Dopis pro KHS - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

 

Dopis pro KHS v Brně z r. 2008, zaslaný před plánovaným řízení m o přestupku - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

V Tišnově dne 18. 8. 2008


Věc: Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí


     Předem tohoto dopisu bychom chtěli poděkovat za příležitost vyjádřit se k našemu nesouhlasu s očkováním dětí Anežky a Elišky.


     O možných rizicích nákazy infekční chorobou (proti které se očkuje) jsme byli poučeni lékařkou v porodnici i pediatričkou. Plně si uvědomujeme rizika spojená s neočkováním našich dětí a v případě nemoci jsme připraveni nést zodpovědnost a podrobit děti veškeré dostupné léčbě.

     Na druhou stranu si uvědomujeme i možná rizika očkování a musíme tudíž provést těžkou volbu mezi vystavením dětí možné nebezpečné infekční chorobě,
a nebo mezi vystavení dětí možným nebezpečným následkům po očkování.


     Po důkladném zkoumání věci jsme se proto rozhodli pro neočkování našich dětí. Nevíme, kdo se nám může zaručit, že naše děti následkem vakcinace nezemřou nebo nebudou vážně poškozené. Nevíme též, jak je možné posoudit zdravotní stav dítěte v době očkování (když například dítě může prodělávat nemoc která je zatím v inkubační době).  Nejsme si též jisti, že hliník nebo rtutˇ , které vakcíny obsahují jsou pro dítě bezpečné. Pokud by byla nějaká bezpečná cesta, jak ochránit naše děti před možnou infekční nákazou, jistě ji využijeme.
(a též ji využíváme: žijeme zdravě, děti jsou kojené, mají dostatek pohybové i psychické stimulace, žijí v harmonické a milující rodině)

    
Zde jsou některé z konkrétních důvodů, proč odmítáme očkování našich dětí:

1)    (matka) před osmi lety jsem začala pracovat jako certifikovaná dětská facilitátorka pracující s dětmi s poruchami autistického spektra a jejich rodinami. Úspěšně zakončeným terapeutickým výcvikem jsem prošla v USA (Autism treatment center of America, Sheffield, MA). Dále jsem pak pracovala  v ČR, SR a ve většině zemí západní Evropy. V USA jsem se setkala s rodinami z prakticky celého světa. Na základě výpovědi rodičů jsem zjistila, že více než polovina z nich uvádí, že se autismus jejich dítěte vyvinul těsně po očkování, nebo že se stav jejich dítěte po očkování prudce zhoršuje. Většina rodičů (včetně těch českých) se také shodovala na tom, že jestliže bylo toto pozorování oznámeno pediatrovi, ten je ujistil, že souvislost mezi očkováním a autismem neexistuje. Dítě nebylo (kromě několika zahraničních případů) nikdy vyšetřeno, věc nebyla nikam hlášena, očkovací kalendář nebyl upraven, očkovalo se dál. Hodně rodičů též bylo obviněno z „házení viny na lékaře“ a věc byla bagatelizována na pouhou psychologickou potřebu rodiče svést vinu za autismus dítěte na někoho jiného. Znovu zdůrazňuji, že šlo vždy o názory lékařů a nikdy o závěry po vyšetření. Několika rodinám z Norska, Německa USA a Anglie se podařilo soudně prokázat spojitost mezi očkováním a autismem jejich dítěte a tyto rodiny byly finančně odškodněny.

     Podle německého lékaře Gerharda Buchwalda, který se desítky let očkováním zabývá, je rozpoznání následků po očkování velice těžké a podle něj je nejsměrodatnější výpověď rodičů. Příbalové letáky vakcín též žádají o hlášení jakýchkoliv jiných podezřelých příznaků po očkování. Co se týče rodin se kterými pracuji v ČR byly výpovědi rodičů ve 100% lékaři ignorovány a ani nebyli zařazeny do zdravotní dokumentace dítěte.

     Já a můj manžel nejsme přesvědčeni o tom, že rizika očkování jsou v ČR dostatečně zvažována a hlášena.  Tudíž si nejsme jisti, že rozhodnutí plošně očkovat všechny děti nebylo provedeno na dostatečném zkoumání toho, zda je méně nebezpečné očkovat či neočkovat.


2)    Státní úřad pro kontrolu léčiv (v roce 2006) vydal upozornění na riziko anafylaktické reakce po očkování. Z uvedeného upozornění se dovídáme, že: „SÚKL zaznamenal případ úmrtí na anafylaktický šok u třicetileté ženy po vakcinaci proti meningokové meningitidě.“ Dále pak úřad takto varuje: „ Upozorňujeme proto lékaře, aby nepodceňovali význam třicetiminutové kontroly nad pacientem po aplikaci jakékoli očkovací látky.“

Z našich dotazování jsme nezaznamenali jediný případ, kdy pediatr požádal rodiče, aby po očkování počkal s dítětem v čekárně pro případ anafylaktického šoku.

Toto je jeden z důvodů, který nás vede k myšlence, že očkování není prováděno zodpovědně.3)    
Nejsme  přesvědčení o tom, že možná rizika očkování jsou dostatečně zkoumána před uvedením vakcíny na trh(např. nevíme, zda jsou zkoumána rizika vakcinace i u dětí alergických či dětí s atop. exémem?).  Též nejsme dostatečně přesvědčeni o tom, že se zkoumají dlouhodobá rizika vakcinace.
Také máme nedostatečné informace o tom, jak a na kom se vakcína testuje, když ji dostávají již 4 denní miminka.


