Tisková zpráva ROZALIO k průzkumu „Co Češi skutečně vědí o očkování“

24. listopadu 2016


Průzkum ukázal, že Češi jsou připraveni na zavedení dobrovolného očkování

91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, ale jen 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje. Tuto fatální disproporci názorů a vědomostí přinesl průzkum farmaceutické společnosti GSK, která dodává drtivou většinu vakcín pro plošné povinné očkování v ČR. Pouze 1 % rodičů by očkování svých dětí odmítlo. Tato zjištění poukazují na nutnost změny směrem k dobrovolnosti a kvalitnější informovanosti.

 

Průzkum společnosti GSK s názvem „Co Češi skutečně vědí o očkování“ dále ukazuje, že velká část respondentů důvěřuje svému lékaři, informace o očkování získává především od něj, ale přesto drtivá většina z nich (92 %) neví, proti čemu se v současné době povinně očkuje. Ukazuje to na absenci informací zásadních pro rozhodování o očkování dětí. Systém dobrovolného očkování klade větší důraz na informovanost pacienta a poskytuje lékařům, resp. pediatrům větší prostor k prohloubení partnerství s pacientem, a také umožňuje individuální přístup k řešení požadavků rodičů podle potřeb dítěte.

Dalším neblahým aspektem povinného očkování je sankce v podobě nepřijímání nedoočkovaných a neočkovaných dětí do školek, I v tomto ukázal průzkum velký posun ve veřejném mínění.  Na otázku „Souhlasíte s tím, aby neočkované děti byly přijímány do školek a dalších dětských kolektivních zařízení a byly v běžném kontaktu s naočkovanými dětmi?“ odpovědělo souhlasně 42 % dotázaných, 10 % nevědělo. Společnost čím dál více vnímá tato omezení jako nesmyslná a pohlíží na jiné zahraniční země a situaci v nich. Pro 54 % respondentů jsou důležité informace o tom, jak je to s očkováním v zahraničí. Nutno říci, že u žádného z našich sousedů, v Německu, Rakousku, v Polsku ani na Slovensku se s takovými nesmyslnými pravidly nesetkáváme.

Češi důveřují očkování. 88 % důvěřuje v souvislosti s očkováním svému praktickému lékaři. „Toto je dobrým ukazatelem, že čeští občané jsou stejně zodpovědní jako občané zemí, kde je očkování dobrovolné. Z výsledků průzkumu jasně vyplývá, že zrušení povinného očkování by jistě nevedlo ke snížení proočkovanosti,” uvádí Martina Suchánková, předsedkyně ROZALIO.

„Přechod na dobrovolný systém úplný či částěčný samozřejmě neznamená zrušení očkování jako takového, ale pouze otevírá větší možnosti individuálního přístupu a především zlepšení komunikace mezi pediatrem a rodičem,” dále pokračuje Suchánková.

Nutno tedy říci, že jsme ve vztahu k očkování na úrovni vyspělých států jiných zemí EU, kde je očkování dobrovolné, proočkovanost zásadně neklesá a jsou respektována práva pacientů. Tento průzkum ukázal, že Česká republika je již připravena na změnu, která by byla velkým plusem pro rodiče, pediatry a hlavně děti – tedy pro celou naši společnost. Kopírovala by tak přirozený vývoj od striktního nařizovaní k dobrému informování s citlivým přístupem k integritě lidské bytosti a možnosti dát svobodný a informovaný souhlas se zákrokem.

 Zdroj: http://www.vakciny.cz/pruzkum-jak-se-cesi-divaji-na-ockovani/