Očkování kojenců proti TBC skončí

Lidové noviny 28.6.2010 přinesly povzbudivé informace ohledě zrušení vakcinace proti TBC o kterém se dlouho, ale zatím bezvýsledně jen hovoří.

Očkování kojenců proti TBC skončí

Po osmi letech diskusí přichází ministerstvo zdravotnictví se zrušením očkování novorozenců proti tuberkulóze. Podle návrhu, který je do příštího týdne v připomínkovém řízení, by se nově proti tuberkulóze očkovaly pouze děti z rizikových skupin.

„K analogickému postupu již přistoupila celá řada zemí EU,“ vysvětluje ministerstvo. „V zemích po zrušení plošného očkování nedošlo k žádnému dramatickému vzestupu výskytu onemocnění.“ Aby se vše stihlo, dostaly úřady na připomínky pouhých pět pracovních dní.

„Ve chvíli, kdy budou vypořádány připomínky, není důvod vydání vyhlášky zdržovat,“ potvrdil mluvčí ministryně zdravotnictví Dany Juráskové Vlastimil Sršeň. „Pokud nebudou žádné zásadní připomínky, mohla by vyhláška vyjít už příští týden,“odhaduje.

Očkování může i zabít. Očkování novorozenců proti tuberkulóze se provádí často rovnou v porodnici. To označují sami lékaři za nesprávný postup, podle právníků lékařské komory by ani dnes neměl nikdo trestat rodiče, kteří ho v porodnici odmítnou. Objevuje se při něm totiž množství nežádoucích účinků, výjimečně mohou být i vážné.

„Dlouhá léta se ve světě ví, že na rozdíl od jiných očkování očkovací látka proti tuberkulóze nedokáže spolehlivě zabránit onemocnění, a navíc je její aplikace provázena vysokým výskytem komplikací. To vše za situace, kdy výskyt tuberkulózy v ČR je prakticky jeden z nejnižších v Evropě, nutně musí vést k přehodnocení názoru na toto očkování,“ píše se v důvodové zprávě k vyhlášce.

Podle dosavadního očkovacího kalendáře má každé dítě dostat vakcínu proti tuberkulóze mezi 4. dnem a 6. týdnem života. Při brzkém očkování živou vakcínou proti tuberkulóze mimo jiné hrozí, že ji dostanou i děti s poruchami imunity, o kterých se to ještě neví. Ty pak mohou i zemřít. V dalších případech hrozí kvůli reakci na vakcínu odložení dalšího očkování.

Poměrně časté je hnisání uzlin v podpaží. „Plošné očkování novorozenců proti tuberkulóze by se mělo zrušit. Jsem o tom stále víc a víc přesvědčen. Komplikace převažují nad benefity,“ řekl před časem předseda vakcinologické odborné společnosti Roman Prymula.

Proti zrušení plošného očkování proti tuberkulóze byli dlouhodobě někteří plicní lékaři. Ti požadovali, aby se přesunulo do pozdějšího věku, ale zůstalo povinné pro všechny.

 „Ministerstvo zdravotnictví argumentuje nízkým výskytem TBC u nás, avšak zcela přehlíží, že to je evidentně pozitivní důsledek dosavadní účinné prevence, jejíž nejpodstatnější složkou byla proočkovanost celé populace proti této nemoci,“ kritizovala dřívější zmínky o rušení plošného očkování primářka Pavla Nykodýmová.

„Již nyní jsou signály ze zemí, které před nedávnem přistoupily ke zrušení povinného očkování proti TBC, že zde dochází k nárůstu výskytu této nemoci,“ tvrdí Nykodýmová.
Skončí i vakcíny pro důchodce

Zrušení plošného očkování není jediná změna v navrhované vyhlášce. Ruší se také povinné očkování proti sezonní chřipce pro klienty v domovech důchodců a léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Nadále má ovšem vakcínu proti chřipce bezplatně každý nad 65 let. Proti sezonní chřipce už nebudou povinně očkováni zaměstnanci domovů důchodců.

Důvod je, že i povinné očkování mnozí z nich odmítali, přitom se s nimi muselo počítat a státem nakoupené vakcíny se pak vyhazovaly. Zrušení očkování novorozenců má přinést úsporu 20 milionů korun na vakcínách, další prostředky veřejného zdravotního pojištění se vydávaly na léčbu komplikací po očkování.

Po zrušení povinného očkování zaměstnanců domovů pro seniory a léčeben pro dlouhodobě nemocné se ušetří podle ministerstva zdravotnictví dalších 16 milionů korun.

 

Důvody pro očkování dítěte proti TBC
- přímý kontakt dítěte s tuberkulózou
- jestliže se tuberkulóza vyskytuje v anamnéze rodiče, sourozence nebo člena domácnosti dítěte
- pokud dítě, jeho rodiče, sourozenci nebo členové domácnosti dítěte pocházejí ze země s vyšším výskytem tuberkulózy
- jestliže dítě, jeho rodiče, sourozenci nebo členové domácnosti pobývali v zemi s vyšším výskytem tuberkulózy déle než 3 měsíce

 Adéla Čabanová, Václav Drchal, Lidové noviny

 Celý članek převzat z LN http://www.lidovky.cz/ministerstvo-chce-zrusit-povinne-ockovani-kojencu-proti-tbc-pt5-/ln_domov.asp?c=A100628_084256_ln_domov_tsh


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.