4)     Za posledních několik let jsme se  (kromě rodin autistických dětí s podezřením na očkování jako spouštěč autismu) setkali s mnoha dalšími lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že očkování poškodilo jejich zdraví, nebo zdraví někoho blízkého.

•    holčička známé po očkování hexavaxinou omdlévala matce v náručí

•    další známá byla očkována na žloutenku, krátce na to byl u ní nalezen nádor jater na který záhy zemřela. Ona i její rodina byla též přesvědčena, že je to následek očkování

•    na jedné přednášce o rizicích očkování jsme se setkali s matkou, která uvedla, že očkování pravděpodobně poškodilo její dvě děti a třetí dítě následkem očkování zemřelo

•    setkali jsme se s několika rodiči, kteří tvrdí, že jejich dítě ochrnulo po očkování proti obrně

•    setkali jsme se s babičkou, která tvrdí, že její vnuk dostal cukrovku nejtěžšího typu po očkování                           (vše v ČR)
-    
Ačkoliv ve výše zmíněných případech nebylo nikdy potvrzeno poškození následkem očkování, nebylo ani vyvráceno. Lékaři nebyly ani v jednom případě ochotni věc dále zkoumat, hlásit, nebo uvést do zdravotní dokumentace.


Kromě setkání s konkrétními rodinami, které tvrdí, že očkování poškodilo jejich dítě jsme prostudovali následující literaturu:

1.    DR. med. Gerhard Buchwald „OČKOVÁNÍ-OBCHOD SE STRACHEM“

2.    Mudr. Randall Neustaedter „PROBLÉMY S OČKOVÁNÍM“


3.    Children with Starving Brains: A Medical Treatment Guide for Autism Spectrum Disorder by Jaquelyn McCandless

4.    Viera Scheibner Ph. D.    Bahavioural problems in childhood (the link to vaccination)

5.    Biological Treatments for Autism and PDD by William Shaw


(všechny tyto knihy jsou sepsány lékaři nebo vědci (z USA, Německa, Austrálie a UK)

Tyto knihy zveřejňují četné studie praktikované autory.  Na základě těchto studií upozorňují na spojitost mezi očkováním a : autismem, SIDS, cukrovkou, rakovinou, ochrnutím, smrtí atd. atd.

•    měli jsme též možnost pročíst desítky článků u nás i v zahraničí upozorňujících na rizika očkování

•    matka se zůčastnila DAN (defeat autism now) konferencí v USA, kde lékaři specializující se na práci s autistickými lidmi varovali před očkováním

•    na možná vážná rizika očkování a možný nezodpovědný přístup lékařů  jsme též byli upozorněni našimi známými z řad vědců, biochemiků a psychologů.


5)    Obě naše dcery trpí potravinovými alergiemi (spolupracujeme s Mudr. Utěšeným z dětské nemocnice) a atopickým exémem. Nepovažujeme tudíž jejich stav za stav 100 procentního zdraví a máme velké obavy z možného poškození jejich zdravotního stavu vakcinací.


6)
 Nepovažujeme naše (kromě alergií) zdravé děti za nebezpečí pro společnost a považujeme nucení k očkování, zákaz docházky do školky, možnost pokuty atd. za diskriminační. Jsme součástí Schengenského prostoru a tudíž k nám mohou beztrestně lidé neočkovaní (jelikož ve většině zemí EU není očkování povinné). Naše známá (Němka) pobývá vždy několik měsíců se svými neočkovanými dětmi v ČR. Nikdo ji nevyhrožuje, nestíhá. Moje babička a ostatní neočkovaní lidé může volně vstupovat do mateřské školky, naše děti ne. Podle dostupné literatury očkování nechrání před nemocí 100% tudíž by i očkované děti měly být považovány za nebezpečné pro společnost.

7)    V neposlední řadě se domníváme, že nucením k očkování jsou hrubě porušována naše práva.  Po konzultaci s právníkem jsme byli ujištěni, že to jestli očkování je  nebo není v rozporu s úmluvou o Biomedicíně je velice sporné a nejednoznačné.


8) EU garantuje všem svým obyvatelům stejná práva. Pokud zde, míněno v ČR, má být občanům upíráno právo svobodné volby, kdy a zda vůbec proti čemu očkovat, znamená to porušení jednoho z hlavních principů, na kterých je vystavěna celá Evropská Unie a na kterém spočívá její komunitární právo. V tomto světle lze občany ČR, kterým je v této oblasti doposud upíráno právo svobodné volby, považovat za oběti diskriminace na evropské úrovni.

Pečlivě jsme vypsali některé z důvodů k neočkování našich dcer.  Rozhodování o našich dětech považujeme za naše vlastní a osobní zákonné  právo.

Děkujeme, že jste si udělali čas na prostudování našich důvodů neočkování dětí a věříme, že i v naší zemi budou platit základní etická pravidla.

S pozdravem
                                                                    L. C. (matka)

                                                                    BcA. A. C. (otec)


(podepsanou kopii tohoto dokumentu přineseme s sebou 27.8. 2008)