TBC

O tuberkulóze

Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz

 

Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis. TBC může zůstat neaktivní i po dobu několika let, než se zaktivuje. Když přejde z latentního nakažení do aktivní nemoci, obvykle postihuje plíce, ale může napadnout i jiné orgány.

Největší riziko vývinu nejzávažnějších forem TBC, jako tuberkulózní meningitida (zánět mozkových blan) a diseminovaná (miliární) tuberkulóza (postihující lymfatické uzliny a další tkáně), hrozí kojencům, malým dětem a dětem s oslabeným imunitním systémem.

Číst dál...

Plošné povinné očkování proti TBC bude zrušeno k 1. listopadu

 Na dotaz ohledně již dlouho projednávaného zrušení očkování novorozenců proti TBC, MZ odpovedělo velmi jednoznačně: "...Datum účinnosti novely vyhlášky v uvedeném rozsahu je stanoveno od 1.11.2010..."

Číst dál...

Ministerstvo chce zrušit povinné očkování kojenců proti TBC

 Po osmi letech diskusí přichází ministerstvo zdravotnictví se zrušením očkování novorozenců proti tuberkulóze. Podle návrhu, který je do příštího týdne v připomínkovém řízení, by se nově proti tuberkulóze očkovaly pouze děti z rizikových skupin.

Číst dál...

Na zrušení očkování proti TBC se stále čeká

 Otoky v místě vpichu, hnisání, nateklé uzliny. Očkování proti tuberkulóze je pro malé děti (a jejich rodiče) mimořádně nepříjemné, protože se pojí s mnoha nežádoucími reakcemi. I to je jeden z důvodů, proč ho po osmi letech diskusí chce ministerstvo zrušit.

Číst dál...

Očkování kojenců proti TBC skončí

Lidové noviny 28.6.2010 přinesly povzbudivé informace ohledě zrušení vakcinace proti TBC o kterém se dlouho, ale zatím bezvýsledně jen hovoří.

 Očkování kojenců proti TBC skončí

Po osmi letech diskusí přichází ministerstvo zdravotnictví se zrušením očkování novorozenců proti tuberkulóze. Podle návrhu, který je do příštího týdne v připomínkovém řízení, by se nově proti tuberkulóze očkovaly pouze děti z rizikových skupin.

Číst dál...

Rodiče odmítají vakcínu. Bojí se

 ImageČlánek, zveřejněný 13. 4.ve Zdravotnických novinách, shrnuje kritické postoje odborníků vůči plošnému očkovaní novorozenců proti TBC v porodnicích, a dává tak za pravdu rodičům požadujícím odklad tohoto očkování z důvodů převažujících rizik a komplikací

Číst dál...

Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice

ImageVelmi kritické vyjadření českých dětských lékařů k BCG vakcinaci

Po jeho přečtení je těžké pochopit, proč se stále provádí ?!

Číst dál...

Odpověd Prim. MUDr. Pavly Nykodýmové ohledně očkování proti TBC

ImageDne 22. 4. poslala předsedkyně Rozalio, o.s. Karolina Kovtun následující dopis České pneumologické a ftizeologické společnosti. Publikujeme zde odpověď Prim. MUDr. Pavly Nykodýmové, její stanovisko ke stejné problematice z roku 2007 pro Medical Tribune a její neotištěnou odpověď na článek o očkování v Lidových novinách z 1. 4. 2008.

Vážení­,

 dovoluji si Vás oslovit jako rodič i jako členka občanského sdružení­ ROZALIO
 (www.rozalio.cz).

Číst dál...

Postoj České pneumologické a ftizeologické společnosti na problematiku BCG vakcinace

ImageOčkování proti tuberkulóze má sice dlouholetou tradici, avšak patří mezi očkování, která se v mnoha evropských zemích přestala provádět. Existují studie, které ukazují, že BCG vakcina proti TBC není efektivní a s klesoucí mírou výskytu TBC se v zemích jako Německo, Španělsko a Finsko přestalo proti tuberkulóze očkovat. Existuje však česká studie, která zkoumala období mezi 1986 a 1993 v ČR, kdy se v některých krajích novorozenci neočkovali. Během tohoto období se pětkrát zvýšil výskyt TBC. Tato studie je jeden z důvodů, proč Česká pneumologická a ftizeologická společnost nadále trvá na zachování plošného očkování proti TBC s tím, že by se první dávka vakcíny aplikovala po 6. měsíci života dítěte.

 Na dotaz Karoliny Kovtun, aby ČPFS vysvětlila svoje stanovisko k problematice očkování TBC, Prof. MUDr. Karel Křepela napsal následující článek. 

Číst dál...

"Zdravý český rozum" a BCG revakcinace - článek v Medical Tribune

ImageČlánek v Medical Tribune od Prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. o problematice  přeočkování proti TBC, která se  u nás obyčejně provádí  na základě negativného tuberkulinového testu. MUDr. Kolek však argumentuje, že řada dokumentů odborných a vládních organizací (např. z Velké Británie, USA, Kanady)  poukazují na to, že tuberkulinový test  sice ukazuje na kontakt s mykobakteriemi a je ukazatelem opožděné hyperreaktivity vůči jejich antigenům, ale v žádném případě neprokazuje obranyschopnost proti tuberkulóze. Lidé s pozitivním testem onemocní stejně často jako ti, u nichž byla reakce negativní… Na základě známých faktů WHO již v roce 1995 vyhlásila, že tuberkulinová kožní reakce jako test účinnosti BCG by měla být zrušena. .. prohlášení WHO a odborných společností Británie, USA a Kanady, ale i jiných odborných sdružení a odborníků skupiny EuroTB, tak MUDr. Kolek shrnuje tvrzením: "Revakcinace neprokázala racionální význam a není doporučována." ..Kolek dále píše, že revakcinace navíc zkresluje hodnocení tuberkulinového testu a je ekonomicky velmi neefektivní. Podle uvedených argumentů lze spolehlivě předpokládat, že eventuálním zrušením revakcinace neohrozíme naši populaci zvýšením výskytu TBC..více na:
http://www.medical-tribune.cz/archiv/mtr/164/4560

Přeočkování proti tuberkulóze: zachovat, nebo zrušit? Článek z MF DNES

ImageOdborníci na plicní nemoci v Česku se přou, zda zrušit, nebo zachovat přeočkování proti tuberkulóze v 11 letech.  
Po vpíchnutí injekce zůstává dětem na rameni obvykle malá zánětlivá reakce, výjimečně může vzniknout několik týdnů trvající mokvající bolák. Podle Vítězslava Kolka, místopředsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a proděkana olomoucké lékařské fakulty, přitom studie neprokázaly, že by člověk po přeočkování byl proti tuberkulóze více chráněn. Předseda společnosti Stanislav Kos to označil za Kolkův osobní názor. Výbor společnosti opakovaně rozhodl, že přeočkování by mělo zůstat zachováno.

Číst dál...

Proč (ne)očkovat TBC v porodnici

ImageMáme doma dvě malé děti a snažíme se zodpovědně přistupovat k jejich zdraví. A tam je pro mě na prvním místě prevence. To pro nás znamená zdravou stravu, pobyt venku, léčení pokud možno přírodními prostředky ... a tak se pomalu dostáváme k očkování.

Číst dál...

Studie o vakcinaci proti TBC

ImageAktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis -  Studie o vakcinaci proti TBC z Ústavu klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové otištěná v časopisu Alergie č.2 z roku 2001. Odborná studie ze které vychází, že očkování proti TBC je složité a jeho ochrana je velmi nejednoznačná

http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2001/02/10_02_2001.pdf