Právní minimum pro rodiče (očkování, hospitalizace, zdravotní péče)

Kdy : 23. říjen18:00 - 20:00

Kde:  A-centrum, Praha 8, Vítkova 10

Lektor: Zuzana Candigliota

Na semináři se srozumitelnou a poutavou formou dozvíte, jaká jsou vaše rodičovská práva a práva vašeho dítěte při poskytování zdravotní péče, zejména v souvislosti s očkováním a hospitalizací dítěte, a jak tato práva prakticky a účinně prosazovat. Dozvíte se také o aktuálních soudních případech. V průběhu budete moci klást otázky, diskutovat a sdílet svoje názory a zkušenosti. Ze semináře si odnesete užitečný informační materiál.

•  Jak komunikovat a jednat s lékaři, pokud mám jiný názor na léčbu/očkování dítěte?

•  Kdo a jak posuzuje, jaká péče je v nejlepším zájmu dítěte?

•  Kdo rozhoduje o tom, jaká péče bude dítěti poskytnuta?

•  Může být poskytnuta péče dítěti bez souhlasu rodičů nebo proti jejich vůli?

•  Mohu odmítnout navrhovanou hospitalizaci dítěte nebo odejít s dítětem na negativní reverz?

•  Mám právo být v nemocnici nepřetržitě se svým dítětem?

•  Jak zabránit tomu, aby personál v nemocnici prováděl na dítěti úkony, které si nepřeji?

•  Jak získám informace o zdravotním stavu, o léčbě nebo zdravotní dokumentaci dítěte?

•  Jak docílit odložení povinného očkování nebo individuálního očkovacího kalendáře?

•  Jak postupovat, pokud chci povinné očkování odmítnout?

•  Jak získat zdravotní kontraindikaci nebo uplatnit výhradu svědomí?

•  Jak řešit nepřijetí dítěte do školky kvůli chybějícímu/nekompletnímu očkování?

•  Co mohu dělat, pokud zdravotníci porušili práva mého dítěte/moje rodičovská práva a chci se proti tomu bránit?

 

Součástí semináře nejsou medicínské rady o tom, zda očkovat, proti jakým nemocem, jakými vakcínami a v jakém věku dítěte.

Cena: 490 Kč jednotlivec, 650 Kč pár. V případě nepříznivé finanční situace je možné požádat o slevu z ceny semináře.

Co s sebou: psací potřeby, případně přezůvky

Rezervace nutna!!!

Rezervace zde: http://www.acentrum.eu/program/pravni-minimum-pro-rodice-ockovani-hospitalizace-zdravotni-pece-2017-10-23-1800