Pozměňovací návrhy k novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mířené k tématu očkování

Číslo

Předkladatel

Obsah

 Jak by hlasovalo ROZALIO

Stanovisko Výboru pro zdravotnictví

4065

Petr Třešňák

Z podmínek na účast dětí na ŠVP a zotavovacích akcí vypouští podmínku řádného očkování a dále vypouští povinnost uvádět do zdravotního posudku informace o očkování.

 ANO – lépe v PN 4072

Nedoporučeno

4072

Jan Farský

Z podmínek na účast dětí na ŠVP a zotavovacích akcí vypouští podmínku řádného očkování, avšak ponechává informaci o očkování ve zdravotním posudku.

ANO – ideální řešení; informace v posudku mohou být pro pořadatele akce potřebná

Nedoporučeno

4118

Andrea Brzobohatá

Přidává v zákoně o veřejném zdravotním pojištění do hrazených služeb očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobených meningokokem typu B do jednoho roku věku, a způsobených meningokokem typu A, C, W a Y do dvou let věku.

ZDRŹUJEME SE – týká se zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zavádí hrazené očkování proti meningokokům, které je doporučené a dobrovolné.

Doporučeno

4140

Vlastimil Válek

Umožňuje do předškolních zařízení, na školy v přírodě a zotavovací akce přijímat děti i s dočasnou kontraindikací k očkování.

ANO

Doporučeno

4141

Vlastimil Válek

Umožňuje do předškolních zařízení přijmout dítě, které není očkováno proti hepatitidě typu B.

ANO

Doporučeno

4165

Petr Třešňák

Z podmínek na účast dětí na ŠVP vypouští podmínku řádného očkování. Tato podmínka zůstává pro zotavovací akce.

ANO - pouze v případě, že se nepodpoří zrušení podmínky očkovat i na zotavovací akce, tedy PN 4072

Doporučeno

4166

Petr Třešňák

Umožňuje přijímat děti bez ohledu na očkování do dětských skupin a soukromých zařízení.

ANO – přijatelné kompromisní řešení, kdy zařízení zřizovaná státem budou podmínkou očkování regulovaná, a ta soukromá, zřizovaná jednotlivci nebo spolky, si podmínky budou nastavovat sama

Nedoporučeno

 Přesné znění pozměňovacích návrhů ZDE

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslancem Ventrubou

Místo:

Praha

Datum:

28. listopadu 2019

Přítomni:

MUDr. Jiří Ventruba, CSc., člen Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

 

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

Body jednání:

- zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- možnosti úprav zákona o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Číst dál...

Zrzka Roza dělá rozhovor... s náměstkem ministra zdravotnictví

Pane náměstku, ministerstvo chce pustit neočkované žáky se svými třídami na školu v přírodě. Nebojíte se, že se tam děti nakazí?

To se určitě nebojíme. Žáci spolu chodí celý rok do školy a bakteriemi se tam vzájemně promoří. Už si na sebe zvykli, tak jim na škole v přírodě nehrozí žádné riziko.

Aha. Takže spolu můžou spolužáci jet také na lyžák?

No, to mohou pouze v případě, že pojede maximálně 29 spolužáků na nejdéle pět dní. Jinak je to zotavovací akce a na tu jet nemohou.

Tedy záleží na počtu dětí a dnů? Co když bude škola v přírodě trvat dva týdny a pojedou na ni dvě třídy, takových 60 žáků?

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslankyní Brzobohatou a poslancem Kasalem

Místo:

Praha

Datum:

18. prosince 2019

Přítomni:

Andrea Brzobohatá, členka Výboru pro zdravotnictví a Petičního výboru

MUDr. David Kasal, MHA, člen Výboru pro zdravotnictví

 

Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Body jednání:

- Petice za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslancem Kaňkovským

Místo:

Praha

Datum:

18. prosince 2019

Přítomni:

MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PSP

 

Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně

Body jednání:

- zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- zákon o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Číst dál...

Průběh zasedání Výboru pro zdravotnictví PS, 8. 1. 2020

9. 1. 2020 z webu ekonomickydenik.cz

Nemoc v důsledku odmítnutí očkování? Budeme chtít po pojišťovnách, aby vymáhaly náklady, říká ministr

Debata o povinném očkování a snaha o rozvolnění stávajícího systému, kdykoliv se otevře zákon o ochraně veřejného zdraví, nejsou v Česku nic nového. Nejinak tomu je i s novelou reagující na dvě evropská nařízení, kterou se včera zabýval sněmovní zdravotnický výbor. Zatím k ní byly předloženy dva pozměňovací návrhy, oba směřované na zrušení nutnosti doložit povinná očkování při účasti dětí na táborech, školách v přírodě a dalších pobytových akcích. Oba návrhy však výbor zamítl. Že se odpůrci očkování nedočkají úlev, ba spíše naopak, dal najevo i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten totiž chce, aby zdravotní pojišťovny začaly vymáhat úhradu léčby chorob prokazatelně vzniklých v důsledku odmítání očkování.

Číst dál...

Projekt Legislativní změny v systému očkování na darujme.cz ukončen! My pracujeme dál

Praha 8. ledna 2020

Sliby, že Ministerstvo zdravotnictví připraví návrh zákona, který by osobám poškozeným očkováním zajistil finanční odškodnění, jsme slýchali několik let. Mnohými diskuzemi, které nevedly ke konkrétním výsledkům, jsme byli už unavení. Konečně v říjnu 2018 Ministerstvo zdravotnictví představilo paragrafové znění zákona o odškodnění a krátce na to přišla novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a další možnost, jak ovlivnit systém očkování. Nám tak začala dlouhotrvající intenzivní práce.

Číst dál...

Zápis ze schůzky se senátorkou Horskou a senátorem Kantorem

Místo:

Praha

Datum:

28. listopadu 2019

Přítomni:

- MUDr. Lumír Kantor, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu

- Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu

 

Za spolek ROZALIO:

- Martina Suchánková, předsedkyně

Body jednání:

- zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

 

Celý zápis ze schůzky najdete ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslancem Raisem

Místo:

Brno

Datum:

16. prosince 2019

Přítomni:

prof. ing. Karel Rais, CSc.,MBA

 

Za spolek Rozalio:

Alice Kulhánková

Body jednání:

- možnost projednání petice

Celý zápis se můžete přečíst ZDE.

Číst dál...

Tři právní pohledy na zúžení rozsahu náhrady újmy způsobené povinným očkováním

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Původně přijatelný návrh však byl znehodnocen přijetím pozměňovacího návrhu poslankyně Adámkové a dalších. Ten zužuje rozsah náhrad újmy tak, že poškození nebudou mít nárok např. na bolestné. Více o tom jsme psali ZDE. Nyní vám přinášíme tři právní pohledy na tuto změnu zákona.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.