Informovaný nesouhlas s aplikací vakcín

Vzor možného informovaný nesouhlas s aplikací dostupných vakcín proti difterii, tetanu, pertusi, hepatititě B, poliu a Hib, nikoliv s očkováním apriori

 

Vážená paní doktorko,

rozhodli jsme se podstoupit povinné očkování naší dcery/syna  …………….. (r.č……………….) proti 6ti infekčním onemocněním, jak je naší povinností uloženou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 

Poté, co jsme se však začali zabývat vlastnostmi vakcín, kterými by mohlo být očkování provedeno, zásadně odmítáme podstoupení očkování všemi dostupnými vakcínami na trhu. Tyto vakcíny nemají dle našeho názoru dostatečně vědecky vyloučené závažné nežádoucí účinky a imunologická rizika, která se mohou rozvinout v onemocnění s delším časovým odstupem po podání těchto vakcín. 

Dále u těchto vakcín není spolehlivě prokázáno, že po jejich podání vzniklé protilátky skutečně zabrání vzniku onemocnění a nepovedou pouze k jeho modifikovanému atypickému průběhu. Dosud známé závažnější vedlejší účinky těchto vakcín jsou častější, než jsme ochotni připustit a akceptovat u naší dcery. Rádi bychom její zdraví ochránili dostatečně účinnou a zároveň dostatečně bezpečnou vakcínou, avšak tyto vakcíny naše očekávání rozhodně nesplňují.

V tomto ohledu jsme přesvědčeni, že po nás není nikdo oprávněn vynucovat provedení očkování právě těmito vakcínami a vnutit nám jejich spotřebu a použití. Dle našeho názoru by právě toto představovalo porušení přinejmenším práva naší dcery na osobní bezpečnost dle čl. 6 Listiny základních práv Evropské Unie.

Žádáme Vás proto o návrh jiné vakcíny, která je po stránce svých vlastností naprosto bezpečná (tj. bez jakýchkoliv nežádoucích účinků) z pohledu známých a vědecky dostatečně prokázaných skutečností a nikoliv pouhých hypotéz a předpokladů. 

Žádáme, aby toto „PROHLÁŠENÍ“ bylo archivováno ve zdravotnické dokumentaci naší dcery.

Děkujeme Vám za respektování našich práv a našeho rozhodnutí a za Váš profesionální přístup.

 

Zákonní zástupci: 

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* připomínkové řízení ukončeno

* MZ brzy předloží zákon vládě

* poté jej bude projednávat PS

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví má 80 dní

na projednání zákona

* poté bude zákon opět v PS

Náš poslední článek ZDE.