Knihy o očkování

Přehled knih o očkování v češtině, slovenštině a angličtině

 

K tématu očkování vyšlo již mnoho publikací. Zde uvádíme seznam velkého množství z nich.

 

Číst dál...

Miller, Neil. Z.: Co možná nevíte o očkování

Robert S. Mendelsohn: Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékařiMiller, Neil. Z.: Co možná nevíte o očkování

Všechno, co vám lékaři o vakcínách neřekli, najdete v této knize. Autor žijící v USA se začal o toto téma hlouběji zajímat, když se mu narodil syn. Během svého pátrání v lékařských, univerzitních a dalších knihovnách narazil občas na velmi znepokojivé informace, které nakonec shrnul do této knihy. Odkazů na původní zdroje (odborné články, úřední zprávy státních i mezinárodních institucí apod.) je tu několik set.

 Kromě vakcín z povinného očkovacího kalendáře, který je v USA podobný našemu, zde naleznete i informace o vakcínách nepovinných, jako je například očkování proti rakovině děložního čípku, chřipce, hepatitidě B a další.

Věděli jste, že ve Spojených státech amerických existuje zvláštní fond, vytvořený kongresem USA, na odškodňování zdravotních poškození či úmrtí způsobených očkováním? Ani samotní američtí občané o tomto fondu nemají často ani tušení. A přesto z něj byly už vyplaceny milióny dolarů.

Neil Z. Miller v úvodu píše: „Tato kniha je věnována rodičům a dětem kdekoliv na světě.“ Je přesvědčen, že na tyto informace má každý rodič právo, a protože státní instituce ochotou sdělovat příliš neoplývají, nabízí je veřejnosti on, pátrající novinář.

156 stran, brožovaná, nakladatelství ELFA 2010

Číst dál...

Randall Neustaedter – Problémy s očkováním

Autor je doktor orientální  medicíny (OMD) a v této stručné příručce dává návod podle čeho volit jednotlivá očkování, v krátkosti se zabývá jednotlivými infekčními nemocemi, jejich komplikacemi, účinností očkovací látky a reakcemi na ni. Kniha je z roku 1995 a jako první v češtině se v ní objevily informace o vedlejších účincích vakcín, některé údaje o očkovacích látkách mohou být zastaralé. Záměr autora je poskytnout rodičům prvotní  informace k tomu, aby mohli sami zvolit, co je pro jejich dítě nejlepší.

Číst dál...

Marek Petráš a kol. – Manuál očkování 2

Tato kniha je určena především odborné lékařské veřejnosti. V první části najdeme obecné principy očkování např. rozebrané jednotlivé principy vakcín, zásady správného očkování, nežádoucí reakce a kontraindikace a fungování imunitního systému. Ve druhé části jsou charakteristiky vakcín proti 25 infekčním onemocněním. A třetí část je zaměřena na vakcíny 21.století, prototypy těchto vakcín, jejich klinické zkoušení, hodnocení a možné zavedení do praxe. Kniha je velice odborná, ale i laická veřejnost v ní může nalézt pro sebe mnoho důležitých informací. Stejně jako několik reklam na očkovací látky na přebalu i uvnitř knihy.

Číst dál...

Gerhard Buchwald – Očkování - obchod se strachem

Autor knihy je německý lékař, který už více jak 40 let působí jako lékařský poradce „Sdružení na ochranu poškozených očkováním“, od toho se odvíjí jeho kritický pohled na očkování. Zná dobře i stinné stránky očkování a potkal mnoho lidí, pro které je poškození po očkování realitou. Vyvrací  oficiální dogmata  výrobců vakcín i medicínského establishmentu.Statistikami  německého spolkového  úřadu dokazuje, že nakažlivé nemoci  začaly ustupovat z jiných příčin dávno před  zahájením  očkování a jeho zavedení ústup nemocí neovlivnilo. Poukazuje  na mnohá  rizika a historické omyly spojené s očkováním.  Kniha umožňuje rozpoznat  poškození různými typy očkování. Hovoří zasvěceně i o historii vakcinace a o současném stavu v Německu, kde byla očkovací povinnost v  roce 1983 zrušena.

248stran, nakladatelství Alternativa 2003

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* připomínkové řízení ukončeno

* MZ brzy předloží zákon vládě

* poté jej bude projednávat PS

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví má 80 dní

na projednání zákona

* poté bude zákon opět v PS

Náš poslední článek ZDE.