Volební kalkulačka letos výrazně zohlední postoje k očkování

Praha, 19. září 2017

Koho volit? V předvolebním čase jde o poměrně frekventovanou otázku, přičemž kritéria pro výběr stran jsou rozmanitá. V letošních volbách mohou být pro některé voliče vodítkem i názory jednotlivých politických stran na očkování a represe s tím spojené.

„Tvůrci volební kalkulačky vyhověli naší žádosti a do srovnávání názorů a postojů politických stran zahrnuli i tři otázky týkající se očkování. Ten, koho očkování zajímá a jeho nastavení se ho dotýká, tak může zjistit, jak jednotlivé strany na represivní systém očkování v ČR nahlížejí. To mu může pomoci při rozhodování, koho letos do Poslanecké sněmovny volit,“ uvedla Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.


Rozalio působí v ČR již deset let a snaží se prosazovat především zásady bezpečného očkování (očkování s minimalizací rizik). Poukazuje také na kontraproduktivitu striktního systému, který sankcemi a nátlakem na rodiče ztrácí na důvěryhodnosti.

Politická reprezentace očkovací politiku bezprostředně ovlivňuje, je tedy namístě vybírat své zástupce i podle toho, zda se strany přiklánějí k represi bez možnosti volby, nebo spíše k osvětě, možnosti výběru vakcín a individualizovanému přístupu především podle zdravotního stavu.
„V novém volebním období plánujeme směřovat své snahy k zákonodárcům, a to k nápravě těch nejabsurdnějších opatření, jakými jsou například zrušení represe v podobě zákazu vstupu řádně neočkovaných dětí do školek, účasti na školách v přírodě či táborech,“ říká Martina Suchánková.

Již v květnu tohoto roku Rozalio oslovilo politickou veřejnost „Otevřeným dopisem politickým stranám s výzvou k deklarování názorové pozice k represivním opatřením vůči zcela či částečně neočkovaným dětem před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“. „Odpovědi na něj jsme obdrželi jen čtyři. Lze to připsat souběhu s vládní krizí, ale především krátké době do konce mandátu, kdy již nelze přijímat žádné změny. Otevřený dopis jsme psali s výhledem na blížící se volby jako nadnesení tématu a otázek, jež by měly strany komunikovat a v příštím volebním období s nimi počítat. Volební kalkulačka je pak další výbornou možností, jak zjistit postoje politických stran k našemu stávajícímu systému očkování. Stejně tak lze tyto otázky pokládat i na volebních mítincích,“ říká Martina Suchánková a doplňuje: „Změny v zákonech mohou provádět jen zákonodárci, ale to se obvykle děje až poté, co občané tyto změny začnou vyžadovat. Je tedy potřeba, abychom se všichni ozývali a volali po řešení problémů, které nás pálí. Jedním z nich je bezesporu očkování.“

 

Ve volební kalkulačce se politické strany vyjadřovaly k těmto bodům:
Očkování dětí by mělo být jen doporučené.
Za újmu vzniklou očkováním by mělo být odškodnění.
Zákaz přijímat neočkované děti do školek by měl být zrušen.

 

 

 

 

K volební kalkulačce přejděte ZDE.

 

Edit: Volební kalkulačky jsou dvě - jedna kratší (35 otázek), která obsahuje pouze jednu otázku k očkování a delší (100 otázek), která obsahuje námi zmiňované tři otázky k našemu tématu.