Konspirace versus vědecká pravda? Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 18.6.2015

Článek, který uveřejnily Lidovky.cz dne 17. června je typickou ukázkou toho, jak u nás probíhá místo diskuse hon na bludaře (čarodějnice?), umlčování diskusí ve věci očkování a ukázkou toho, jak jeho autorka Šárka Kabátová chápe medicínu založenou na důkazech.

Místo důkazů a faktů, na které se odvolává, používá ukázky z článku zveřejněném ve Zdravotnickém deníku (ZD) a rozzlobený názor jeho šéfredaktora Tomáše Cikrta. V obou článcích se mluví o nepravdách, lžích, nesmyslech a konspiračních teoriích. „Je psí povinností redaktorů si tvrzení svých respondentů ověřit“ ...konstatuje a doporučuje Cikrt.

Škoda, že tuto jeho radu nepoužila žádná z autorek uvedených článků. (Tiskový mluvčí ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který se zasloužil o to, že nákup a distribuce vakcín byly odebrány státu a krajským hygienickým stanicím a vloženy do rukou soukromníků, aby měli možnost podnikání a zisku).

Protože se článek ve ZD zabývá ve značné míře mojí osobou a obsahuje řadu urážek a pomluv, považuji za nutné se k této problematice vyjádřit. Žádám také v zájmu vědecké objektivity, aby byla moje odpověď v plném rozsahu uveřejněná.

 

Projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb. v parlamentu ČR rozvířilo debatu široké veřejnosti o bezpečnosti povinného očkování. Při pozorném sledování seminářů a jednání v poslanecké sněmovně parlamentu jsme mohli konstatovat, že diskuse o možných rizicích očkování, o možnostech individuálních očkovacích kalendářů a o nesmyslnosti neúměrných sankcí včetně omezení přístupu dětí do mateřských školek a volnočasových aktivit, nebyly vůbec přípustné. Je proto třeba uvítat a ocenit, že tvůrci pořadu a vedení ČT se odvážili upozornit na to, že povinné očkování není zcela bezpečné. Je pochopitelné, že v jednom několikaminutovém pořadu pro širokou veřejnost nebylo možné zabývat se do hloubky vědeckými důkazy. Avšak vše, co v uvedeném pořadu zaznělo, je možné doložit rozsáhlým seznamem vědecké literatury. Z mého přiloženého článku se také jistě přesvědčíte, že pokud doložíme každé tvrzení vědeckou literaturou, nebude v možnostech vašeho média takový článek otisknout. Vědecké publikace a populárně-naučná sdělení pro veřejnost a laiky mají  naprosto odlišnou formu.

Palčivou otázkou je to, zda vakcinace může být jednou z příčin nebo spouštěčem autismu,jehož výskyt se prudce od 90. let zvyšuje. Dramatický nárůst poruch autistického spektra (PAS) není možné vysvětlit ani genetikou ani tvrzením, které uvádí Petr Radiměřický: Je to hlavne preto, lebo sa zmenila jeho diagnóza.

Tento zjednodušený výklad byl vyvrácen v celé řadě studií. To, že v rámci CDC byla odhalena celá řada skandálů, kdy byla falšována data o vztahu vakcín s thimerosalem a o vakcíně MMR, není žádná konspirační teorie pocházející z antivaxx bulváru. Je mi moc líto, že k podobnému tvrzení se uchýlil i náš přední imunolog Prof. Václav Hořejší, jehož odborné úrovně si velice vážím a jako vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie v letech 1981–1990 jsem podporovala zavedení jeho přenášek z imunologie na naší katedře. I ten vahou své vědecké autority tvrdí, že se jedná o spiklenecké teorie a pokračuje: Považuji za naprosto nemožné, aby existovaly nějaké záměrně utajované studie prokazující, že vakcíny způsobují autismus. Patrně vychází ze svých dlouholetých zkušeností s publikováním poznatků základního výzkumu v imunologii, kde asi neexistuje ani cenzura ani vlivy nejrůznějších lobby. Avšak o autismu toho asi ani náš přední vakcinolog moc neví.

