Návrhy k jednání o zákonu o náhradě újmy způsobené (povinným) očkováním - vnější připomínkové řízení

Ve znění návrhu zákona navrhujeme tyto změny:

 

1) Termín „známý následek“

V návrhu zákona se na některých místech uvádí termín „ZNÁMÝ možný následek“. Tento termín je zavádějící, protože existují i neočekávané nežádoucí účinky. Nelze tedy počítat pouze s odškodněním známých NÚ, ale i těch, které dosud nejsou známé nebo se zkoumají, nicméně odborníci je vyhodnotí jako možný následek.

Navrhujeme slovo ZNÁMÉ vyškrtnout z § 3 a § 10.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou

Místo:

Praha

Datum:

28. listopadu 2018

Přítomni:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči

 

Za spolek Rozalio:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Marie Maříková, místopředsedkyně spolku

Body jednání:

- příprava zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

- novela zákona o ochraně veřejného zdraví

- poradní orgán – komunikační platforma na MZ

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Znění návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


Návrh
ZÁKON
ze dne                 2019,
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1
Předmět úpravy


(1) Tento zákon upravuje poskytování náhrady újmy způsobené povinným očkováním.

(2) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za újmu způsobenou povinným očkováním.

(3) Náhradu újmy poskytuje stát za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny tímto zákonem.

Číst dál...

Vypořádání připomínek k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

Rozalio se účastnilo vnitřního připomínkového řízení k návrhu zákona o odškodňování, v rámci něhož vypracovalo 26 připomínek, a to na podkladě již dříve zpracovaných základních požadavků. Mnohé připomínky byly přijaty a zapracovány (dokument z MZ - vypořádání připomínek ZDE) , čímž návrh zákona získal přijatelnou podobu. Vznesli jsme nejvíce připomínek z oslovených subjektů a na základě toho se s námi sešel náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Část našich požadavků a návrhů nebylo v tomto prvním řízení přijato, ale mohou být zaneseny do zákona v dalším legislativním procesu, a to především jako poslanecké pozměňovací návrhy.

 

Jak naše základní požadavky nyní korespondují se současným návrhem zákona si můžete přečíst níže v našem stručném shrnutí:

Číst dál...

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví Radkem Policarem

 

Místo:

Praha

Datum:

1. listopadu 2018

Přítomni:

JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo

 

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

Předmět jednání:

Vypořádání připomínek k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Zápis ze schůzky s poslankyní Olgou Richterovou

 

Místo:

Praha

Datum:

15. října 2018

Přítomni:

PhDr. Olga Richterová, PhD., místopředsedkyně strany, poslankyně parlamentu ČR, členka Výboru zdravotního

 

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

Body jednání:

Příprava zákona o odškodnění újmy způsobené očkováním

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

 

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.

Číst dál...

Rozalio navrhuje přepsat takřka celý návrh zákona o odškodnění. Máme 26 připomínek!

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) má po letech příprav hotové paragrafové znění zákona o náhradě újmy způsobené očkováním. Na základě naší žádosti a schůzek se zástupci MZ nám byl v rámci vnitřního připomínkového řízení zaslán na začátku října návrh zákona k připomínkování. My jsme již dopředu měli připravené základní principy, podle kterých by měl být zákon vytvořen a jak by mohl fungovat (tento souhrn uvádíme níže). To nám bylo dobrou předlohou pro zformulování připomínek, které si můžete přečíst ZDE.

Číst dál...

Problémy po očkování mohou rodiny zruinovat i finančně

Praha, 1. října 2018

„Kdybych to měla shrnout, vyšla nás léčba tak zhruba na 45 000 Kč ročně, teď to bude ‚jen‘ kolem 30 000 Kč ročně.“ „Kvůli nemoci syna jsem musela jít do insolvence, opravdu to bylo neúnosné si stále půjčovat.“ „Když vezmu finančně nevyčíslitelnou újmu na zdraví, nevyspání, stres, tak za 3 roky odhadem 80 000 Kč. Ale možná ještě více.“ Tyto a další podobné věty jsme si přečetli v e-mailech od rodičů, kteří se o svůj příběh podělili v brožurách Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin. Na začátku září jsme se jich zeptali, kolik stála léčba jejich dětí a jaká byla další finanční újma. Chtěli jsme konkrétní data jako podklady pro statistiku k jednání o návrhu zákona o odškodnění újmy způsobené očkováním.

Číst dál...

Usilujeme o změny v systému očkování. Věříme, že společně to dokážeme!

 

Ministerstvo zdravotnictví nám pořádně nakládá. Otevírá zákon o ochraně veřejného zdraví a zároveň připravuje nový zákon o odškodnění újmy způsobené očkováním.

Stávající zákon o ochraně veřejného zdraví nastavuje mimo jiné podmínky přijímání dětí do mateřských škol a na školy v přírodě a zotavovací akce. Ovšem v právě navrhované novele se vůbec nepočítá se změnami týkajícími se přijímání dětí.

Zcela nový zákon o odškodnění může pomoci poškozeným a jejich rodinám, nebo naopak nastavit komplikovaná pravidla, v důsledku čehož nebude odškodněn téměř nikdo.

Číst dál...

Pětileté neočkované děti do školky musí, mladší nesmí. Napraví připravovaná novela zákona tento paradox?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 29. srpna 2018

Podle legislativního plánu Ministerstva zdravotnictví z května tohoto roku se nyní otevírá zákon o ochraně veřejného zdraví, který právě prochází vnitřním připomínkovým řízením. Stávající zákon zásadně zasahuje do života nedoočkovaných či neočkovaných dětí. Zakazuje jim chodit do školky, ačkoli školský zákon naopak pětiletým dětem předškolní vzdělávání přikazuje! Děti také nesmí bez řádného očkování jezdit na školy v přírodě a zotavovací akce se svými spolužáky, se kterými jinak tráví mnoho hodin denně.
Rozalio požaduje změny v zákoně, které se týkají právě přijímání dětí do mateřských škol, případně uznání dočasných kontraindikací pro vstup do školky, a zrušení podmínky očkování na školy v přírodě a zotavovací akce. Připravovaná novela však žádné změny v očkování nepřináší.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.