sankce,

 • iDNES.CZ - Na letní tábory by mohly jet i děti bez očkování, navrhují senátoři

  Očkování by nemělo být podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě nebo na letních táborech, navrhli znovu senátoři. Svou novelou o ochraně veřejného zdraví chtějí také snížit z půl milionu na třicet tisíc korun pokutu pro mateřské školy, které by přijaly neočkované dítě.

 • Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

  8.1.2015 bude zdravotní výbor  poslanecké sněmovny projednávat novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.  Čeho a koho se změny týkají je přehledně shrnuto v blogu právničky Ligy lidských práv Zuzany Candiglioty :

   

  Jak přitvrdit s povinným očkováním? Likvidačními pokutami, navrhuje ministerstvo.                          

                           

  V Poslanecké sněmovně se právě projednává návrh objemné novely zákona o ochraně veřejného zdraví z pera Ministerstva zdravotnictví, ve které je nenápadně vsunuta možnost ukládat až likvidační pokuty k nepřímému vynucování povinného očkování. Nejde ovšem o pokutu rodičům neočkovaného nebo částečně očkovaného dítěte, pokuty budou hrozit pořadatelům škol v přírodě a dětských táborů, provozovatelům mateřských škol a dětských skupin, ale i dětským lékařům. Zarážející je, že zcela chybí zdůvodnění navrhované represe, která je v rozporu s vyváženým řešením přijatým v západních demokraciích.       

 • Očkování nemá být podmínkou pro přijetí do školky, míní Senát

  18. 6. 2015

  Senátoři ve čtvrtek vrátili Sněmovně návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovoval úplné očkování jako podmínku pro přijetí dítěte do mateřské školy nebo pro účast na škole v přírodě.

   

 • Otevřený dopis lékařům a odborným společnostem od ROZALIO

  Vážené lékařky, vážení lékaři,

  vážená Česká lékařská komoro,

  vážená Česká pediatrická společnosti

  a vážené Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky,

  rádi bychom vás tímto otevřeným dopisem upozornili na navrhovanou novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné stanovuje zvýšení sankcí pro dětské lékaře.

  Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení vyžádaných informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

  Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit podporu dětským lékařkám a lékařům, aby mohli vykonávat svoji profesi v klidu, s respektem k rozhodnutí rodičů a být jim uznávaným odborníkem pomáhajícím s rozhodnutím.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.