RozhlasPlus - Diskuze: (Ne)bezpečné očkování?

17.4.2016

 

O tom, že Ministerstvo zdravotnictví může stále nařizovat očkování dětí, rozhodl v únoru minulého roku Ústavní soud. V České republice je tedy vakcinace nutná pro nepovinnou školní docházku. Bez této podmínky by děti neměly do školky nastoupit. Diskuze, která však kolem této vyhlášky panuje, otevírá otázky o bezpečnosti vakcín.

„Nejdůležitější je informačně dostat k rodičům možnost vyváženého a bezpečného schématu očkování 2 plus 1 u kombinované vakcíny a rozdělení od vakcíny s pneumokoky“, usuzuje v diskuzní části pořadu Dobrá vůle Plus doc. MUDr. Vojtěch Thon. 

Poslechněte si dokument Aleny Blažejovské z cyklu Dobrá vůle na téma (ne)bezpečné očkování. A následně (od 29. minuty) diskuzi s odborníky. Na téma očkovat či ne přijali pozvání Martina Suchánková, předsedkyně sdružení Rozalio a doc. MUDr. Vojtěch Thon, zástupce přednosty Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU v Brně a FNUSA.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3609400 

Senát schválil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví v roce 2016. Novela požaduje, aby kompletní očkování nebylo podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě nebo na letním táboře. Zároveň snižuje sankci pro ředitele mateřských škol za přijetí neočkovaného dítěte z půl milionu na 30 tisíc korun. 

Dobrá vůle Plus  

Diskusní část pořadu Dobrá vůle Plus rozvíjí téma povinného očkování u nás, zároveň se ale snaží nalézt smírnou cestu – řešení, se kterým by byly spokojeny obě strany. Nálepkování a striktní dělení na „odmítače“ a „bezvýhradné zastánce“ povinného očkování bez možnosti osobního přístupu zatím nevede k cíli. Rodičům chybí zejména dostatek vyvážených informací o výhodách, ale i možných negativech očkování, lékařům zase čas pro důsledný individuální přístup ke každému dítěti a také zákonná možnost variability očkovacího schématu.  

Co může změnit nový senátní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví? Podle důvodové zprávy je cílem tohoto návrhu náprava „zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě“.

 

http://www.rozhlas.cz/plus/dobravuleplus/_zprava/diskuze-nebezpecne-ockovani--1604300  


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.