Zasedání valné hromady Rozalia

Řádní členové dostanou v příštích dnech průvodní dokument k zasedání e-mailem.