Přehled knih o očkování v češtině, slovenštině a angličtině

 

K tématu očkování vyšlo již mnoho publikací. Zde uvádíme seznam velkého množství z nich.

 


 

Postoj k očkování:

Lexikon o očkování

Autor: Prof. MUDr. Jiří Beran, Prof. Mudr. Jiří Havlík DrSc a kol.

Rok vydání: 2008                              Jazyk: Český

Krátký popis:  Relativně podrobná kniha o očkovaní. V první části se dozvíte všeobecné informace o očkování. Druhá část se zabývá nemocemi, proti kterým se očkuje.

.

Další informace: http://www.vakcinace.cz/

Postoj k očkování:

 

 

Očkování obchod se strachem

Autor: Dr. med. Gerhard Buchwald

Rok vydání:1994                              Jazyk: Český

Krátký popis: Kniha z německého vkacinačního prostředí, plná tabulek a grafů. Popisuje vedlejší účinky vakcín, uvádí konkrétní případy poškození po očkování. Předkládá statistiky, které podle autora dokazují pokles nemocí ještě před zavedením vakcinace.

Další informace: http://www.whale.to/vaccines/buchwald.html

Postoj k očkování:

 

Manuál očkování 2010

Autoři: RNDr. Marek Petráš, MUDr. Ivana K. Lesná, Ph.D.

Rok vydání: 2010 - 3. vydání         Jazyk: Český

Krátký popis: Kniha popisuje všechny běžné očkování. Zaměřuje se na očkovací látky, hodnotí jejich   imunogenitu, perzistenci, kontraindikace, vedlejší účinky a pod. Informace jsou určené spíše pro odbornou veřejnost.

Další informace:  www.vakciny.net

Postoj k očkování:

 

 

Vakcína alebo Nedovol' aby mi ublížili!

Autor: Iva Vranská Rojková

Rok vydání: 2009                              Jazyk: Slovenský

Krátký popis: Kniha ze slovenského "antivakcinačního" prostředí, která se pokouší beletristickou formou přiblížit slovenské veřejnosti problematiku očkování z odvrácené strany. Zajímavá je však především její faktografická část.

Další informace:  www.rizikaockovania.sk

Postoj k očkování:

 

 

 

Jak pečovat o zdraví dítěte..... navzdory vašemu lékaři

Autor: Dr. med. Robert S. Mendelsohn

Rok vydání: 1987                              Jazyk: Český

Krátký popis: Kniha od amerického pediatra o tom, jak  lékaři zbytečně předepisují léky, stanovují zbytečné diagnózy a tím straší rodiče. Očkování se v této knize věnuje jen jedna kapitola.

Další informace:  Robert Mendelsohn
                                 http://www.whale.to/v/mendelsohn.html

Postoj k očkování:

 

Co možná nevíte o očkování

Autor: Neil Z. Miller

Rok vydání: 2008                              Jazyk: Český

Krátký popis: Kontroverzní kniha z amerického antivakcinačního prostředí.

Další informace: http://www.whale.to/vaccines/miller.html

Postoj k očkování:

 

 

 

Nežádoucí účinek: smrt

Autor: Dr. John Virapen

Rok vydání: 2009                              Jazyk: Český

Krátký popis: "Zpověď" bývalého zaměstnance farmaceutické firmy o tom, jak se podplácí při prodeji a registraci léků. Očkováním se tato kniha přímo nedotýká, ale poukazuje praktiky, které se používají i při prosazování očkování.

Ďalšie informácie: http://john-virapen.com/en/home.html

Postoj k očkování:

 

 

 

Očkování - pro a proti

Autor: Dr. med. Martin Hirte

 

Rok vydání: první vydání 2002          Jazyk: Český

 

Krátký popis: Autorem je německý pediatr, který se snaží přiblížit pozitiva i negativa očkování hlavně rodičům - laikům. Přináší různé argumenty a studie, které kromě přínosů dokládají i negativní stránky – snaží se o objektivní přístup k vakcinaci.  V knize je mnoho odkazů na studie a jiné zdroje, týkající se této oblasti.

