Zápis ze zasedání 9. září 2017

Zápis ze zasedání členské schůze/valné hromady ze dne 9. září 2017 si můžete přečíst ZDE.

Upozorňujeme naše členy na změny v podmínkách členství vyplývající ze zasedání:

 

1) Roční členský příspěvek se zvyšuje z 200 Kč na 300 Kč, a to od 1. ledna 2018. Do konce tohoto roku platí tedy stále částka 200 Kč, od 1. ledna 2018 pak 300 Kč. Prosíme všechny, kteří mají trvalý příkaz, aby jej navýšili.
Tato změna proběhla po diskuzi, kdy bylo upozorněno, že členský příspěvek se od roku 2010 nenavyšoval. Dosud první a poslední navýšení proběhlo v roce 2009, a to z původních 120 Kč na 200 Kč.
Stále platí, že členský příspěvek můžete platit nejen jednou ročně, ale rozložit si částku jak je libo (čtvrtletně, pololetně, měsíčně, či jednou za dva měsíce...). Částka 300 Kč je výhodná právě v tom, že měsíčně vyjde úhrada členského příspěvku na 25 Kč, čtvrtletně na 75 Kč, pololetně na 150 Kč.
Pokud jste si loni či v posledních letech předplatili členství a upozornili na to výbor, bude částka rozpočítána a budete o tomto vyrozuměni e-mailem.


2) Mnoho z Vás nám k členskému příspěvku posílá vyšší částku jako finanční dar. Velmi Vám za toto děkujeme a máte-li zájem, napište nám o potvrzení daru pro daňové účely. Pokud jste však zaslali vyšší částku a považujete to za předplacení příspěvku na více let dopředu, nemůžeme Vám potvrzení o daru vydat, protože se toto za dar nepovažuje. Novinkou u nás je, že je nutné o předplacení příspěvku upozornit Výbor před zaplacením příspěvku nebo nebo nejpozději do dvou týdnů od zaslání částky. Stává se nám totiž, že někteří členové na toto neupozorní a vznikají tak nepříjemná nedorozumění.

 


3) Během ledna 2018 upozorníme všechny, kteří neuhradili členský příspěvek za rok 2017 a požádáme je, aby tak učinili nejpozději do 1. března 2018. Takto to bude probíhat i v letech následujících. Tomu, kdo i přes upozornění členský příspěvek neuhradí, bude členství změněno z řádného na přidružené. Rozdělení druhu členství je totiž další novinkou, která se zavádí.

 


4) Nově jsou tedy druhy členství: řádné, přidružené, čestné. Členství řádné a přidružené si mohou nově přihlašující sami zvolit podle svého uvážení. Řádný člen má všechna práva, ale také povinnosti vyplývající ze stanov (např. volit a být volen do funkcí, hlasovat o činnosti Rozalia). Přidružený člen má práva omezená (nemá např. hlasovací práva, nemůže kandidovat na funkce ve spolku, ale dostává od nás informace), ale také žádné povinnosti (nemá např. povinnost hradit členský příspěvek). Čestný člen je osoba, která je pro spolek významná. Na post čestného člena může kohokoliv nominovat člen Rozalia, o přidělení čestného členství pak rozhoduje Valná hromada. Čestný člen má omezená práva, ale nemá žádné povinnosti. Se svým nominováním musí souhlasit.


5) O změnu druhu členství mezi přidruženým a řádným můžete požádat a při splnění podmínek pro členství bude změna provedena bezplatně. Výjimkou je však případ, kdy vám bylo automaticky změněno členství z řádného na přidružené z důvodu neuhrazení příspěvků. V takovém případě může člen požádat o změnu členství zpátky na řádné, ale bude vyžadována úhrada administrativního poplatku ve výši jednoho ročního příspěvku a zároveň uhrazení členského příspěvku na rok následující.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.