Otevřený dopis lékařům a odborným společnostem od ROZALIO

Vážené lékařky, vážení lékaři,

vážená Česká lékařská komoro,

vážená Česká pediatrická společnosti

a vážené Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky,

rádi bychom vás tímto otevřeným dopisem upozornili na navrhovanou novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné stanovuje zvýšení sankcí pro dětské lékaře.

Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení vyžádaných informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit podporu dětským lékařkám a lékařům, aby mohli vykonávat svoji profesi v klidu, s respektem k rozhodnutí rodičů a být jim uznávaným odborníkem pomáhajícím s rozhodnutím.

 

Lékař je odpovědný za poskytnutí očkování, ale odpovědnost za přijetí očkování vzhledem k možným rizikům přitom nesou rodiče. Pokud rodiče pediatrovi podepíší negativní reverz, situace by tak měla být pro pediatra bezpečně ukončena.

Proč by měli nést pediatři důsledky za rozhodnutí rodičů? Proč by měli být trestáni formou sankcí? Nebo, a to je asi hlavní záměr, proč by měli být zastrašováni do role poslušných aplikátorů centrálního rozhodnutí ve věcech individuálního zdravotního stavu?

Přístup ministerstva zdravotnictví touto novelizací je alarmující, zvyšující se sankce mohou dokonce nutit lékaře jednat i proti vlastnímu svědomí. Doufáme, že vlna nesouhlasu bude proudit z obou stran dotčeného spektra, tedy jak od nás rodičů, tak i od vás lékařů. Vy lékaři máte zodpovědnost za nabídnutou lékařskou péči a my rodiče za svá rozhodnutí ohledně jejího přijetí. Velmi pochybujeme, že vychýlení směrem k vynucování určité péče sankcemi prospěje lepšímu zdraví všech dětí, a o ty by mělo jít především.

Náš dopis uzavíráme citací z článku “Několik poznámek ke stále žhavější problematice očkování dětí” MUDr. J. Havlíka z 19. čísla Zdravotnických novin z 1. 9. 2014

“Naším úkolem ve vztahu k očkování je vyšetřit pacienta, prohlásit ho za zdravého, což je předpokladem k očkování, toto očkování doporučit a po souhlasu rodičů toto očkování provést. Ve formuláři pro přijetí do mateřské školky vyplnit příslušné otázky. Není a nemůže být naším úkolem, abychom rozhodovali o tom, zda dítě bude či nebude přijato do kolektivního zařízení.

Není také naším úkolem naše chlebodárce ohlašovat či udávat a jistě není naším úkolem se dokonce přestat starat o pacienty, kteří mají na očkování jiný názor. Je-li očkování nařízeno státem, je také jeho úkolem výsledky aktivně kontrolovat a nikoliv tuto povinnost převádět na dětské lékaře.”

Za sdružení ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,

Martina Suchánková


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.