SÚKL,

  • Hlášení podezření na nežádoucí účinek po vakcinaci

    Při setkáních a jednáních na téma dobrovolnost očkování narážíme na jeden zásadní fakt a tím je obrovská podhlášenost nežádoucích účinků po očkování.

    A tudíž pro nezasvěcené osoby tyto nežádoucí účinky neexistují.

    A potřebujeme , aby se toto změnilo.

    Podezření na nežádoucí reakce má hlásit lékař. Ale pokud ten tak neučiní , tak hlásit můžete i Vy, rodiče.

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.