Hlášení podezření na nežádoucí účinek po vakcinaci

Při setkáních a jednáních na téma dobrovolnost očkování narážíme na jeden zásadní fakt a tím je obrovská podhlášenost nežádoucích účinků po očkování.

A tudíž pro nezasvěcené osoby tyto nežádoucí účinky neexistují.

A potřebujeme , aby se toto změnilo.

Podezření na nežádoucí reakce má hlásit lékař. Ale pokud ten tak neučiní , tak hlásit můžete i Vy, rodiče.


Je třeba vyplnit formulář na stránkách SÚKL-u, ten, který je určený k tisku. Vytisknou třikrát. Pokud půjde o dodatečné hlášení klidně i několik let zpátky, není nikde psáno v jaké lhůtě se má hlásit. Jeden nechat potvrdit lékařem, tím získáme informaci o tom, jak to zapisují do karet. Druhý poslat na SÚKL a jeden si ponechat. Možná, pokud nebylo zapsáno v kartě nic může vzniknout problém, že doktor nebude ochoten zpětně cokoliv dopisovat. Takže jenom poslat na SÚKL a ponechat si kopii. No a čerstvé reakce prostě hlásit okamžitě a k doktorovi jít rovnou s papírem, kde je uvedené vše co rodič vnímá jako problém.
Pokud by se některý pediatr odvolával na nějakou vyhlášku, že má hlásit jenom neočekávané nebo závažné reakce, tak je jeho povinností do karty zapsat cokoliv, co mu rodič hlásí a pak stačí, pokud to rodič pošle na SÚKL, a bude možná vhodné dát tam poznámku, proč to nechce nahlásit lékař .
Další možností je i elektronický formulář, ale ten pak nelze nikam založit a ani ho později použít

Hlaste nežádoucí účinky. Je to důležité!

 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.