13 kroků k bezpečnějšímu očkování

Je naší rodičovskou přirozeností, že chceme pro svoje děti jen to nejlepší. Aby byly zdravé a šťastné. Pro každého z nás,  ale vede k tomuto cíli jiná cesta. Zatímco štěstí v životě může znamenat pro každého velmi odlišné věci,  zdravé dítě si představujeme víceméně stejně. I ke zdraví se však dá dospět různými cestami, upřednostňujeme postupy, které jsou našemu myšlení nebo životní filozofii nejbližší. Jednou z cest je i očkování dětí. Není úlohou ROZALIO hodnotit, která cesta je ta správná, chceme, aby se rodiče mohli rozhodovat sami. Neodsuzujeme toho, kdo očkování zcela odmítá, ani toho, kdo věří, že díky očkování bude jeho dítě zdravější. Pro ty rodiče, kteří se rozhodují, jak svoje děti očkovat, máme připravených několik rad, které by jim mohly pomoci projít očkováním co nejbezpečněji. 

1. Než se rozhodnete, zda vůbec chcete očkovat, ujasněte si, které nemoci jsou pro vaše dítě skutečně nebezpečné svým průběhem, reálným počtem komplikací, výskytem nebo možností přenosu. Důležitý je i fakt, zda je možné dané onemocnění vyléčit a jaká je náročnost léčby pro dětský organismus apod..  

výskyt infekčních nemocí v ČR: http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr

ročních shrnutích infekčních nemocí na webu ÚZISu: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/infekcni-nemoci-drive-prenosne-nemoci

 výskyt infekčních nemocí ve světě: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/

 

2. Zjistěte, jaké vakcíny jsou u nás proti danému onemocnění k dispozici, co obsahují, které mají co nejmenší množství toxických přídatných látek a jak časté jsou na ně negativní reakce. Při výběru porovnávejte pravděpodobnost rizika nežádoucích reakcí po očkování s pravděpodobností rizika onemocnění a jeho případnými komplikacemi. 

všechny příbalové letáky a dostupnost vakcín schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR najdete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv(SÚKL): http://www.sukl.cz

přehledně a komplexně na www.vakciny.net

přehled vakcín uvádí i hlavní distibutor vakcín Avenier: https://vakciny.avenier.cz/cz/sortiment

 

3. V případě, že vám z nějakého důvodu u nás dostupná vakcína nevyhovuje, ale vyhovuje vám ta, která je schválená v zahraničí, můžete si ji dovézt nebo nechat dítě naočkovat v zahraničí. Při převozu je nutno dodržet chladový řetězec! V takových případech rodiče hradí vakcínu i aplikaci. Váš pediatr vám může vakcínu registrovanou v EU předepsat a je pouze povinen po aplikaci u nás neschváleného přípravku, podat hlášení SÚKLu.

Evropská léková agentura (EMA), léčivé přípravky s euroregistrací: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 (pouze authorised medicine)

hlášení SÚKLu o použití neregistrovaného léčivého přípravku; http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite=modules/unregistered

 

4. Dobře si prostudujte příbalový leták i souhrn údajů o přípravku (SPC) k vybrané vakcíně a zkontrolujte, zda u Vašeho dítěte není vakcína kontraindikovaná.

 

5. Když už máte představu, proti čemu a čím očkovat, zvažte, v jakém věku je Vaše dítě danou nemocí nejvíce ohrožené, naočkujte ho tedy tak, aby bylo očkování pro něho skutečně přínosné (většina očkování chrání po dobu 4-10 let).

 

6. ideální je projít si všechna očkování, povinná i nepovinná, jedno po druhém a jednotlivě si pro každé očkování zodpovědět předcházející otázky. Informace o očkování a komplikacích s ním spojenými čerpejte z vícerých, nejen očkování propagujících, zdrojů a výzkumů. V této chvíli byste měli mít určitou představu, proti čemu, čím a kdy chcete očkovat. Jak ale najít ten nejlepší čas pro očkování?

 

7. Dítě by mělo být při očkování 100% zdravé, v dobré fyzické i psychické kondici, to platí i pro dobu asi dvou týdnů před očkováním. Za zdravé dítě se považuje to, které nesmrká, nekašle, a to ani při nezvýšené teplotě. Důležité je, aby i sourozenci nebo jiní rodinní příslušníci, žijící v jedné domácnosti byli zdraví. V opačném případě je možné, že vaše dítě je v inkubační době daného onemocnění.

