Tisková zpráva : Vliv očkování na život rodin – třetí brožura rodičovských příběhů

13. 3. 2017

Během dvou let vychází již třetí brožura s příběhy o následcích očkování

„Už to nebylo spokojené, usměvavé, spící dítě“, „Křeče a bezvědomí po očkování hexavakcínou“, „Pořád doufám, že mi jednou zase řekne 'mami'“. To je jen několik titulů rodičovských příběhů z třetího souboru 'Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin'. Brožura představuje 69 příběhů rodičů s dětmi s následky po očkování a přináší i názory zdravotníků. Soubor vznikl pod záštitou spolku Rozalio a Svazu pacientů ČR. 

V Česku je často odmítáno spojení mezi očkováním a následnými zdravotními problémy. Brožury mají za úkol nejen na konkrétních příbězích očkovaných dětí ukázat, jak se může změnit život celé rodiny, ale také poukázat na neochotu připustit souvislost daných problémů s očkováním. Paní Monika Rose, která brožuru za skupinu rodičů sestavovala, dodává: „Chceme také upozornit na to, jakému stresu jsou rodiče vystaveni a jak se pod různými pohrůžkami většinou nechají pediatry nebo hygienou zlomit. Prostě podlehnou nátlaku a očkují dál i přes neuspokojivý zdravotní stav dítěte.“ 

 Brožura vznikla po oslovení asi 160 rodičů z celkových cca 260 všech zúčastněných, kteří v dotazníku na facebooku zmínili nežádoucí účinky po očkování svých dětí. „Oslovili jsme pouze rodiče z jedné skupiny na facebooku, kde byl umístěn dotazník a následně jsme s těmito rodiči komunikovali. Podařilo se nám tak získat 69 vlastních příběhů a 6 odborných názorů. Kdyby došlo k oslovení širší cílové skupiny, byla by brožura mnohonásobně objemnější. S pomocí rodičů jsme kontaktovali také fyzioterapeuty, kteří pomáhají dětem poškozeným očkováním,“ vysvětluje dále Monika Rose. 

Podle Martiny Suchánkové ze spolku Rozalio je právě ve sdílení příběhů velká síla a především konkrétní poučení. „Pro někoho mohou být například hypersenzitivní reakce nebo abnormální pláč, dlouhotrvající pláč, abstraktní pojmy. Z vyprávění rodičů si pak lidé dokáží představit, co se pod těmito pojmy skrývá,“ myslí si Suchánková a zdůrazňuje, že z většiny příběhů se lze poučit i v tom, že pokud by se očkování po prvních nežádoucích reakcích upravilo, nemuselo by dojít k trvalým následkům. „Z popisů je jasně vidět, že ve třech čtvrtinách případů byly závažné a dlouhotrvající následky opravdu zbytečné a dalo se jim předejít. Bohužel nebyla připuštěna souvislost prvních zdravotních problémů s očkováním a pokračovalo se v očkování dál i přes nežádoucí účinky,“ dodává Martina Suchánková.

Předseda Společnosti pacientů s následky po očkování Václav Hrabák k vydání již třetího dílu příběhů zdůrazňuje, že právě z rodičů, jejichž dítě má po očkování následky, se velmi často stávají kritici očkování. Klade důraz na to, že takoví rodiče nejsou nějací zarytí fanatici, jsou to normální lidé, mnohdy velmi zoufalí, kteří se snaží změnit systém, který často nenávratně poškodil zdraví jejich dítěte a který odmítá přijmout, že k očkování je třeba přistupovat individuálně. "O problémech po očkování se mluví stále víc, lidé již přestávají věřit tomu, že kdokoliv, kdo mluví kriticky o očkování, je blázen a fanatik," uvádí Hrabák. Již třetí díl brožury je toho jen důkazem.

Třetí brožuru s příběhy je možné stáhnout v plné verzi po kliknutí na tento odkaz: http://www.rozalio.cz/images/PDF/Jak-zashl-systm-okovn-do-ivota-nkterch-rodin-III.pdf nebo je možné objednat tištěnou verzi na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena této brožury je 120,- Kč (pokrývá pouze náklady na tisk). 

Všechny tři díly brožur jsou k dispozici v elektronické verzi ke stažení na http://www.rozalio.cz/index.php/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy/982-brozura-3. Naleznete zde i informace k objednání a ceny jednotlivých brožur v tištěné verzi.

 

Kontakt: 
Martina Suchánková - předsedkyně spolku ROZALIO
605 214 798, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ROZALIO je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

tel. č.: +420 605 214 798

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ROZALIO je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.