Otázka:

 

Jaký je Váš odborný názor na případnou změnu schématu očkování hexavakcíny a vyjádření, zda by došlo k ohrožení veřejného zdraví, pokud by byl očkovací kalendář upraven a děti byly očkovány později než v 9. týdnu věku.

 

 

 

 

Odpověď:

 

Jsem zastáncem toho, aby se očkování u dětí zahajovalo co nejpozději, ale zase dostatečně brzy, aby bylo schopné dítě ochránit a bylo dokončené v termínech stanovených výrobcem očkovací látky.

 

Jsem také proto, aby se intervaly očkování prodlužovaly na co nejdelší možnou mez, kterou opět umožňuje výrobce.

 

V současnosti se v ČR používá schéma 3+1, kdy první dávka se aplikuje na 9. týdnu života, druhá za měsíc, třetí opět za měsíc a čtvrtá za 6 měsíců od třetí. Jsou to nejkratší možné intervaly mezi dávkami vakcíny a je škoda, že se nevyužívá ani schéma, kdy jsou mezi prvními třemi dávkami vakcíny rozestupy dva měsíce (viz SPC InfanrixHexa).

 

Schéma 2+1, kdy první dávka by se aplikovala v 13. týdnu, další za nejméně dva měsíce a třetí za 6-8 měsíců se vůbec nepoužívá, ačkoliv jde o schéma zcela rovnocenné a z hlediska dlouhodobé protektivity přinášející podle mého názoru určitě vyšší stupeň ochrany.

 

 

 

Jsem si vědom toho, že se objevují případy pertuse u dosud neočkovaných dětí, ale v počtu cca 100 000 narozených dětí je to jen promile.

 

Proto se domnívám, že vakcinace po narození by měla sloužit především jako výborný základ pro dlouhodobou ochranu a ke snížení počtů pertuse v pre- a pubescentním věku dětí. To lze jedině stimulací periferní a centrální imunitní paměti a tu lze navodit jen schématem 3-5-7-15 až 18 či schématem 3-5-13. Aplikací několika dávek za sebou v měsíčních intervalech se sice stimuluje imunitní odpověď, ale není možné využít potenciálu případně existujících buněk periferní paměti. Jen schémata s intervaly min 2 měsíce mají tuto schopnost aktivovat periferní imunitní paměť.

 

Aktivovat centrální paměť je možné teprve v intervalu cca 7 měsíců (zde příloha). Proto pokud je 3. či 4. dávka dle schématu (2+1 či 3+1) aplikována za 8 měsíců, muže dojít nejen k tvorbě nové imunitní odpovědi, ale i ke stimulaci periferní a centrální imunitní odpovědi.

 

 

 

Závěr:

 

Jsem tedy pro, aby pro ochranu adolescentů a poté zpětně za několik let i novorozenců se používalo schéma 2+1 s aplikací první dávky ve 13. týdnu věku, druhé za nejméně 8 týdnů a třetí za minimálně 8 měsíců od druhé dávky. Dle mého názoru přechodem ze schématu 3+1 na 2+1 nedojde k ohrožení veřejného zdraví. Toto schéma může být alternativou pro ty, co si to přejí a nemusí být povinné pro všechny.

 

 

 

V případě, že není vůle přejít na toto schéma 2+1, myslím si, že dobrým doporučením, které bere v potaz imunitní systém dítěte a schéma by mělo být schéma 3+1 s aplikací jednotlivých dávek v měsících 3-5-7-15 až 18 a aplikací první dávky v 9. týdnu věku. Takto by se mělo schéma 3+1 bez ohledu na jakékoliv jiné změny změnit ihned.

 

 

 

Všechna tato schémata umožňuje výrobce – viz SPC a ochrana po očkování je rovnocenná, dlouhodobá ochrana a protektivita je u delších schémat dokonce lepší.

 

 

 

Prohlášení:

 

Toto vyjádření jsem napsal jako odborník, který se vakcinací zabývá 30 let a který patří mezi vysoce citované evropské autory ohledně očkování a který je autorem 6 knížek o očkování.

 

Za toto vyjádření jsem nepobral žádnou odměnu. Nejsem v žádném přímém ani nepřímém spojení s Ligou lidských práv ani spolkem Rozalio.

 

Toto vyjádření je moje osobní vyjádření a nesu za ně odpovědnost jen já.

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

 

Výukové pracoviště tropické a cestovní medicíny

 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

 

Ústav epidemiologie

 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Ředitel

 

Centrum očkování a cestovní medicíny

 

Tylovo nábřeží 418/6

 

500 02 Hradec Králové

 

Tel: +420495541584;

 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

www.vakcinace.cz

 

 

 

Četli jste již „Travel Medicine“ třetí vydání – celosvětově nejvíce prodávanou knihu o cestovní medicíně?

 

Profesor Beran je autorem kapitoly „Routine Travel Vaccines“

 

 

 

Očkování pro laiky: http://www.ockovaci-kalendar.cz/kniha

 


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.