Proti mně ve ZD uvádí prorektor UK pro vědeckou činnost to, že nejsem imunoložka, nemám žádný pracovní vztah k UK a moje názory na očkování neodpovídají odbornému konsensu a nevyjadřují odborný názor UK. Pan prorektor se nenamáhal zjistit, že prof. Strunecká publikovala o autismu, zdravotních rizicích rtuti a hliníku řadu odborných publikací v zahraničních časopisech, které byly prováděny v rámci grantů a publikovány se schválením a uvedením afiliací pracoviště PřF UK a 1. LF UK. V letech 2002–2003 jsem jako profesorka fyziologie na PřF UK podala výzvu do 6. Rámcového programu EU, na základě kterého se vytvořilo konsorcium352 vědců z 15 států, které mě zvolilo koordinátorkou pro přípravu projektu: European Fluoride and Aluminium Network of Excellence (EFANE), priority FOOD QUALITY AND SAFETY, area 5. 4. 8 Environmental Health Risks. Na základě tohoto projektu jsem v letech 2003–2004 pracovala jako expertka programového výboru Evropské komise. Ve spolupráci s Psychiatrickým centrem Praha pod vedením prof. Cyrila Höschla jsem se podílela na více než 20 odborných publikacích o Alzheimerově nemoci a schizofrenii. Při svém částečném úvazku na 1. LF UK v laboratoři biochemické neurofarmakologie (2008–2012) po odchodu z PřF UK do penze jsem publikovala řadu odborných publikací, které byly odevzdávány do odborného tisku po interní oponentuře na pracovišti. Velikou pozornost vyvolala naše teorie o klíčových patofyziologických příčinách autismu v časopise s vysokým impakt faktorem a proto mě nakladatelství Bentham Science Publishers vyzvalo k přípravě monografie o autismu, ve které jsem autorkou nebo spoluautorkou 9 kapitol ze 14 a byla jsem editorkou této elektronické monografie (http://eurekaselect.com/52682). Tato publikace prošla několikastupňovým přísným recenzním řízením zahraničních odborníků. Troufám si proto tvrdit, že o příčinách, patofyziologických a biochemických změnách u osob s PAS mám dostatečně kvalifikovaný přehled. Uvedené práce také obsahují stovky referencí vědeckých publikací.

Zde se vyjádřím pouze k některým názorům v ZD a Lidovkách.cz ohledně utajovaných studií o vztahu vakcín a autismu, jak pro jejich obsah rtuti, tak hliníku a ke kritizovanému názoru o příčině neobvyklého pláče.

AUTISMUS A VAKCÍNY

Vývoj okolo užívání thimerosalu a přístupy oficiálních zdravotnických institucí USA a jejich autorit v první dekádě tohoto století poskytuje dostatek důkazů o tom, jak byly studie o vztahu autismu a vakcín před veřejností utajovány. Mnoho amerických vědců již má ověřené informace o historickém setkání skupiny špičkových vládních vědců a lékařských autorit v Simpsonwoodu v červnu 2000. Bylo to setkání s nejvyššími představiteli CDC, FDA, zástupcem WHO a s představiteli hlavních výrobců vakcín. Setkání probíhalo v naprosté utajenosti bez přístupu veřejnosti nebo snad zástupců tisku. Každý z 52 účastníků musel při odchodu odevzdat veškeré poznámky a písemnosti, nebylo povolené provádět jakékoliv záznamy z jednání. Někteří účastníci o pár let později svoje dojmy a popis průběhu jednání zveřejnili. Zájemci si mohou na internetu vyhledat transkript z jednání (Simpsonwood meeting June 2000, cca 250 stran).

Důvodem ke znepokojení byly výsledky veliké studie, kterou provedl epidemiolog CDC Tom Verstraeten. Analyzoval totiž údaje z hromadné databáze zdravotních záznamů 100 000 dětí a zjistil, že thimerosal ve vakcínách se jeví jako příčina dramatického nárůstu autismu a dalších neurologických poruch, zejména opoždění řeči, ADHD a hyperaktivity. Byl jsem omráčen tím, co jsem uviděl, prohlásil Verstraeten. Od roku 1991, kdy CDC a FDA doporučily tři další vakcíny s thimerosalem novorozencům pár hodin po narození a další potom ve 2 a 3 měsících, vzrostl počet případů autismu 15krát, z jednoho na 2500 dětí na jedno ze 166.

Takové zjištění vyvolalo ve všech přítomných zděšení. Můžete si hrát s čísly, jak chcete, ale je to stále statisticky průkazné, řekl Dr. Bill Weil, zástupce Americké pediatrické akademie (AAP).

celý dopis naleznete zde