Zápis z valné hromady - září 2010

 Zápis z valné hromady o.s. ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,


konané v sobotu 4. září 2010
v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy

Valné hromady se zúčastnilo 19 členek/členů o.s. ROZALIO a  8 nečlenů. Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl schválen následovně:

Program valné hromady:

1)    Činnost za minulé období (rok 2009 a 1. pol 2010)
2)    Zpráva o hospodaření a financování (rok 2009)
3)    Představení zájemců o práci ve výboru
4)    Volba výboru
5)    Plány do budoucna
6)    Diskuse


Úvod – členství (možnost hlasování), představení práce výboru, zájem o kandidaturu do výboru – Martina Suchánková

 

1) Činnost ROZALIO o.s. 2009 a 1.pol 2010 - Martina Suchánková

- únor 2009 vyšel náš článek O očkování z pohledu rodičů v časopise Člověk a výchova

- květen 2009 - přednáška pí. Malgorzaty Logy - Léčba chronických onemocnění z pohledu celostní metody Dr. Klinghardta

- srpen 2009 V. Očkovací fórum v Jindřichovicích

- říjen 2009 podaní stanoviska k Ústavnimu soudu k podané kauze odmítnutí povinného očkovaní

- říjen 2009 účast na konferenci Aktivní rodičovství v Brně v besede Různe pohledy na očkovaní

- únor 2010 spolupráce na Petici za svobodnou volbu v očkovaní

- únor 2010 Dopis prezidentu republiky, kterým jsme mu vyjádřili podporu při jeho snažení o  

  zachování dobrovolnosti při očkování proti prasečí chřipce

- duben 2010 zpracování informací z Hygienických stanic o řízeních s "nestandardně očkujícími

  osobami"

- duben 2010 účast na diskusním semináři v parlamentu ČR na téma „Problematika okování v ČR

- duben 2010 účast v diskusním panelu „Očkování - zakázaná volba?!“ na veletrhu BiostylEcoworld

- květen 2010 oslovování poslanců před parlamentními volbami

Komunikace s bývalým zmocněncem pro lidská práva J. Jařabem, s místopředsedou zdravotního výboru parlamentu ČR B. Šťastným, spolupráce se senátorem J. Štětinou

Pokusy o komunikaci s MZ ohledně BCG vakcinace, právního pohledu na odklady očkování, následné podání stížnosti pro nezodpovězení žádného z dotazů

·         Kontinuální práce na webových stránkách
·         Překlady článků
·         Příprava nových článků
·         Spolupráce s medii na článcích, oficiální vyjádření k danému očkovacímu tématu
·         Vyjadřovaní stanovisek sdružení v rozhlasových a televizních relacích
·         Besedy pro rodiče o očkování v Praze i mimo ni
·         Spolupráce s HAM na zdravotně-právní poradně v A-centru, ukončení pravidelné poradny
·         Spolupráce s LLP
·         Vyhledávaní vhodných argumentu pro právní opory sporu za odmítnutí povinného očkování
·         Odpovídání na e-mailové dotazy
·         Vyhledávání možnosti grantu
·         Vyhledávání a nabízení vhodných titulů nakladatelstvím – R. Sears, S.Cave

Shrnutí postupu zásadních „očkovacích kauz“


- ROZALIO poslalo své stanovisko k Ústavnímu soudu ke kauze která je již několik let podaná k ústavnímu soudu

- Podání kasační stížnosti k NSS za vyloučení dítěte ze školky

- v červenci 2010 NSS vydal rozhodnutí o zrušení pokuty za odmítnutí povinného očkování

 

2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2009) – Martina Suchánkova (podklady Iva Vosáhlová)

Příjmy za rok 2009 byly - 34.548,- (členské příspěvky a dary)

Výdaje za rok 2009 byly - 10.473,- (poštovné, kopírování, lektorné, honoráře za přednášky, cestovné, pronájem sálu, výdaje spojené s očko-fórem)

 

