Přednáška - Systém očkování v ČR v sociologických souvislostech

Anti-vakcinační hnutí v České republice – společenské souvislosti kritiky očkování a kontroverze s ním spojené 


PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. 
Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Kdy: 26. října v 17:00 - 19:00 hod

Kde: Studijní avědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2

Podrobnosti : https://www.facebook.com/events/1090886181025930/


Debaty týkající se povinného očkování, jeho právní úpravy, přínosů a rizik v současné době přesahují oblast medicíny a stávají se stále viditelnější součástí mediálních diskuzí a především běžného rozhodování rodičů v péči o zdraví svého dítěte. Příspěvek nahlíží na problematiku kritiky očkování ze společensko-vědní perspektivy.

 Jeho cílem tedy není hodnotit rizika či přínosy očkování, ale nahlédnout do procesů, které rostoucí zájem o tuto problematiku (nejen) v české společnosti podněcují, a do perspektiv a motivací samotných rodičů, kteří se k očkování staví kriticky.

Příspěvek představuje historické kořeny anti-vakcinačních hnutí, jejich východiska a odlišní podoby v různých částech světa. Diskutuje rovněž současnou úpravu očkování v ČR a kontroverze, které ji provázejí.

Druhá část přednášky mapuje výsledky etnografického výzkumu zaměřeného na podobu anti-vakcinačního hnutí v České republice. Snaží se odpovědět na otázky, co spojuje rodiče, kteří se kriticky staví k očkování? Jaké jsou jejich motivace? Kde se bere nedůvěra v očkování a jak souvisí s proměnou pozice biomedicíny a expertních systémů?

 

PhDr. Jaroslava Hasmanova Marhankova Ph.D., v roce 2014 zpracovala případovou studii - Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění

Prvni sociologická studie se zabývá rodiči odmítajícími očkování svých dětí, jejich důvody a okolnostmi, které je k tomuto rozhodnutí vedly. A to v současném kontextu zdravotní-medicínské péče, kdy autorita v podobě lékaře-odborníka selhává z důvodu nátlakového a paternalistického přístupu k rodičům.

Celou studii naleznete zde