Žádali jsme o stanovisko Hlavního hygienika

 Dopis adresovaný hl. hygienikovi, je dobře koncipovaný. Postihuje jak názory rodičů, citace z tisku i mnoho argumentů či otázek, které nad očkováním vyvstávají.

A odpověď...

 

Číst dál...

Dopis na KHS - Zdůvodnění odmítnutí očkování

 

Dopis na KHS v v Hradci Králové z r. 2008 - Zdůvodnění odmítnutí očkování po kontaktování rodičů hygienickou stanicí

Číst dál...

Oznámení o neočkování pro KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje                                                                                                               10. 11. 2009
Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00


Oznámení o neočkování

Vážení,
rádi bychom Vám oznámili naše společné rozhodnutí, že naše dcera S. N., narozená dne xxx, r.č. xxx nebyla a nebude podrobena očkování v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Číst dál...

Dopis pro KHS - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

 

Dopis pro KHS v Brně z r. 2008, zaslaný před plánovaným řízení m o přestupku - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

Číst dál...