočkovat není zločin, je to možnost každého jedince rozhodovat o svém životě a zdraví. Lidé, kteří se rozhodli nevyužít preventivní péči, nařízenou zákonem, nemají v rukách zbraně, pouze vlastní odhodlání ubránit se útokům.

Všichni si přejeme, aby zájmem státu bylo chránit své občany. Chci upozornit na to, že než se dítě stane občanem, tak ho chrání rodiče, pokud je má. Předně oni jsou občany státu, a stát má chránit také je. Všechny bez rozdílu. Přesto jsme svědky neustálých útoků na svědomí těch rodičů, kteří už svou daň společnosti zaplatili zdravím svých dětí. A to nejohavnější je fakt, že jsou lidé, kteří zneužívají postavení poslance a podněcují je dělat arbitra nastavováním povinnosti, jak mají lidé přistupovat k prevenci. Způsobují tím také to, že samotní lékaři mají strach potvrdit, že taková postižení jsou spojená s očkováním, přestože se dějí právě krátce po podání vakcín. Obávají se represí, kterými mohou být postiženi, a nepomůže jim ani dodržování zákona.

Paní poslankyně, už nevěřím na kolektivní imunitu. Pouze na tu přirozenou a ta u některých nemocí už nefunguje. Jediná kolektivní imunita, která platí, je poslanecká. Shledávám toto privilegium v určitých otázkách za trestuhodné. Tato výjimka je jako vyjmout ze zákona o reklamách jeden průmysl a umožnit tím působit na lidi určitým zájmovým skupinám na úkor jiného průmyslu, kterému stát reklamu nedovolí. A na to, co si lidé přejí, odpovídají poslanci takto.

Upřímně jsem ráda, že jste si všechny texty přečetla, každý odkaz pečlivě ověřila a nově nabyté vědomosti zvážíte při dalším hlasování o tomto tématu. A také očekávám, že odpovíte na mé výše uvedené otázky a určitě uvítám, pokud to bude rovněž veřejně.

Přemýšlím, jestli je to všechno…, určitě by šlo dodat ještě mnohem více.

Závěrem už jenom drobná poznámka: Získání informace je východiskem, nikoli cílem kritického myšlení. Proto odpouštím všem, kteří jenom nevnímají souvislosti všech informací a podléhají tak obavám z nepoznaného a řízeným masivním kampaním.

Na Váš příspěvek reagovala sama za sebe


Mária Vašíčková
z Čejkovic
Jižní Morava

P. S. Vzhledem k tomu, že Váš projev byl veřejný, považuji za nutné, aby ta samá veřejnost mohla dostat informace i z jiného soudku, proto předám tento dopis adresovaný Vám i lidem, kteří jsou ochotni a schopni ho veřejnosti přiblížit. Děkuji za pochopení.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* vláda předložila návrh PSP

* Sněmovní tisk 530/0

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví

doporučil schválit zákon

* vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.