Přitvrdit, nebo naopak vyjít vstříc? Připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví jsou na obě strany

Ministerstvo zdravotnictví novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovuje podmínky pro vstup do mateřských škol nebo pro účast na zotavovacích akcích a školách v přírodě. Vnitřní připomínkové řízení pro vznesení připomínek skončilo 5. února 2019. Ministerstvo nyní bude připomínky vypořádat.

Číst dál...

Návrhy změn systému očkování v České republice

Aktualizovali jsme návrhy změn systému očkování. Poprvé jsme naše návrhy předložili již v roce 2016 (ZDE), některé z nich byly již splněny (např. schéma 2+1 u očkování hexavakcínou). Níže přinášíme výčet všech současných návrhů, více informací ke každému jednotlivému bodu si můžete přečíst TADY.

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví už NEodmítá odškodňovat úmrtí po očkování

S potěšením dementujeme včerejší informaci uvedenou v naší tiskové zprávě o odmítavém stanovisku MZ k odškodňování úmrtí v důsledku povinného očkování.

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví odmítá odškodňovat úmrtí po očkování

Již v roce 2015 doporučil Ústavní soud vytvořit právní regulaci na odškodnění nežádoucích účinků po povinném očkování. Od té doby Ministerstvo zdravotnictví sporadicky uvádělo, že si uvědomuje závažnost situace a na vzniku příslušného zákona pracuje. Na podzim roku 2018 MZ představilo návrh zákona, avšak se zásadními nedostatky, které spolek ROZALIO navrhoval radikálně upravit.

„Vznik zákona o náhradě újmy způsobené očkováním vítáme, a proto jsme ochotně spolupracovali na připomínkách k jeho znění. Podoba zákona, jakou jsme obdrželi ve vnitřním připomínkovém řízení, byla neuvěřitelně nekvalitní. Po tříleté přípravě zákona jsme byli textem až nemile zaskočeni,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu očkování.

Číst dál...

Shrnutí důležitých připomínek k návrhu zákona o "odškodňování" a jejich vypořádání

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním prošel připomínkovým řízením. Sepsali jsme seznam těch nejdůležitějších připomínek a jak se s nimi Ministerstvo zdravotnictví vypořádalo.

Číst dál...

Konec alternativních školek v České republice? Stát opět přitvrzuje

Strategií státu je trestat rodiče a především děti, které nejsou řádně očkované, zákazem vstupu do školek. Nyní jim chce ministerstvo zdravotnictví uzavřít i poslední možnost, kterou představují malé dětské skupiny. V pěti letech však všechny děti stát nažene do společných zařízení a očkování najednou nehraje roli!

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje rozšířit povinnost přijímání řádně očkovaných dětí na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, živnosti.

Číst dál...

Návrhy k jednání o zákonu o náhradě újmy způsobené (povinným) očkováním - vnější připomínkové řízení

Ve znění návrhu zákona navrhujeme tyto změny:

 

1) Termín „známý následek“

V návrhu zákona se na některých místech uvádí termín „ZNÁMÝ možný následek“. Tento termín je zavádějící, protože existují i neočekávané nežádoucí účinky. Nelze tedy počítat pouze s odškodněním známých NÚ, ale i těch, které dosud nejsou známé nebo se zkoumají, nicméně odborníci je vyhodnotí jako možný následek.

Navrhujeme slovo ZNÁMÉ vyškrtnout z § 3 a § 10.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou

Místo:

Praha

Datum:

28. listopadu 2018

Přítomni:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Marie Maříková, místopředsedkyně spolku

Body jednání:

- příprava zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- novela zákona o ochraně veřejného zdraví

- poradní orgán – komunikační platforma na MZ

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Znění návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


Návrh
ZÁKON
ze dne                 2019,
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1
Předmět úpravy


(1) Tento zákon upravuje poskytování náhrady újmy způsobené povinným očkováním.

(2) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za újmu způsobenou povinným očkováním.

(3) Náhradu újmy poskytuje stát za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny tímto zákonem.

Číst dál...

Vypořádání připomínek k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

Rozalio se účastnilo vnitřního připomínkového řízení k návrhu zákona o odškodňování, v rámci něhož vypracovalo 26 připomínek, a to na podkladě již dříve zpracovaných základních požadavků. Mnohé připomínky byly přijaty a zapracovány (dokument z MZ - vypořádání připomínek ZDE) , čímž návrh zákona získal přijatelnou podobu. Vznesli jsme nejvíce připomínek z oslovených subjektů a na základě toho se s námi sešel náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Část našich požadavků a návrhů nebylo v tomto prvním řízení přijato, ale mohou být zaneseny do zákona v dalším legislativním procesu, a to především jako poslanecké pozměňovací návrhy.

 

Jak naše základní požadavky nyní korespondují se současným návrhem zákona si můžete přečíst níže v našem stručném shrnutí:

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Senát zákon vrátil s pozm. návrhy

* Usnesení Senátu ZDE

Více informací ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.