Bábovičky poslancům: chceme takový zákon o dětských skupinách, který zohlední individualitu každého dítěte

 

Tisková zpráva neformální iniciativy „za svobodnou volbu v očkování“ 17.6.2014

 Ve středu 18.6. v 8:45 hodin ráno budeme poslancům vcházejícím hlavním vchodem do PSP ČR rozdávat unikátní bábovičky, abychom je upozornili na pozměňovací návrh k zákonu o dětských skupinách, který budou projednávat již ve třetím čtení.

 Akce bude fotogenická, navíc předkladatelka pozměňovacího návrhu Nina Nováková bude též k dispozici pro dotazy médií.

  „Chceme upozornit na to, že každé dítě je unikát a jedinečnost každého dítěte vyjadřuje i individuální očkovací plán. Individuální očkovací plány jsou zahrnuty v pozměňovacím návrhu zákona o dětských skupinách předloženém Ninou Novákovou. Prosíme, hlasujte pro něj,“ obrací se na poslance a poslankyně Rebeka Vadasová, matka dvou dětí a spoluorganizátorka akce.

 Respekt k jedinečným potřebám každého dítěte žádá i další z organizátorek, Olga Richterová: „Každé dítě má jindy ten správný čas pro chození - některé začne chodit v devíti, jiné až v osmnácti měsících. Podobně je u jinak zdravého plně kojeného dítěte možné, aby mělo stolici třeba osmkrát denně, stejně tak ale může vyměšovat jednou za dva týdny. To vše je v rámci normy. Podobně individuální přístup považuji za správný i v očkování a žádám větší zohlednění jedinečnosti našich dětí. Žádné nepasuje do jediné bábovičkové formičky!“

 Neformální iniciativa „za svobodnou volbu v očkování“ uspořádala akci „Vakcinační revizory na každé dětské hřiště“ již před druhým čtením tohoto zákona [1], spolupracovala na ní s o.s. Rozalio a Ligou lidských práv. Pozměňovací návrh Niny Novákové naleznete v příloze [2].

 Kontakt: PhDr. Olga Richterová, 774153361

 

 Přílohy:

 

[1] 10. 6. 2014 - reportáž TV Prima: http://play.iprima.cz/odpoledni-zpravy/odpoledni-zpravy-1062014

[2] Pozměňovací návrh Niny Novákové: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=185265&pdf=1


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* připomínkové řízení ukončeno

* MZ brzy předloží zákon vládě

* poté jej bude projednávat PS

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví má 80 dní

na projednání zákona

* poté bude zákon opět v PS

Náš poslední článek ZDE.