Zápis z valné hromady - leden 2009

Zápis z valné hromady o.s. ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,


konané v sobotu 24. ledna 2009
v A-centru, Vítkova 8, Praha 8 – Karlín, 186 00


 

 

Valné hromady se zúčastnilo 16 členek/členů o.s. ROZALIO a 6 nečlenů. Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl schválen následovně:

 Program valné hromady:

1)     Činnost za minulé období (rok 2007 a 2008)
2)     Zpráva o hospodaření a financování (rok 2007 a 2008)
3)     Hlasování o změně stanov - nová adresa sídla, hlasování o nové výši členského příspěvku
4)     Představení zájemců o práci ve výboru
5)     Volba výboru
6)     Plány do budoucna
7)     Diskuse


Úvod – členství (možnost hlasování), zájem o kandidaturu do výboru – Martina Suchánková

1) Činnost ROZALIO o.s. 2007 a 2008 -
Caroline Kovtun

·         Leden-březen 2007 - příprava a spuštěni internetových stránek
·         Únor 2007 – registrace, založení účtu, registrační agenda
·         Březen 2007 – účast (2 lidi) na očkovacím sympoziu v Drážďanech (navázání kontaktů, zápis na webu)
·         Duben 2007 – účast (1 člověk) na semináři SÚKL "Bezpečná farmakoterapie" (zápis na webu)
·         Srpen 2007 – III. Očkovací fórum v Sedlištích
·         Srpen- říjen 2007 - příprava přednášky Viery Scheibner
·         Říjen 2007 - přednáška Viery Scheibner v Praze a Brně
·         Listopad 2007 – účast v parlamentu na semináři zpráva k návrhu zavedení povinného očkování proti pneumokoku
·         Listopad 2007 – tisková zpráva k návrhu zavedení povinného očkování proti pneumokoku
·         Duben 2008 – dopis hl. hygienikovi ČR Michaelu Vítovi
·         Březen 2008 – Přednáška Mgr. Aloise Komorouse v A-Centru na téma „Očkování proti TBC – má jěště dnes smysl?“
·         Duben 2008 - Zpráva pro poslance Evropského parlamentu ve Štrasburku a osobní předání europoslankyni Hybáškové na půdě parlamentu ve Štrasburku
·         Květen – oslovení poslanců
·         Srpen 2008 – IV. Očkovací fórum v Sedlištích
·         Leden 2009 – Založení transparentního účtu pro účely vyplácení část právních výloh pro rodiče stíhány za neočkování, kteří by si jinak právníka nemohli dovolit a práci právníka
·         Kontinuální práce na webových stránkách
·         Překlady článků
·         Příprava nových článků
·         Spolupráce s medii na článcích, oficiální vyjádření k danému očkovacímu tématu
·         Vyjadřovaní stanovisek sdružení v rozhlasových a televizních relacích
·         Besedy pro rodiče o očkování v Praze i mimo ni
·         Spolupráce s HAM na zdravotně-právní poradně v A-centru
·         Spolupráce s LLP
·         Vyhledání vhodného právníka
·         Vyhledávaní vhodných argumentu pro právní opory sporu za odmítnutí povinného očkování
·         Odpovídání na e-mailové dotazy
·         Vyhledávání možnosti grantu
·         Vydávání a nabízení vhodných titulů nakladatelstvím – N.Z.Miller, R. Mendelsohn, S.Cave 

Shrnutí postupu „očkovacích kauz“ – Martina Suchánková

 • Nový spolupracující právník:  Jiří Švejnoha

 • Očkovací kauzy –  2 podané ke správnímu soudu (1 Švejnoha a 1 LLP), 1 postoupena k nejvyššímu správnímu soudu, 1 podána k ústavnímu soudu (před 2lety) , ostatní sledované byly zrušeny už na KHS

 • VH se zúčastnil pan Vavřička – kauzu – resp. stížnost (kvůli pokutě za neočkování) oficiálně přijal ústavní soud. Blíže nás seznamil s průběhem jejich kauzy. Neví zda US stížnost přijal, děti zatím překročily věk 18 let. (Údajně lze zjistit stav rozpracovanosti pouhým telefonátem na Ústavní soud - s uvedením čísla stížosti - pan Vavřička se pokusí dotázat)


2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2007 a 2008) – Jan Třasák

 PříjmyVýdaje
200760 461,32  34 421 
200822655,30   736,50 
  

3) Hlasování o návrhu změny stanov

 • Hlasování se zúčastnilo 16 členů ROZALIO o.s.

 • Oddíl 2 – Sídlo sdružení
  Sdružení sídlí na adrese U Prefy 771/25, 182 00 Praha 8,
  Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 • Hlasování o návrhu zvýšení členského příspěvku
  Členové výboru přišli s návrhem na zvýšení členských příspěvků. Od založení ROZALIO je výše příspěvku 120,- Kč
  Návrhy: Zachovat 120kč – 1 pro, Zvýšit na 200kč – 8 pro, Zvýšit na 240kč – 6 pro, Zvýšit na 500kč – 1 pro
  Výsledek:  zvýšení členského příspěvku na 200,- Kč ročně.