 

 

Další informace: http://www.martin-hirte.de/

 

Postoj k očkování:

 

 

Očkování - otázky a odpovědi

Autor: prof. Mudr. Jiří Beran CSc.

Rok vydání: 2006                              Jazyk: Český

Krátký popis: Kniha která poskytuje laické veřejnosti základní informace o očkování formou otázek a odpovědí.

Další informace: http://www.vakcinace.cz/

Postoj k očkování:

 

 

 

 

Kniha není věnovaná očkování.

Choroby postrach l'udstva

Autor: Mary Dobson

Rok vydání: 2007                              Jazyk: Slovenský

Krátký popis: Trocha z historie nemocí.  Tato kniha nesouvisí přímo s očkováním. Popisuje nemoci, které významně zasáhly do historie lidstva a výrazně ji ovlivnily. Mimo jiné se v této publikaci seznámíte s chorobami, které ustoupily i bez očkování, přestože do té doby představovaly smrtelnou hrozbu.

 

Postoj k očkování:

 

 

Raising a Vaccine Free Child

Autor: Wendy Lydall

Rok vydání: 2009                              Jazyk: Anglický

Krátký popis:  V této knize najdete všechny výhrady k očkování, ale i praktické rady autorky, jejíž děti překonaly některé z nemocí, na které se očkuje.

Další informace: http://www.vaccinefreechild.com/

Postoj k očkování:

 

 

Deadly Choices

Autor: Paul A. Offit

Rok vydání: 2011                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Jde o odbornou obranu proti tvrzení antivakcinačních hnutí. Autor na množství odborných studií poukazuje na mylné tvrzení kritiků očkování. Ke kritikům se staví s despektem, jejich názory považuje za nevědecké a klamavé.

Další informace: http://www.deadlychoicesbook.com/

Recenze knihy:  Deadly Choices

Postoj k očkování:

 

 

Autism's False Prophets

Autor: Paul A. Offit

Rok vydání: 2008                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Kniha, která odmítá spojení výskytu „rtuťe“ s autismem. Na základě vědeckých studií předkládá důkazy o neexistenci tohoto propojení.

Další informace: Autism`s False Prophets

Postoj k očkování:

 

 

 

Cutter Incident

Autor: Paul A. Offit

Rok vydání: 2005                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Jde o jakousi krátkou exkurzi do dějin očkování. Popisuje případ, kdy  díky nesprávně vyrobené látce v Cutterových laboratořích došlo k šíření obrny a úmrtím. Autor popisuje vznik fondu na odškodnění obětí, přenos zodpovědnosti z firem na stát a rozebírá problematiku „viny bez zavinění“.

Další informace:   Cutter Incident

                                http://aje.oxfordjournals.org/content/78/1/16.extract

Postoj k očkování:

 

 

New Generation Vaccines

Autor: Myron M. Levine a kol.

Rok vydání: 2010 – čtvrté vydání     Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Přehled o očkování na více než 900 stranách. Kniha se zaměřuje především na budoucnost vakcín. Dozvíte se o nově připravovaných vakcínách, metodice jejich zkoušení, bezpečnosti, o nových přídavných látkách apod. Kniha je určená především odborníkům.

Další informace: New Generation Vaccines

Postoj k očkování:

 

 

 

The Age of Autism

Autor: Dan Olmsted and Mark Blaxill

Rok vydání: 2010                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Jde o knihu, která zkoumá přítomnost a zvyšující se výskyt rtuti v prostředí. Výskyt rtuti spojuje s neurologickými poruchami a autismem.

Další informace: http://www.ageofautism.com/

Postoj k očkování:

 

 

Vaccine Safety Manual

Autor: Neil Z. Miller

Rok vydání: 2008                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Další kniha z amerického antivakcinačního prostředí. Autor je novinář, který o sobě tvrdí, že studuje očkování v medicínských novinách už více jak 20 let a vyjadřuje se k očkování velmi kriticky. Kniha je bohatě doplněna  anotacemi na vědecké články a studie.

Další informace: http://www.whale.to/vaccines/miller.html

Postoj k očkování:

 

 

Do Vaccines Cause That ?!

