Besedy o očkování - březen/duben 2017

 

ne 5. 3. Úněšov, Plzeň-sever, 9:00 – 11:30hod

Přednáška v rámci víkendového semináře

http://katkabrodska.webnode.cz/sluzby/vikendovy-seminar/

Přednáší Marie Maříková

 

út 7. 3. Praha - A- centrum, 18 - 21hod

http://www.acentrum.eu/program/beseda-o-ockovani

Přednáší Martina Suchánková

   

po 20. 3. Praha - Brána k dětem, 15 - 18hod

https://www.branakdetem.cz/kurz.php?id=5247

Přednáší Martina Suchánková

 

čt 23 . 3.  Pardubice – Herna Sluníčko 16 – 19hod (POZOR! beseda přeložena z původního termínu 9. 3.)

http://hernaslunicko.cz/centrum-pro-rodinu/jednorazove-aktivity/beseda-o-ockovani-pro-rodice-23-3-2017/ 

Přednáší Martina Suchánková

 

 

so 25. 3. Karlovy Vary - Festival Jeden svět, 12hod

Promítání filmu Epidemie svobody, diskuse k filmu

https://www.jedensvet.cz/2017/karlovy-vary

Diskuse s Martinou Suchánkovou, ROZALIO a zástupcem zastánců očkovacího povinného systému

  

st 29. 3. Hradec Králové - Festival Jeden svět, 15hod

http://www.biocentral.cz/cz/film/epidemie-svobody-7908

https://www.jedensvet.cz/2017/hradec-kralove

Diskuse s Martinou Suchánkovou z ROZALIO a dalšími hosty, kteří mají k systému očkování v ČR co říci.

 

pá 31. 3. Olomouc - Festival Jeden svět, 16:30hod

Promítání filmu Epidemie svobody, diskuse k filmu

https://www.jedensvet.cz/2017/Olomouc

Diskuse s režisérkou Terezou Reichovou a Martinou Suchánkovou, ROZALIO

  

ne 2. 4. Ústí nad Orlicí - Festival Jeden svět, 17: 15

Přednáška, promítání filmu Epidemie svobody, diskuse k filmu

https://www.jedensvet.cz/2017/usti-nad-orlici

Přednáška M. Suchánkové, Diskuse po filmu s režisérkou Terezou Reichovou a Martinou Suchánkovou, ROZALIO

 

 

út 4. 4. Kutná Hora - Kavárna MATKY SOBĚ, 15 - 18hod

http://www.kavarnamatkysobe.cz

https://cs-cz.facebook.com/events/339236379805452/

Přednáší Martina Suchánková

  

út 4. 4. Brno - Brána k dětem, 15 - 18hod

Očkování v souvislostech

https://www.branakdetem.cz/kurz.php?id=5032

 

čt 6. 4.  Praha - Aperio, 17 - 20hod - ZRUŠENO!!!

http://www.aperio.cz/500/deti-a-ockovani-beseda-pro-rodice

Přednáší Martina Suchánková

 

st 19. 4. Znojmo - Brána k dětem, 10:30 - 13:30 + 15:30 - 18:30hod

https://www.branakdetem.cz/kurzy.php?id=43

Přednáší Martina Suchánková

 

út 25. 4. Praha - Brána k dětem, 15 - 18hod

https://www.branakdetem.cz/kurz.php?id=5239

Přednáší Martina Suchánková

 

čt 27. 4. Třebíč - Díte Luny, karlovo náměstí, 146/9A, 14:00 - 17:00 a 17:30 - 20:30hod

https://www.facebook.com/events/603881063139624/

Přednáší Martina Suchánková

 Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací?

Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.

Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, vytvoření indiviuálního plánu, minimalizací rizik při očkování, přínosu i rizik, které představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.

Rodiče s malými dětmi vítáni. 

Martina Suchánková, zakladatelka a nyní předsedkyně spolku  ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče, zákonní zástupci dětí, znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran s přihlédnutím k individuálním potřebám jejich dítěte. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.


Marie Maříková, členka výboru Rozalio, je matkou dvou dětí a pěstounkou. Důležitým aspektem v rozhodování o očkování jsou podle ní informace. Ty je nutné získávat ze všech zdrojů. Podporou rodičovských kompetencí by chtěla dosáhnout, aby každý rodič dokázal sebevědomě a informovaně rozhodnout obezpečném očkování svých dětí. Jejím cílem je dobrovolné očkování, úprava očkovacího kalendáře a vyšší informovanost všech zúčastněných..

Situace okolo povinného očkování se především bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil. a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nazačali. V r. 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává dosud jako přípustnou. V r. 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou když je dítěti 5 let přestáva být “nebezpečné “pro kolektiv a do školky jít musí! Odškodnění za následky po povinném očkování i v r. 2017 stále chybí.  Kocourkov, kdepak, realita našich dnů, Česká republika.

Existují různé koncepty přístupu k očkování, my zatím zůstáváme v tom starém striktním schématu, i když mnozí občané by raději následovali západní demokracie. Je to jen otázka času, kdy přijde změna, ovšem kolik ho bude potřeba je faktor zcela zásadní a dosud neznámý. 

Očkování je široká problematika a na kterou existuje množství i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

Na besedách jste vítáni nejen vy, ale také vaše děti. Chtěli bychom vás ale poprosit, abyste brali v úvahu jejich potřeby i potřeby dalších účastníků kurzu.