3) Představení zájemců o práci ve výboru


Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 2 děti, bydlí v Praze, je jí 36 let. O očkování se zajímá od narození  první dcery. V ROZALIO o.s. pracuje od jeho založení, orientuje se především na legislativu, jak na prosazování práv rodičů na svobodnou a informovanou volbu při lékařském zákroku, ale přijde ji zásadní prosazování občanských práv vůbec. Při očkování spatřuje nejdůležitější rozhodnout se podle svého uvážení na základě mnoha dobře dostupných informaci. S Karolínou Kovtun od r. 2007 dělá besedy s rodiči o očkování a ráda by v nich pokračovala i nadále.  V nastávajícím období by chtěla více komunikovat ze zákonodárci v tomto příznivějším období, kdy by se mohla podařit prosadit změna zákona o povinném očkování Je také aktivní členkou výboru HAMu (Hnutí za aktivní mateřství). E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Caroline Kovtun, M.A.
Pracuje doma jako překladatelka, je matkou téměř 4 letého dítěte. Bydli v Praze a je ji 33 let. O očkování se začala zajímat po narození syna, hlavně jí zajímá medicínská stránka věci a shromažďování důležitých informací o očkování. Spoluzakladatelka ROZALIO o.s., motivuje jí hlavně přesvědčení, že stát nemá právo očkování vynucovat zákonem. Ve sdruženi by nyní ráda pracovala jako vedoucí překladatelského týmu a překladatel a editor překladu. Vyhledávala by zajímavé výzkumy, články, údaje, informace, hlavně v AJ, komunikovala s organizacemi v USA a VB. A nadále bude ráda pokračovat v  informativně-diskusních besedách, které vede v tandemu s Martinou Suchánkovou. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Markéta Melicharová

Markéta Melicharová - matka pěti dětí /15,10,8,6,4/, majitelka Jazykové školy v Lysé nad Labem. O očkování se začala zajímat, když se u její nejmladší dcery, v souvislosti s vakcinací, objevily těžké epileptické záchvaty. To se stalo v roce 2007, od té doby se intenzivně zajímá o tuto kontroverzní metodu. V roce 2009 se stala členkou ROZALIO o.s.. V roce 2010 iniciovala vytvoření Petice za svobodnou volbu v očkování. Domnívá se, že v demokratické společnosti by měla být dobrovolnost v očkování samozřejmostí. E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Helena Brdičková

Nyní na mateřské dovolené s roční dcerou, je jí 30 let. S narozením dítěte přišly také otázky na téma očkování, v rámci aktivit pro ROZALIO o.s. teprve sbírá zkušenosti, ráda by se orientovala na statistické a finanční oblasti. Jako velký problém vnímá nízkou a jednostrannou informovanost rodičů a bohužel i lékařů. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vladimíra K. Vojtíšková
V současné době na mateřské dovolené, má dvě děti, žije u Brna, je jí 38 let. O očkování se začala zajímat během prvního těhotenství. V problematice očkování vnímá jako stěžejní možnost se svobodně rozhodnout. Za nesmírně důležitý považuje přístup k informacím a to jak laické veřejnosti, tak i lékařů. Proto se chce podílet jednak na překladech zahraničních zdrojů a jejich zdostupnění široké veřejnosti a potom také na rozšíření aktivit sdružení směrem na Moravu. V rámci administrace sdružení bude vést agendu spojenou především s evidencí členů. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Funkci revizora přijal : Jiří Brdička

 

4) Volba výboru 

Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Caroline Kovtun do výboru ROZALIO.
Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Markéty Melicharovou do výboru ROZALIO.
Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Heleny Brdičkovou do výboru ROZALIO.
Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Vladimíry Vojtíškovou do výboru ROZALIO.
Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
Pro:14, Proti:0, Zdrželo se:5, Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Martina Suchánková – předsedkyně, Markéta Melicharová a Helena Brdičková – místopředsedkyně, Caroline Kovtun a Vladimíra Vojtíšková – členky.
Výsledek: návrh přijat
 


5) Plány do budoucna  

·      Legislativa: změna zákona - komunikace se zákonodárci, spolupráce s LLP, oficiální podání petice, pomoc lidem při komunikaci s úřady, otevřené dopisy.

·      Informačně-mediální:  přinášení informací,  přednášky (Kron, Hirte…), osvětová činnost, sledování médií, reakce na aktuální dění, nové informace na www stránky.

·      Organizační : nastartovat práci nově vzniklých kruhů, nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi podobné jako ROZALIO.

 


6)    Diskuse


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.