Autor: Martin G. Myers, Diego Pineda

Rok vvdání: 2008                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Stejně jako v případě  “Deadly Choices” jde o odbornou obranu proti tvrzení antivakcinačních skupin. Autor pediatr poukazuje na množství odborných studií, mylná tvrzení kritiků očkování s ohledem na spojení  autismu, astmy, cukrovky a poruch chování s vakcinací.

 

Další informace: http://www.dovaccinescausethat.com/

Postoj k očkování:

 

 

 

Vaccine Answerbook

Autor: Jamie Loehr M.D.

Rok vydání: 2009                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Kniha, která poskytuje laické veřejnosti základní informace o očkování formou otázek a odpovědí. Autor je pediatr na malém městě a po 18 letech vysvětlování očkování rodičům se rozhodl napsat tuto knihu. Kniha je bez odkazů na zdroje. Autor očkování doporučuje, ale zastává názor, že rodiče by měli mít právo na svobodné rozhodnutí i za své děti.

Další informace: Vaccine answer book on Google

Postoj k očkování:

 

 

 

Say No to Vaccines

Autor: Sheri Tempenny

Rok vydání: 2009                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Jak už název hovoří, nic dobrého se v této knize o vakcínách nedozvíte. Autorka /chiropraktik/ v první části vysvětluje negativní stránky očkování, aby v druhé části poskytla jakýsi návod, jak se vyhnout očkování z náboženských či filozofických důvodů. Kniha je určena hlavně pro obyvatele USA.

 Další informace: http://www.sayingnotovaccines.com/

                                http://drtenpenny.com/default.aspx

Postoj k očkování:

 

 

 

Callous Disregard - Autism and Vaccines - The Truth Behind a Tragedy

Autor: Andrew J. Wakefield

Rok vydání: 2010                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Kniha lékaře gastroenterológa, který ve svém článku v odborném časopise Lancet naznačil možné spojení autismu s MMR vakcínou. Později mu za to odebrali lékařskou licenci. V knize rozebírá svůj případ, co všechno se dělo po zveřejnění tohoto článku.

Další informace: http://www.callous-disregard.com/

Postoj k očkování:

 

 

Denialism: How Irrational Thinking Hinders Scientific Progress, Harms the Planet, and Threatens Our Lives

Autor: Michael Specter

Rok vydání: 2010                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Kniha amerického novináře, který poukazuje na nedůvěru laické veřejnosti k vědeckým údajům a odklon k alternativním formám medicíny. Konstatuje, že je současná veřejnost náchylná spíše věřit všelijakým konspiračním teoriím, než vědeckým faktům. Očkování se týká jen jedna kapitola.

Další informace: Denialism

Postoj k oočkování:

 

 

 

The Panics Virus

Autor: Seth Mnookin

Rok vydání: 2010                               Jazyk: Anglický

Krátký popis: Kniha dalšího amerického novináře, který poukazuje na slabou, nevědeckou a mnohdy zavádějící argumentaci odpůrců očkování. Obdoba knihy Deadly Choices.

Další informace: The Panic Virus

Postoj k očkování:

 

 

 

Vaccinated: One Man's Quest to Defeat the World's Deadliest ...

Autor: Paul A. Offit

Rok vydání: 2008                             Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Óda na Maurica HIllemana, jednoho z průkopníků  vývoje vakcín. Autor prostřednictvím jeho života předkládá historii boje proti infekčním nemocem pomocí vakcín, popisuje i kritické období odmítání vakcín až po současnost.

Ďalšie informácie: Vaccinated

Postoj k očkování:

 

 

 

Vaccine: The Controversial Story of Medicine's Greatest Lifesaver

Autor: Arthur Allen

Rok vydání: 2007                               Jazyk: Anglický

Krátký popis:  Zatím nejkomplexnější kniha o očkování z pohledu dalšího amerického novináře. Mapuje historii očkování od úplného začátku až po současnost. Popisuje jak úspěchy tak selhání vakcín. Kriticky se vyjadřuje o popíračích očkování.

Další informace: Vaccine

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* připomínkové řízení ukončeno

* MZ brzy předloží zákon vládě

* poté jej bude projednávat PS

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví má 80 dní

na projednání zákona

* poté bude zákon opět v PS

Náš poslední článek ZDE.