 

8. Ne vždy je jednoduché, obzvlášť v zimním období, najít u dětí delší časový úsek bez rýmy. Proto, pokud vám to situace umožňuje, odložte očkování do období, kdy je menší pravděpodobnost různých viróz.

 

9. Kromě fyzického stavu je důležitá i celková pohoda dítěte (stres imunitu velmi ovlivňuje). Očkování je lepší odložit v případě, že vašemu dítěti rostou zoubky, stěhujete se nového prostředí, právě jste přestali kojit, narodil se mu sourozenec, nastupuje do školky nebo vaše rodina prochází jinou významnou změnou či problémy.

 

PO OČKOVÁNÍ 

10. Zůstaňte po očkování s dítětem 30 minut v čekárně lékaře. Mohlo by se totiž stát, že upadne do anafylaktického šoku. Je to sice velmi výjimečná reakce, ale velmi nebezpečná a bez okamžité reakce lékaře může skončit i smrtí 

 

11. Následující dny dítě pozorujte a každou odchylku od normálního stavu hlaste pediatrovi jako možnou nežádoucí reakci. Každá reakce po očkování má být zapsána ve zdravotní dokumentaci dítěte – datum očkování, datum změny zdravotního stavu, vývoj změny. Ideální je si doma vést vlastní protokol o očkování a zapisovat si změny i případná podezření, tento pak lze vložit i do zdravotní dokumentace. Pediatr je ze zákona povinen, hlásit NÚ, bohužel často se tak ale neděje, můžete potřebnost hlášení lékaři zdůraznit a hlášení podat i sami. Hlásí se již podezření na NÚ, nikoliv prokázaný NÚ.

SÚKL uvádí:. Prosíme, hlaste všechno, co považujete za neobvyklé nebo odlišné. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni o tom, že nežádoucí účinek byl způsoben lékem.

 klasifikaci NÚ po očkování podle SÚKL, zápis z přednášky „Bezpečné farmakoterapie“: http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/203-pednaka-qbezpena-farmakoterapieq-jake-jsou-neadouci-ucinky-po-okovani-a-jak-je-nahlasit

časté NÚ po očkování v článku od MUDr. J. Hofhanzlové: http://rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/621-velmi-caste-nezadouci-reakce-na-ockovani

hlášení NÚ pro veřejnost: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

12. V léčení nežádoucích účinků po očkování má dobré výsledky celostní medicína např. čínská medicína, homeopatie, kraniosakrální terapie, funkční medicína. Apod. Při zvýšené teplotě je dobré nepodávat okamžitě antipyretika a nechat organismus pracovat bez vnějších zásahů (samozřejmě jen do té doby, dokud je jeho reakce zvladatelná) a tak podpořit jeho obranyschopnost i tvorbu protilátek. Po očkování může být efektivní organismus detoxikovat (především od hlinitých solí a dalších toxických látek, které neumí zcela odbourat). Existují různé možnosti detoxikací homeopatická, podle čínské medicíny, Joalis  a další.

Článek "Co je očkovací detoxikace": http://rozalio.cz/index.php/o-ockovani/myty-o-ockovani/389-co-je-vakcinani-detoxikace

 

13. I v případě, že dodržíte všechny zásady, se  může stát, že se u vašeho dítěte objeví závažné nežádoucí účinky. Zpozorujete-li, že se zdravotní nebo psychický stav dítěte po očkování dlouhodobě zhoršil, nebo budete mít pocit, že očkování vašemu dítěti nesvědčí, tehdy zvažte přerušení a odklad očkování až do doby, kdy se jeho zdravotní stav opět upraví do normálu nebo kdy bude možné dítěti vyšetřit stav imunity a o dalším očkování se poraďte s imunologem. Opatrnost i odložení očkování zvažte i v případě, že se s vážnými nežádoucími účinky setkal starší sourozenec vašeho dítěte, lze např. vyšetřit imunitu.

Pro vás i vašeho pediatra doporučujeme pročíst manuál LLP „Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému“: http://llp.cz/publikace/jak-uspesne-zvladnout-poskytovani-pece-nezletilemu/.

Právní informace i právní poradna - očkování, práva pacientů: http://www.ferovanemocnice.cz/

 

Věříme, že Vám naše pokyny pomohou projít očkováním dětí co nejbezpečněji. Přejeme všem rodičům a jejich dětem mnoho zdraví. 

ROZALIO