Reakce na článek v Právu ze dne 26. 1. 2009

Praha 28. 1. 2009


O.s. ROZALIO chce upozornit na nepřesnosti, které se objevily v deníku Právo a na serveru novinky.cz 26.1.2009 ve článkuPřibývá rodičů, kteří odmítají očkování dětí. Hrozí jim zásah policie.“

http://www.novinky.cz/clanek/159606-pribyva-rodicu-kteri-odmitaji-ockovani-deti-hrozi-jim-zasah-policie.html

Článek se snaží mapovat situaci rodičů a jejich dětí  jenž se nechtějí podrobit povinnému očkování v ČR. Avšak informace v tomto článku jsou velmi zkreslené. Ani jednou nezazní názor rodiče, lékaře či instituce, jenž mají na povinnost očkovat jiný názor než souhlasný.

Místo toho se ve článku spekuluje, proč se rodiče rozhodují své děti očkovat jinak než je v povinné podle stávajícího očkovacího kalendáře, zpochybňují se zde zdroje jejich informací, aniž by redaktor/ka tyto zdroje zkoumal/a. (U článku ani není uvedeno jméno autora!)
Rovněž se zde spekuluje o odpovědnosti rodičů, kterou při neočkování a následných možných situaci nechtějí vzít na sebe. Z čeho tato informace vyplynula?

Nutno říci, že případ o němž se v článku mluví, neodráží obvyklou realitu postupu úředních orgánu proti rodičům chtějícím jinak očkovat. Vyšetřování policií je postup naprosto ojedinělý.


Redaktor rovněž nezkoumá, zda výroky ve článku uvedené jsou pravdivé či nikoliv. Ve stati nazvané Problematická legislativa se uvádí :  "Jasno zřejmě není ani v legislativě. "Bohužel, vyhlášky nemyslí na to, do kdy má být vakcína naočkována, takže jsme ani nepokutovali,“ potvrdila Radka Štěpánková, asistentka z epidemiologie jihlavské krajské hygienické stanice. Naopak František Kotrba z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje upozornil na paragraf 46 zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, který definuje povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování. "Vyhláška 537 opravdu uvádí ve většině případů jen dobu, od kdy se má očkování započít nikoliv skončit a informace od F.Kotrby žádné světlo do problému nevnáší neb mluví pouze o paragrafu v němž je uvedeno, že se občan povinnému očkování podrobit musí a o zákonných lhůtách nic neuvádí. Kdyby si redaktor argumenty jenž uvádějí dotazovaní prověřil, vyhnul by se nepřesnostem.
Stejně je tomu i s výrokem H. Tkadlecové: "Někdy mám pocit, že rodičům vadí, že je očkování povinné, a argumentují tím, že na západ od nás tomu tak není. To je ovšem jen zdánlivé…. Většina vyspělých zemí má podle ní doporučená očkovací schémata, jimiž se lékaři i rodiče řídí. Pokud pak dětem některá očkování chybí, jsou omezovány například ve výběru střední či vysoké školy, kde je po nich doklad o očkování požadován. To už na sobě jistě pocítili i mnozí naši studenti, kteří chtěli v zahraničí studovat.“
Není zdánlivé, že ve vyspělých zemích jsou očkování jen doporučená, je tomu tak skutečně. Kolikrát a jak je kdo očkován při přijímání dětí na střední či vysokou školu nikdo nezkoumá (jedině v případě specializovaných škol např. zdravotních, kde jsou explicitně předepsaná očkování pro zdravotníky).
Ve článku mluví pouze o odmítačích očkování, ale většina rodičů, kterých se sankce a represe ze strany státních úředníků týkají, chtějí očkovat podle svého výběru a v jim stanovený čas.
Rodičům, kteří chtějí o očkování svých dětí rozhodovat sami, nevadí pouze výraz „povinné očkování“, vadí jim povinnost očkovat bez možnosti vlastní volby, fakt, že své dítě musí podrobit očkování bez náležitých informací a bez ohledu na jejich názor.
O.S. ROZALIO vyjadřuje politování nad takto špatně odvedenou novinářskou prací, která nejen poškozuje rodiče s vlastním názorem na očkování, ale zastrašuje další.

Předem děkujeme za vaši reakci, kterou spolu s naším dopisem uveřejníme na webových strankách sdruženi www.rozalio.cz

Martina Suchánková, ROZALIO o.s.

 


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.