novela,

 • Novela k povinnému očkování – navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky

   

  19. ledna 2015

  Žádnou širokou diskuzi k povinnému očkování a k navrhovaným sankcím ministerstvo zdravotnictví neotevřelo. Ani přestože k tomu při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví vyzval zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny. Proto se Liga lidských práv a Rozalio – organizace, které se povinným očkováním a právy rodičů zabývají, tímto do diskuze hlásí apřekládají své pozměňovací návrhy inspirované západními demokraciemi.

  Odmítáme tvrzení ministerstva, že se novelou nic nemění – jde o velmi zavádějící tvrzení a způsob, jak odmítnout veřejnou diskuzi. Výrazně se rozšiřuje zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do kolektivních zařízení a zároveň se nově určují likvidační pokuty přímo spojené s nedodržením povinností kolektivních zařízení a lékařů, které mají nepřímo a zastrašujícím způsobem vymáhat povinné očkování, vysvětluje právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

  Navrhujeme zrušení neodůvodněných a nepřiměřených pokut, které mají být nově namířeny vůči praktickým dětským lékařům a školám, školkám, dětským skupinám a dalším osobám a organizacím, které pečují o děti. Dále stejně jako veřejná ochránkyně práv podporujeme zrušení podmínky očkování pro přístup do předškolního zařízení, která diskriminačně a nepřiměřeně brání předškolnímu vzdělávání dětí a jejich zapojení do dětských kolektivů. Tento zákaz nemá obdoby u našich sousedů v Rakousku a Německu, ale ani v Polsku a na Slovensku, proto je namístě ho zrušit a nikoliv v něm ještě přitvrzovat, jak činí ministerský návrh.

   

 • Novela o ochraně veřejného zdraví prošla do dalšího čtení

  Novela o ochraně veřejného zdraví prošla do dalšího čtení.
  Ta byla pak vrácena zpět do ZV, ale znamená to, že otázka sankcí kolem očkování nebyla nijak řešena a námi navržený pozměňovací návrh zůstal bez povšimnutí a pokuty ponechány v navhované výši.

 • Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky

  Zveřejněno na serveru www.vitalia.cz

  Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky

  Návrh zákona přitvrzuje pravidla, pokud jde o očkování dětí. Organizátorům škol v přírodě, táborů a dalších zotavovacích akcí podle něj hrozí pokuta 100 000 Kč za přijetí neočkovaného dítěte, rovněž mateřským školám a provozovatelům tzv. dětských skupin až půlmiliónová pokuta za přijetí dítěte bez kompletního očkování.

  Dětští lékaři mají být postiženi pokutou až do výše tří miliónů korun za nesplnění povinnosti provést povinné očkování a dvou miliónů, pokud nenahlásí hygienické stanici své neočkované pacienty.

 • O povinném očkování na Radiožurnálu

  8.1.2015 se na stanici zpravodajské stanci Českého rozhlasu se v publicistickém pořadu 60 munut diskutovalo o povinném očkování 

  Hovořili Mgr Zuzana Candigliota spolu s Prof. MUDr. Romanem Prymulou 

 • Očkovací novela zlikviduje organizátory akcí pro děti, tvrdí starostové

  19.2.2015

   Ke kritice novely, která mění pokuty za nedodržení povinného očkování, se přidaly menší města a obce. Tvrdí, že budou dostávat vyšší a častější pokuty, pokud na tábor nebo lyžařský kurz vezmou dítě bez toho, aniž by si prověřili, že jej rodiče nechali očkovat všemi povinnými látkami. Hlavní hygienik ČR to odmítá a považuje tvrzení za dezinterpretaci návrhu novely.

   
 • Očkování nemá být podmínkou pro přijetí do školky, míní Senát

  18. 6. 2015

  Senátoři ve čtvrtek vrátili Sněmovně návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovoval úplné očkování jako podmínku pro přijetí dítěte do mateřské školy nebo pro účast na škole v přírodě.

   

 • Otevřený dopis lékařům a odborným společnostem od ROZALIO

  Vážené lékařky, vážení lékaři,

  vážená Česká lékařská komoro,

  vážená Česká pediatrická společnosti

  a vážené Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky,

  rádi bychom vás tímto otevřeným dopisem upozornili na navrhovanou novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné stanovuje zvýšení sankcí pro dětské lékaře.

  Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení vyžádaných informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

  Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit podporu dětským lékařkám a lékařům, aby mohli vykonávat svoji profesi v klidu, s respektem k rozhodnutí rodičů a být jim uznávaným odborníkem pomáhajícím s rozhodnutím.

 • Petice nasbírala od pátku 13.2. 2015 přes 15000 podpisů!!

  Petice proti represím ze strany MZ má velký úspěch a podporu!! Již dnes je podepsáno přes 15000 petentů!!!

   

  Děkujeme!!

  http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html

   

  http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html?do=exportForm-submit&count=100&id=548&save=Vytvo%C5%99it+PDF

   

   

   

 • Petice proti novele zákona o ochraně veřejného zdraví

   

   

  Děkujeme všem signatářům za podporu myšlenky dobrovolného systému očkování a za podepsání "petice za svobodnou volbu v očkování" (http://www.e-petice.cz/ockovani).

  Bohužel současná politická situace se ubírá přesně opačným směrem a právě se do 2. čtení v Poslanecké sněmovně dostává návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, ve kterém Ministerstvo zdravotnictví ve vynucování očkování a v sankcích s tím spojených ještě přitvrzuje (více zde http://llp.cz/2015/01/novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci). Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270.

  Proto v reakci na tuto novelu vzniká PETICE NOVÁ, která bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně.

  Prosíme PODEPISUJTE A SDÍLEJTE tuto petici, abychom docílili úpravy novely do přijatelné podoby http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html

   

 • Pozvánka na 2 semináře o očkování v PS 3. 3. 2015

  Přijďte diskutovat do poslanecké sněmovny o novele zákona o ochraně veřejného zdraví! 3. 3. 2015 do Poslanecké sněmovny

   

  Dopolední seminář pořádaný poslanci Ninou Novákovou a Janem Farským na téma " Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví" se koná od 9 do 12hod

  Odpolední seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví na téma "Problematika očkování" se koná od 13.30 hod

   

 • Tisková zpráva k petici proti represivnímu přístupu státu

  Praha 23. února 2015

  Tisíce občanů vyjadřují nespokojenost

  Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl. Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí
  proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování.
  Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

 • Tisková zpráva k výnosu ÚS 23.2.2015

  Ústavní soud rozhodl o povinném očkování, bohužel v neprospěch demokratických principů

  24.2.2015

  Pondělní vyhlášení pléna Ústavního soudu neshledalo povinné očkování jako protiústavní, bohužel vnímá jako přiměřené nutit rodiče pod hrozbou trestu dodržovat rigidní očkovací kalendář, když ve vyspělých evropských zemích, jako je Německo nebo Rakousko, je očkování pouze doporučené.

  Pozitivním bodem rozhodnutí ÚS je doporučení zavedení odpovědnosti státu za poškození zdraví povinným očkováním.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.