Oznámení o individuálním přístupu k očkování

Rodiče nyní mají možnost zvolit si individuální očkovacíí kalendář podle vlastního uvážení. Tuto možnost přinesl verdikt NSS z července 2010, ze kterého vyplývá, že vymezení očkování pouhou vyhláškou, jako podzákonnou normou, je nedodstatečné. Očkovací kalendář se tak stává pro rodiče nezávazným a není tedy důvod, zahajovat přestupkové řízení, zvolí-li i jen omezené očkování.

 Vzor dopisu na HS, která by měla tento verdikt respektovat.

 

Číst dál...

Dopis pro pediatra - odůvodnění žádosti o odklad

 Komunikace s lékařem se může usnadnit, předložením osobních argumentů písemnou formou.

Číst dál...

Žádali jsme o stanovisko Hlavního hygienika

 Dopis adresovaný hl. hygienikovi, je dobře koncipovaný. Postihuje jak názory rodičů, citace z tisku i mnoho argumentů či otázek, které nad očkováním vyvstávají.

A odpověď...

 

Číst dál...

Dopis na KHS - Zdůvodnění odmítnutí očkování

 

Dopis na KHS v v Hradci Králové z r. 2008 - Zdůvodnění odmítnutí očkování po kontaktování rodičů hygienickou stanicí

Číst dál...

Oznámení o neočkování pro KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje                                                                                                               10. 11. 2009
Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00


Oznámení o neočkování

Vážení,
rádi bychom Vám oznámili naše společné rozhodnutí, že naše dcera S. N., narozená dne xxx, r.č. xxx nebyla a nebude podrobena očkování v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Číst dál...

Dopis pro KHS - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

 

Dopis pro KHS v Brně z r. 2008, zaslaný před plánovaným řízení m o přestupku - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

Číst dál...