Očkování vakcínou Hexacima jsou pojišťovny povinny hradit i po druhém roce věku

Po rodičích odkládajících povinné očkování dětí během let 2016 a 2017 požadovali lékaři úhradu vakcín a jejich aplikaci. Řídili se přitom stanovisky a metodikou zdravotních pojišťoven, které však byly v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Po našem dvouletém úsilí tuto praxi napravit pojišťovny upravily metodické postupy a od června tohoto roku (2018) nemají rodiče s proplacením odloženého očkování problémy.

Nově se však rodiče potýkají s problémy úhradou očkování po druhém roce věku dítěte. Některé zdravotní pojišťovny zastávají názor, že takovéto očkování nemusí být pojišťovnou hrazeno. Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, má být vakcinace provedena v souladu s SPC (souhrn údajů o přípravku). Na tomto základě vydaly pojišťovny metodický postup pro vykazování očkování, v němž je uvedeno: „ ...ZP hradí i očkování provedená mimo termíny stanovené Vyhláškou (tzv. očkovací kalendář), a to do věku dítěte, který odpovídá indikačním podmínkám použitého léčivého přípravku.“

 

Plošně aplikovaná vakcína Hexacima (proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B, dětské přenosné obrně a onemocnění vyvolanému haemophilus influenzae b) nemá totiž klinické údaje pro děti starší 24 měsíců. Z tohoto důvodu některé pojišťovny odmítají uhradit očkování vakcínou Hexacima aplikovanou dětem starším dvou let.

Opět zde máme chybný výklad, protože pojišťovny mají povinnost hradit povinné očkování podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a také proto, že SPC vakcíny Hexacima neurčuje provedení očkování pouze do dvou let věku a nezakazuje jej provést později.

V SPC se uvádí:
4.8 Bezpečnost vakcíny Hexacima u dětí starších 24 měsíců nebyla prověřena v klinických testech.
5.1 Imunogenicita vakcíny Hexacima u dětí starších 24 měsíců nebyla prověřena v klinických testech.
4.1 Použití této vakcíny musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Jediné oficiální doporučení vydala Česká vakcinologická společnost a udává se v něm, že hexavakcína může být aplikována až do šesti let věku. Pokud se tedy rodiče rozhodnou očkovat své dítě vakcínou Hexacima až po druhém roce věku, pediatr má provést toto očkování bezplatně a pojišťovna je povinna jej uhradit.

Kromě očkování vakcínou Hexacima existuje ještě možnost očkovat vakcínou Infanrix hexa, která má klinické údaje do tří let věku. Zde tedy tato „rozporuplná” situace nastává o rok později, ve třech letech dítěte, jinak jsou pravidla hrazení totožná jako u vakcíny Hexacima.
Vakcína Infanrix hexa byla využívána k plošnému povinnému očkování, výhradní distributor vakcín Avenier ji od ledna 2018 přestal dovážet, je tedy hůře dostupná. Nyní je určena pouze indikovaným skupinám.

V případě povinného očkování proti dalším nemocem, tedy spalničkám, příušnicím a zarděnkám vakcínou Priorix, při odloženém očkování ke kolizi s SPC nedochází. Tato vakcína nemá věkové omezení, lze jí očkovat i dospělé osoby.

Pokud se rodiče rozhodnou očkovat své dítě v rámci povinného očkování vakcínou Hexacima až po druhém roce věku, vše hradí zdravotní pojišťovna - vakcínu i aplikaci.


Máte-li jakékoliv otázky k tomuto tématu či jiné, obraťte se na naši poradnu.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.