podhlášenost,

  • Hlášení podezření na nežádoucí účinek po vakcinaci

    Při setkáních a jednáních na téma dobrovolnost očkování narážíme na jeden zásadní fakt a tím je obrovská podhlášenost nežádoucích účinků po očkování.

    A tudíž pro nezasvěcené osoby tyto nežádoucí účinky neexistují.

    A potřebujeme , aby se toto změnilo.

    Podezření na nežádoucí reakce má hlásit lékař. Ale pokud ten tak neučiní , tak hlásit můžete i Vy, rodiče.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Prošel prvním čtením

* Projednán ve VZ PSP 8. 1.

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Schválen poslaneckou sněmovnou

* Bude projednáván Senátem v lednu

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.