Prosincové besedy o očkování

1. 12. Praha - Aperio 17 - 20hod

http://www.aperio.cz/500/deti-a-ockovani-beseda-pro-rodice

 

7. 12. Břeclav – Indoorgolf, Na Hrůdách 1147, 16 - 19hod

https://www.facebook.com/events/692730564215787/

 

13. 12. Brno – Brána k dětem, 15 - 18hod

https://www.branakdetem.cz/kurz.php?id=4592

 

15. 12.  Praha – Brána k dětem, 15 - 18hod

https://www.branakdetem.cz/kurz.php?id=4594

 

Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací?

Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti. 

Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, nemocí proti nimž se očkuje i rizik, která představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.

Rodiče s malými dětmi vítáni. 

Martina Suchánková, zakladatelka a nyní předsedkyně spolku  ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran s přihlédnutím k individuálním potřebám jejich dítěte. Její snahou je podpora bezpečného očkování, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.  

Současná situace okolo povinného očkování se bouřlivě vyvíjí, od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil. Ůstavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru, vyznání a svědomí a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává jako přípustnou. Nynější projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, opět otevírá koncepty přístupu k očkování, zůstaneme v tom starém striktním schématu nebo jsme připraveni následovat západní demokracie. 

Očkování je široká problematika a na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním. 

Na našich kurzech jste vítáni nejen vy, ale také vaše děti. Chtěli bychom vás ale poprosit, abyste brali v úvahu jejich potřeby i potřeby dalších účastníků kurzu.