4) Představení zájemců o práci ve výboru

Caroline Kovtun, M.A.
Pracuje doma jako překladatelka, je matkou téměř 4 letého dítěte. Bydli v Praze a je ji 31 let. O očkování se začala zajímat po narození syna, hlavně jí zajímá medicínská stránka věci a shromažďování důležitých informací o očkování. Spoluzakladatelka ROZALIO o.s., motivuje jí hlavně přesvědčení, že stát nemá právo očkování vynucovat zákonem. Ve sdruženi se věnuje odpovídaní dotazů, komunikaci s medii, organizací přednášek,  informativně-diskusních besed a  právní poradně, které vede v tandemu s Martinou Suchánkovou. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 2 děti, bydlí v Praze, je jí 35 let. O očkování se zajímá od narození  první dcery. V ROZALIO o.s. pracuje od jeho založení, orientuje se především na legislativu, jak na prosazování práv rodičů na svobodnou a informovanou volbu při lékařském zákroku, ale přijde ji zásadní prosazování občanských práv vůbec. Při očkování spatřuje nejdůležitější rozhodnout se podle svého uvážení na základě mnoha dobře dostupných informaci. S Karolinou Kovtun od r. 2007 dělá besedy s rodiči o očkování. Je také aktivní členkou výboru HAMu (Hnutí za aktivní mateřství). E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Ing. Jan Třasák, MBA
Pracuje jako projektový manažer. Má 37 let, je otcem tří dětí ve věku  4,5 roku; 3 roky a jeden měsíc. Spoluzakladatel ROZALIO o.s. Ohledně očkování prošel od přijímání očkování jako dogmatu a k souhlasnému názoru, že očkovat by se mělo tam, kde to je rozumné. Zohledovat by se měl jen zdravotní prospěch dítěte. V současném přístupu státu vidí problém hlavně v rovině lidsko-právní, kde se domnívá, že by stát měl, mimo epidemické situace, očkování pouze doporučovat ale ne nařizovat a sankcemi vymáhat. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.
Pracuje jako administrátor IT systémů. Má 32 let a je otcem 2 ročního syna. O očkování se blíže začal zajímat před narozením syna. S rostoucím množstvím nových informací výrazně změnil názor na prospěšnost očkování. Současný systém povinného očkování považuje za špatný. Očkování dětí v termínech podle očkovacího kalendáře bez důkladného vyšetření imunitního systému dítěte a vyloučení možných kontraindikací a v celkovém počtu nařízených vakcín a dávek považuje za velmi riskantní a nezodpovědné. Dále kritizuje přístup orgánů státní správy, které s rodiči snažícími se chránit zdraví svých děti, zahajují správní řízení a ukládají výrazné sankce. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Bc. Michal Zámorský
V současnosti pracuje v rodinné zahradní firmě s možností se věnovat i domácnosti. Věk 29 let, otec dcery Rozárky (15 měsíců). Bydlí ve Všetatech u Neratovic. K zájmu o objektivní pohled na očkování ho přivedla manželka před narozením dcery a také bouřlivá reakce manželčina synovce na hexavakcínu. Zastává názor, že stát nemá mít právo nutit rodiče vpravovat do svých dětí látky u kterých ani nejsou známá účinnost a nežádoucí účinky. Plně zodpovědnými za své děti jsou jedině rodiče a ti mají mít poslední slovo. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

5) Volba výboru 

 • Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
  Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 • Hlasování o zvolení Caroline Kovtun do výboru ROZALIO.
  Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 • Hlasování o zvolení Jana Třasáka do výboru ROZALIO.
  Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 • Hlasování o zvolení Tomáše Bartoníčka do výboru ROZALIO.
  Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 • Hlasování o zvolení Michala Zámorského do výboru ROZALIO.
  Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 • Pro:11, Proti:0, Zdrželo se:0, Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Caroline Kovtun – předsedkyně, Martina Suchánková a Jan Třasák – místopředsedové, Tomáš Bartoníček a Michal Zámorský – členové.
  Výsledek: návrh přijat

   Funkci revizora přijala: Dita Bartůšková

6) Plány do budoucna  

 • Legislativa: změna zákona,  získání finanční podpory pro právní zastoupení (k tomu účelu založen transparentní účet), pomoc lidem při komunikaci s úřady, otevřené dopisy.

 • Informačně-mediální:  přinášení informací,  přednášky (Kron, Hirte…), osvětová činnost, sledování médií, reakce na aktuální dění, nové informace na www stránky.

 • Organizační: založit pracovní týmy (právní, mediální…), nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi podobné jako ROZALIO, koordinace překladů článků na stránky.


8)   
Diskuse

Koordinace aktivních členů, legislativa – soulad českých právních norem s mezinárodní úmluvou, idea transparentního účtu, fond pro poškozené děti, zjišťování okolností zrušení povinného očkování v některých zemích, zastavené řízení u několika kauz, grafika www stránek, možnosti získání grantových prostředků pro činnost sdružení, překládání článků.

 
            

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.