Tisková zpráva - ROZALIO již 10 let pomáhá rodičům v oblasti očkování

6. ledna 2017

Po očkování většina lidí počítá se zvýšenou teplotou a únavou, ale mohou je potkat i větší zdravotní problémy jako jsou např. ekzémy, nespavost či neurologické problémy. S tím počítá jen málokdo a dobré následné postupy po očkování chybí. Kolotoč problémů a nedorozumění se pak roztočí rychle. Rodiče začnou požadovat individuální plán nebo odklad, následuje nátlak a výhrůžky o nepřijetí dítěte do školky. I proto je tady spolek rodičů Rozalio. Již 10 let nabízí informace, podporu i právní pomoc. Rozalio je aktivní i v oblasti zákonodárné a jedním z velkých cílů je dobrovolné očkování bez hrozby pokutování rodičů. Změny jsou pomalé, ale situace se vyvíjí. Příkladem je to, že před 10 lety byli rodiče kvůli neočkování předvoláváni na hygienickou stanici a pokutováni. Nyní se přestupková řízení nezahajují a s udělenou pokutou se na Rozalio rodiče neobrátili více než 5 let.

 Před založením Rozalia rodiče marně hledali pomoc a radu ohledně očkování. Kroužili, hledali, často nakonec dokroužili do sdružení „Hnutí za aktivní mateřství“, kde byla pro tyto případy na cca 3 roky zřízena tzv. očkovací sekce, která poskytovala poradenství. V roce 2006 zájem o téma narostl natolik, že jsme se rozhodli založit sdružení, které se bude věnovat výhradně očkování a 6. ledna 2007 se uskutečnila první zakládající valná hromada,“ vysvětluje předsedkyně spolku Martina Suchánková a dodává, že Rozalio není odbornou společností: „Naším cílem je hlavně podpora rodičů, kvalitní informace, osvěta; to vše může minimalizovat možná rizika očkování. Zdraví dětí, to je primární. Tím dlouhodobým cílem je pak změna z povinného očkování na očkování doporučené, tak, jak to běžně  funguje v západní Evropě.“

Ze začátku se sdružení potýkalo s tím, že se problematice zdravotního práva a očkování nikdo výhradně nevěnoval, a tak byl problém najít právníky, potažmo relevantní právní opory pro rodiče potýkající se např. s přestupkovým řízením. Naštěstí se našly i výjimky a stěžejní se stala spolupráce s Ligou lidských práv. Právníci z LLP dodnes rodičům radí, zastupují je u soudu a pracují i na legislativních návrzích týkajících se očkování.

Mezi aktivity spolku Rozalio patří:

  • poradenství rodičům (osobně či přes e-mail a facebook se na spolek obrátí přibližně 60 rodičů za měsíc, ročně se v současnosti pořádá cca 50 besed po celé ČR)
  • zákonodárné aktivity (v r. 2015, kdy se novelizoval zákon o ochraně veřejného zdraví, bylo osobně za výrazné pomoci dobrovolníků z řad rodičů navštíveno 151 poslanců, zástupci spolku se účastnili jednáních zdravotního výboru Parlamentu i seminářů pořádaných Poslaneckou sněmovnou, Rozalio je členem Komise pro problematiku očkování na Ministerstvu zdravotnictví)
  • další komunikace se státními institucemi a dalšími organizacemi (mezi toto patří komunikace s pojišťovnami, ombudsmany, ministerstvy, atd.; letos např. Rozalio dosáhlo jasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví týkající se úhrad povinných vakcín, tím se sjednotil výklad zdravotních pojišťoven, které v některých případech vyžadovaly neoprávněně platbu povinné vakcíny)
  • pomoc aktivním rodičům na různých projektech, např. akce Zapal svíčku za včeličku nebo vydávání brožur s názvem Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

 Díky všem osvětovým aktivitám se systém pomalu posouvá směrem k právům rodičů, pacientů a dětí, jak to je obvyklé ve vyspělých západoevropských zemích, ke kterým se Česká republika jistě chce řadit,“ říká Suchánková. Očkování stále zůstává povinné, ale pozitivně se odráží to, že rodiče se o celou problematiku více zajímají a chtějí se podílet na rozhodování. Vzrůstající zájem o informované a svobodné rozhodování v očkování dětí vidíme i na neustále se zvyšujícím počtu dotazů rodičů na individuální očkovací plány, alternativy očkování zdravotně zatížených dětí, odložení očkování, alternativní vakcíny - rozložení očkování např. z hexavakcíny na méně kombinované vakcíny.

Jasně pozitivní trend je možnost výjimky z povinného očkování z důvodu přesvědčení či výhrady svědomí, které dvakrát potvrdil i Ústavní soud. Současně také ÚS doporučil zavedení odpovědnosti státu za poškození zdraví povinným očkováním, ten by pak měl odškodňovat rodiny postižené vakcinací,“ pokračuje Suchánková. Tento názor sdílí i ombudsmanka Anna Šabatová, což potvrdila její tisková mluvčí Iva Hrazdílková:„Stát by měl nést odpovědnost za případné negativní účinky povinného očkování.“

Zřetelné snížení tlaku ze strany hygienických stanic na rodiče bylo v posledních letech nahrazeno tlakem  na lékaře či ředitele školek, aby oni byli těmi „vykonavateli“ moci. Může to však vést k narušení důvěry mezi pacientem a lékařem. I proto cílem Rozalia zůstává dosažení dobrovolnosti v očkování, aby rodiče,  jako zákonní zástupci dítěte, byli relevantně informováni, ale netlačeni do očkování.

Dobrovolnosti se už zcela nebrání ani šéf České vakcinologické společnosti Roman Prymula, který v rozhovoru pro Český Rozhlas dne 4. 12. 2016 řekl, že by dobrovolnost v očkování i uvítal. „My se totiž dostáváme do druhého extrému, kde proočkovanost klesá i pod úroveň zemí, kde je očkování dobrovolné,“ řekl k tomu Prymula.

Posun veřejného mínění, větší zájem a angažovanost rodičů, i rozsudky Ústavního soudu bereme jako velký úspěch, ale informací stále není dostatek a očkování je dosud povinné, takže naše práce ještě zdaleka není u konce. Naší další nabídkou ke zkvalitnění očkování jsou námi navržené body pro úpravu systému, které mají za cíl minimalizovat možná rizika očkování,” uzavírá Martina Suchánková bilanci aktivit. Body navržené spolkem Rozalio zde.

 

Kontakt:                                                                                                                                                     

Martina Suchánková -předsedkyně spolku ROZALIO

605 214 798, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.s