Plošné povinné očkování proti TBC bude zrušeno k 1. listopadu

 Na dotaz ohledně již dlouho projednávaného zrušení očkování novorozenců proti TBC, MZ odpovedělo velmi jednoznačně: "...Datum účinnosti novely vyhlášky v uvedeném rozsahu je stanoveno od 1.11.2010..."

"Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       V Praze 14. 9. 2010
Vážený pane ministře,

na občanské sdružení ROZALIO (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování) se v poslední době obrací mnoho rodičů s dotazy týkajícími se očkovaní proti TBC.

Už řadu let probíhá diskuse ohledně opodstatněnosti očkování proti TBC. Nyní kdy byly zhodnoceny odborné argumenty i doporučení WHO stojíme před jeho zrušením.

Již Vaše předchůdkyně byla před podpisem návrhu vyhlášky, která toto plošné povinné očkování ruší. Schválení této změny tedy počkalo až na vás a nynější legislativní radu.

Kdy tato změna proběhne? Jestliže bylo toto očkování uznáno jako nadbytečné pro svoji nízkou efektivitu a velké množství nežádoucích účinků, proč jeho zrušení trvá takto dlouhou dobu?

Každý den se v porodnicích očkují novorozenci vakcínou, která nijak nepřispívá k jejich lepšímu zdravotnímu stavu, většinou odborné veřejnosti je vnímána jako zbytečná a ze státních prostředků se na ni vynakládají peníze.  

 Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Martina Suchánková, ROZALIO o.s.

www.rozalio.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


                                                                                                                                                                                                                                                                        V Paze 27. 10. 2010
Vážená paní Suchánková,

 
k postoupenému dotazu občanského sdružení ROZALIO ve věci očkování proti TBC, který jste zaslala na ministerstvo zdravotnictví dle zákona č. 106/1999 Sb.  sděluji následující  v zákonné lhůtě pro odpověď :

 Po mnohaleté diskuzi s Českou pneumoftizeologickou společností ČLS JEP směřující ke zrušení plošného očkování proti TBC a zavedení tzv. selektivní BCG vakcinace u dětí z rizikových skupin je nyní připravena novela vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, která zmíněnou selektivní vakcinaci stanoví. Datum účinnosti novely vyhlášky v uvedeném rozsahu je stanoveno od 1.11.2010. Lze tedy očekávat její publikaci ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech.

 Průtahy, které k opoždění vydání novely vyhlášky vedly, je třeba spatřovat ve dvou kolech zásadních připomínek Ministerstva obchodu a průmyslu. Tyto připomínky směřovaly k ponechání stávajícího plošného očkování proti TBC na porodnicích.

S pozdravem  

Vlastimil Sršeň
ředitel, Odbor komunikace s veřejností

Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 171/ +420 224 972 600
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzcr.cz