Dopis z 2.12. na Ministerstvo zdravotnictví ČR

O.s. ROZALIO v prosinci 2008 napsalo na MZ dopis s připomínkami týkajících se chystané novelizace vyhlášky 537, konkretně dalšího přeočkování proti černému kašli a zrušení přeočkování proti TBC v 11 letech.
Dopis a odpověd z MZ si můžete přečíst:

Dobrý den,

na stránkách http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsme jsme si přečetli návrh změn ve vyhlášce, která se týká povinného očkování. Víme, že se mluví o zvýšeném počtu případů černého kašle u školních dětí, zajímala by nás i epidemiologická situace mezi dospívajícími a dospělými, zda a jak se zjišťuje?

Podle statistik Státního zdravotního ústavu vychází černý kašel jako endemická choroba, která se ve vlnách objevuje nezávisle na očkování a jeho výskyt v 11milionove populaci není nijak vysoký ( Hlášený výskyt dávivého kašle, původce: Bordetella pertussis v České republice v Epidatu v letech 1998-2007 – absolutně r. 1998-25, 1999-97, 2000-187, 2001-124, 2002-329, 2003-342, 2004-373, 2005-412, 2006-234, 2007-186 - http://www.szu.cz). Z těchto faktů vyplývá otázka, proč je navrhováno přeočkování jako povinné a ne doporučené?

Velmi nás překvapilo, že se v 10 letech má povinně přeočkovávat i proti tetanu a záškrtu. A to přesto, že odborníci říkají, že přeočkovávat proti tetanu stačí až po 15 letech. Jaké epidemiologické důvody vedou k tomu, že je potřeba přeočkovávat i proti tetanu a záškrtu?

V návrhu vyhlášky není zmínka o změnách v očkování proti TBC, ačkoliv někteří odborníci volají po posunu primovakcinace a zrušení přeočkování v 11 letech. Např. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. v časopise Medical Tribune k revakcinaci TBC uvádí: "Revakcinace neprokázala racionální význam a není doporučována (…)Podle uvedených argumentů lze spolehlivě předpokládat, že eventuálním zrušením revakcinace neohrozíme naši populaci zvýšením výskytu TBC…“

http://www.medical-tribune.cz/archiv/mtr/164/4560 Proč je očkování proti TBC stále vynucováno jako povinné, když proti jeho plošnému provádění je mnoho odborných výhrad?

Doc. MUDr. Roman Prymula, PhD.(předseda České vakcinologické společnosti) se  v rozhovoru pro MF vyjadřoval i k očkování proti TBC:“...Celý problém ale musíme vidět ve dvou rovinách. Jednou je přeočkování v jedenácti letech života, které nemá jakékoli odborné opodstatnění a Česko je mezi hrstkou posledních zemí, které přeočkovávají. Toto přeočkování bychom velice rádi co nejdříve zrušili. Druhou rovinou je očkování v nejmladších věkových kategoriích obecně. Tady už můj názor není zcela černobílý, i když i zde bych se vzhledem k nízké účinnosti BCG vakcíny, komplikacím v možné souvislosti s dalšími následně podanými vakcínami, velmi nízkému tuzemskému výskytu TBC, zkušenostem evropských zemí a doporučením WHO přimlouval za jeho zrušení....”

http://www.lidovky.cz/ockovani-proti-tbc-bych-zrusil-dzh-/ln_noviny.asp?c=A071120_000142_ln_noviny_sko&klic=222525&mes=071120_0

Předem děkuji za odpověď

Za občanské sdružení ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

Martina Suchánková

 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

Vážená paní Suchánková, z pověření ředitele odboru OVZ - Dr. Hrubého Vám zasílám odpověď k Vašemu dotazu ze dne 2.12.2008:
 
1.) Současný očkovací kalendář stanoví očkování proti pertusi podáním 4 dávek jako součást hexavakcíny, která  je aplikována od 3 měsíců věku dítěte a dále se jedná o podání 5. dávky pertusové složky v trivakcíně v pěti letech věku dítěte. S ohledem na současný nepříznivý vývoj epidemiologické situace v ČR ve výskytu pertuse je zapotřebí stanovit počínaje rokem 2009 podání další šesté dávky očkovací látky proti pertusi u dětí v deseti letech.
Z celosvětového pohledu na výskyt pertuse vyplývá, že současná epidemiologická situace v ČR není neobvyklá. Celosvětově se případy pertuse posouvají do věkové skupiny 10 - 14 letých a adolescentů a to bez ohledu na typ používané vakcíny. Poradní sbor pro očkování CDC Atlanta ( Advisory Committee on Imunization on Practices - ACIP) proto doporučil v r. 2006 zařazení přeočkování proti pertusi jako další booster dávku u adolescentů. Uvažuje se o různých příčinách nastalé situace, jako je např. tzv. vyvanutí ( „waning“), vakcínou zprostředkované imunity, kdy protilátky jsou sice ještě přítomné, avšak jejich hladina je nízká a tak nezabrání vzniku onemocnění. K dalšímu přeočkování proti pertusi přistoupila rovněž řada evropských států např. Finsko, Německo, Švédsko. 
 
2.) Jedná se o pravidelné očkování v ČR, to znamená, že je povinné. Jedině zavedením dalšího pravidelného a každoročního přeočkování proti pertusi je možné ovlivnit dosavadní nepříznivý vývoj nemocnosti pertusí v ČR a pozitivně ovlivnit jeho zdravotní i ekonomické dopady.
 
3.) Vzhledem k tomu, že monovakcína proti pertusi není v Evropě ani v USA registrována je jedinou z možností, jak další přeočkování proti pertusi zajistit, použití v ČR registrované očkovací látky fy GlaxoSmithKline BOOSTRIX/IPV (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi - s acelulární komponentou, a poliomyelitidě - v inaktivované formě).Tato vakcína není určena pro primární imunizaci, je indikována jako booster dávka u osob starších 4 roky. Navrhuje se proto zavést každoročně další přeočkování proti pertusi shora uvedenou vakcínou  u jednoho populačního ročníku dětí od dovršení desátého roku života do dovršení jedenáctého roku života. V souvislosti se složením očkovací látky bude návrhem novely shora uvedené vyhlášky upraveno přeočkování proti tetanu (zrušeno nyní stanovené přeočkování ve 14 letech života) Tetanus se bude přeočkovávat ve 25 letech, u dětí , které budou očkovány očkovací látkou Boostrix. Dále antidifterická složka vakcíny přispěje k udržení optimální hladiny protilátek proti záškrtu. 
4.) Přestože návrh vyhlášky neuvádí zrušení revakcinace proti TBC, Vaše připomínky podporuji a budou v novele zohledněny.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Třetinová

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* vláda předložila návrh PSP

* Sněmovní tisk 530/0

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví

doporučil schválit zákon

* vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.