Úhrada očkování - metodický postup - proplácení vakcín a aplikace, smlouva s distributorem

S účinností  od  1.  ledna  2012  jsou  zdravotní  pojišťovny (dále  jen  „pojišťovny“) působící v České  republice  povinny  hradit  z  veřejného  zdravotního pojištění  léčivé  přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném  znění  (dále  jen „Zákon“).

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 11. 2017  ZDE.

Metodický postup platný od 1. 1. 2018 ZDE.

Metodický postup (aktuálně platný od 1. 6. 2018) ZDE.

 

 

 

Postup pro vykazování pravidelného očkování

 

1)

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena v rámci smlouvy uzavřené pojišťovnami s distributorem ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. d) Zákona, budou pojišťovny hradit plně celé očkování = výkon pro aplikaci (kód 02105) i očkovací látku.

Protože neexistuje situace, kdy by pojišťovny hradily výše uvedené látky v souvislosti s pravidelným očkováním jinak než přes distributora, musí být tato péče vykazována pouze kódem 02105 z platného seznamu zdravotních výkonů. 

 

V případě nižší kombinace hrazených vakcín:

a) z důvodu zdravotní indikace pojišťovna uhradí všechny vykázané výkony aplikace + očkovací látky bez ohledu na počty dávek (např. Infanrix + Hiberix + IPV + HB). Podmínkou úhrady je lékařská indikace, což musí být zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci.

 

b) při rozložení aplikace na základě žádosti zákonných zástupců dítěte mimo zdravotní indikaci, uhradí pojišťovna jednotlivé vpichy, očkovací látky pojišťovna nehradí.

 

2)

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci uvedené smlouvy (např. Pediacel), hradí pojišťovna pouze zdravotní výkon aplikace, ne však očkovací látku, kterou bude v tomto případě plně hradit pojištěnec = očkovací látka dle Zákona nehrazená.

Zdroj: https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/metodicky_postup_ockovani_20170901.pdf

 

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k úhradám léčivých přípravků:

 

"Může si lékař u léčivých přípravků, které aplikuje pacientům přímo v ordinaci (např. očkování nebo aplikace nitroděložních tělísek) účtovat k jejich ceně obchodní přirážku a v jaké výši?"

V případě, že lékař v rámci zdravotního výkonu aplikuje léčivý přípravek, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, může jej pacientovi poskytnout, ale účtovat jej může pouze za cenu, za kterou jej odebral z lékárny nebo od distributora (očkovací látky). Lékař není osobou oprávněnou k výdeji ani osobou vykonávající obchod, nesmí si proto na rozdíl od lékárny účtovat žádnou obchodní přirážku.

Zdroj: http://www.sukl.cz/lekarny/muze-si-lekar-u-lecivych-pripravku-ktere-aplikuje-pacientum?highlightWords=o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD

 

Smlouva mezi pojišťovnami a distributorem vakcín, která také stanovuje, že za povinná očkování platí zdravotní pojišťovna, pro období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021:

Revírní bratrská pokladna ZDE.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ZDE.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.

 

 

Doporučujeme

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Hnutí za aktivní mateřství

 

 

A centrum

 

 

 

Unie porodních asistentek

 

Meduňka - rodinný měsíčník o alternativních cestách ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivace stránek