Marek Petráš a kol. – Manuál očkování 2

Tato kniha je určena především odborné lékařské veřejnosti. V první části najdeme obecné principy očkování např. rozebrané jednotlivé principy vakcín, zásady správného očkování, nežádoucí reakce a kontraindikace a fungování imunitního systému. Ve druhé části jsou charakteristiky vakcín proti 25 infekčním onemocněním. A třetí část je zaměřena na vakcíny 21.století, prototypy těchto vakcín, jejich klinické zkoušení, hodnocení a možné zavedení do praxe. Kniha je velice odborná, ale i laická veřejnost v ní může nalézt pro sebe mnoho důležitých informací. Stejně jako několik reklam na očkovací látky na přebalu i uvnitř knihy.

295stran, nakladatelství Tango 1998