Anna Strunecká: Varovné signály očkování

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. : VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

 Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály očkování (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí.

3 minuty s ... Anna Strunecká - Varovné signály očkování

http://www.youtube.com/watch?v=v46eNAM4jZU&feature=share&list=SP8725B2786B89BDD8

Obsah knihy:

Předmluva Úvod 1. VŠEOBECNÁ ČÁST: CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O OČKOVÁNÍ 1.1. Základní pojmy 1.2. Infekční nemoci v současném světě 1.3. Vakcíny 1.4. Nežádoucí účinky očkování 2. NOVOROZENCI A KOJENCI 2.1. Vývoj imunitního systému v 1. roce života 2.2. Povinné očkování – hexavakcína 2.3. Doporučené očkování 3. BATOLATA A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 3.1. Povinné očkování 3.2. Doporučené očkování 3.3. Nové exantémové nemoci 4. ŠKOLÁCI A ADOLESCENTI 4.1. Povinné očkování 4.2. Doporučené očkování 5. DOSPĚLÍ A SENIOŘI 5.1. HPV vakcíny 5.2. Hepatitida B 5.3. Očkování proti klíšťové encefalitidě 5.4. Tetanus a pertuse 5.5. Pneumokoková onemocnění 5.6. Chřipka 5.7. Očkování těhotných 6. DŮKAZY O POŠKOZENÍ VAKCÍNAMI? 6.1. Eradikace infekčních nemocí 6.2. HPV vakcíny 6.3. Poruchy autistického spektra 6.4. Hliník, G-proteiny a pertusový toxin

 nakladateltví ALMI,  295 stran

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* připomínkové řízení ukončeno

* MZ brzy předloží zákon vládě

* poté jej bude projednávat PS

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví má 80 dní

na projednání zákona

* poté bude zákon opět v PS

Náš poslední článek ZDE.