Poočkování.cz - Mezinárodní den poškozených očkováním

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a nadnárodními organizacemi vyhlašují 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“. Mezinárodní den poškozených očkováním(International Vaccine Injury Awareness Day) je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

 

U této příležitosti se v mnoha městech v Česku bude už druhým rokem konat akce „Zapal svíčku za včeličku“. Akce „Zapal svíčku za včeličku“, která proběhla v České republice v roce 2015, se stala inspirací pro pořádání podobných akcí v dalších zemích světa. Lidé na celém světě budou zapalovat svíčku jako vzpomínku a podporu těm, kterým očkování změnilo jejich život (mezinárodní web - lightacandle.eu).

Prohlášení k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

Na celém světě se stále častěji ozývají hlasy lidí přesvědčených o tom, že jejich děti nebo oni sami, byli vážně poškozeni na svém zdraví v důsledku očkování. Mezinárodní den poškozených očkováním je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

Některé země zavedením povinného očkování dětí i dospělých porušují základní lidská práva a svobody. Zejména děti se pak mohou stát oběťmi systémů, které pod hrozbou sankcí na rodičích vynucují vykonat lékařský zákrok i na dětech, u nichž může být z nějakého důvodu rizikový. V zájmu vědecky nepodloženého kolektivního prospěchu, může být vážně ohroženonebo dokonce celoživotně poškozeno, jejich zdraví. Odborná veřejnost přitom není schopna dostatečně vědecky obhájit nezbytnost a jednoznačný pozitivní přínos takových praktik u každého jednotlivce, ani v rozměru kolektivním.

Mezinárodní den postižených očkováním je věnován také všem, kterým nežádoucí účinky navždy zasáhly a změnily jejich životy tím, že se dotkly jejich nejbližších. Je věnován rodičům a rodinám, jejich nehmotným i hmotným obětem, které statečně nesou břímě v  podobě celoživotní péče zejména o poškozené děti. Je věnován jejich osobní odvaze i společenskému strádání a nedůvěře, kterou ve svém okolí pravidelně zažívají. V některých zemích neexistuje pro tyto rodiny státní pomoc ani podpora. Přitom v jiných zemích považují náhrady a pomoc poškozeným očkováním za samozřejmé, přestože v řadě z nich ani není očkování povinné.

Tento den je věnován i poškozeným očkováním, které tito podstoupili dobrovolně, zcela přesvědčeni o bezpečnosti očkovánía na realitu jeho nežádoucích účinků vůbec nebyli připraveni. Až pozdě zjistili, že podlehli mediální propagaci, že jim nebyly podány dostatečné informace a často nebyl brán zřetel na jejich možnou zdravotní indispozici. V neposlední řadě je však tento den věnován i těm, kteří odvážně zvedli svůj hlas, hledají pravdu a ptají se na věci, na které jim skupiny propagující očkování a lidé odpovědní za očkovací politiku nejen odmítají odpovídat, ale dokonce se je snaží i umlčet.

Tento den má otevřít oči těm, kteří neochvějně věří, že očkování je pouze prospěšné se zanedbatelnými riziky. Tato rizika skutečně existují, jsou reálná a mohou se s nimi setkat všude kolem sebe. Mohou se dotknout i jich nebo jejich blízkých. Má poukázat na to, že poškození očkováním jsou skuteční lidé, kteří potřebují pomoc a podporu. Má také upozornit na to, že znalosti těch, kteří se označují za vědce a odborníky hlásající neposkvrněnost očkování, jsou často omezené a že se tito odborníci apriori odmítají zabývat vědecky relevantními skutečnostmi. Někdy dokonce kvůli osobnímu prospěchu záměrně zatajují důležité informace. Má poukázat i na to, že tématem očkování je nutné se skutečně veřejně zabývat směrem od dogmat k jeho realitě. Očkování může být prospěšné jedině tehdy, pokud budou bedlivě zkoumány následky, které se nebudou zamlčovat a nebude se umenšovat jejich závažnost a četnost. Pokud se budou na skutečných vahách vážit skutečná rizika, oproti jeho vědecky prokázaným přínosům.

Někteří lidé se pod tlakem reklamních kampaní hlásajících téměř nulová rizika očkování a halících se do hávu odbornosti vysmívají těm, kteří si nesou následky a ptají se. Propagační kampaně vytváří z lidí, kteří mají osobní zkušenosti s poškozením a bojí se dalších následků, „nepřátele společnosti“, hanobí je a vnášejí do dialogu o očkování negativní emoce. Tento den je dnem soucitu s těmi, kteří si ponesou následky očkování po celý život. Přináší porozumění namísto negativismu.

Tento den lidé na celém světě zapalují svíčky, vzpomínají a posílají podporu těm, kterým očkování vzalo část jejich života. Zapalují svíčky, aby se ti, kteří rozhodují o národních očkovacích programech, skutečně zabývali následky po očkování a nepodléhali zájmovým skupinám. Podporují a přihlašují se vlastním jménem k mezinárodní snaze o zrušení povinného očkování, které odporuje Listině základních lidských práv a svobod (petice). Zapalte svíčku proto, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi . V tento den Zapalte svíčku za včeličku.

 

 zdroj: www.poockovani.cz


Darujme

 

Doporučujeme


  

 

  Hnutí za aktivní mateřství

 

 

A centrum

 

Unie porodních asistentek

 

Meduňka - rodinný měsíčník o alternativních cestách ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivace stránek