OTÁZKA OČKOVÁNÍ ZŮSTÁVÁ BARIÉROU PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLKY

V Praze dne 2.3.2015

OTÁZKA OČKOVÁNÍ ZŮSTÁVÁ BARIÉROU PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLKY. „TRESTÁNY“ TÍM BUDOU HLAVNĚ DĚTI

Praha - S politováním přijali členové spolku ROZALIO a s nimi stovky zodpovědných rodičů dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, který nevyhověl návrhu na zrušení sporných paragrafů školského zákona. V praxi to znamená, že mateřské školy a další předškolní zařízení nesmějí přijímat neočkované nebo jen částečně očkované děti.

 

„Dnešní verdikt samozřejmě respektujeme. Toto rozhodnutí se ostatně dalo poté, co Ústavní soud před týdnem neshledal povinné očkování protiústavním, očekávat. Těžko se však  smiřujeme s tím, že rodiče a jejich děti budou do budoucna plošně trestáni za něco, co je v západních zemích naprosto běžné,“ říká předsedkyně spolku ROZALIO Martina Suchánková.

Ve srovnání s okolními státy totiž přiměřenost této podmínky neobstojí; v Rakousku a v Německu je očkování pouze doporučené a děti do školek chodí bez omezení. Ovšem ani v Polsku či na Slovensku, kde je povinné očkování zachováno, neexistují žádné podmínky pro přístup dětí do předškolních kolektivních zařízení. „Důvodem tedy je ztrestat rodiče. Bohužel  to ale velmi citelně dopadá především na děti,“ zdůrazňuje členka sdružení Alice Kulhánková, jejíž dítě se potýká se zdravotními problémy po povinném očkování hexavakcínou dodnes.

„Takových rodičů jsou dnes stovky, ale jejich hlasům bohužel naslouchá málokdo,“ připomíná Kulhánková. ROZALIO podle předsedkyně Suchánkové dlouhodobě upozorňuje na fakt, že nepřímé sankce vtahují do státem zvoleného postupu třetí subjekty, které se tak proti své vůli stávají vynucovacím nástrojem očkování. „Nejen že nepřijetí do školky dopadá na dítě samotné,  které o svém očkování nerozhoduje, ale ani z hlediska zdravotního či epidemiologického nemá opodstatnění. Je to tedy jen trest, nikoliv důležité opatření. Tyto postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář,“ konstatuje předsedkyně sdružení. Proočkován ostatně není ani veškerý dospělý personál  školky a nemá tak protilátky proti očkovaným nemocem

Na problematičnost vynucování povinného očkování přitom dlouhodobě upozorňují nejen zástupci z řad rodičů a odborníků, ale i ombudsmanka. „Podle školského zákona je vzdělávání  založeno, mimo jiné, na zásadě rovného přístupu bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení,” uvádí ve svém stanovisku pro Ústavní soud veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Přesto lze i v posledních rozhodnutích Ústavního soudu najít pozitivní prvek. „Tím je k zakotvení odpovědnosti státu za poškození zdraví povinným očkováním nebo nutnost existence výjimky v odůvodněných případech, jako je například víra rodičů,“ dodává Suchánková.

Kontakt:

Martina Suchánková -předsedkyně spolku ROZALIO

605 214 798,

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.