Zápis z valné hromady - září 2012

Zápis z valné hromady o.s. ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,


konané v sobotu 8. září 2012
v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy

Valné hromady se zúčastnilo 20 členek/členů o.s. ROZALIO a 13 nečlenů.

Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl schválen následovně:

 Program valné hromady:

1) Činnost za minulé období (rok 2010-11 a 1. pol 2012)
2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2010 a 2011)

3) Plány do budoucna

4) Diskuse

5) Představení zájemců o práci ve výboru
6) Volba výboru

 

HLASOVÁNÍ o programu valné hromady: 20, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 

1) Činnost ROZALIO o.s  za 2010-11 a 1. pol 2012 - Martina Suchánková

 

Poradenská a osvětová činnost;

Besedy pro rodiče o očkování v Praze, Pardubicích, Hradci Králové, Lanškrouně, Uherském Hradišti….

Poradna e-mailová.

 

Kontinuální práce na webových stránkách

Spolupráce s medii na článcích, oficiální vyjádření k danému očkovacímu tématu

Vyjadřovaní stanovisek sdružení v rozhlasových a televizních relacích

Vyhledávaní vhodných argumentu pro právní opory sporu za odmítnutí povinného očkování

Podpora rodičů v soudních sporech , informační, peněžitá

 

září – prosinec 2010 – účast na rekvalifikačním kursu pro manažery NNO

leden 2011 článek v HN

únor 2011  mediální trénink

únor 2011 verdikt ÚS – TZ? Kontakt s medii, proplacení nákladů

jaro 2011 – zmapování práce – pokus o rozdělení kompetencí

duben 2011 – schůzka s poslancem B.. Štastným

květen 2011 – Máte slovo

srpen 2011 – snaha ovlivnit novelizaci zákona o zdravotních službách – zákrok proti vůli pacienta

září 2011 VII. Očkovací fórum v Sedlištích

září – reakce na seminář Kam směřuje povinné očkování

září 2011- Tv Metropol, Tv Nova Soukromá dramata, zpravodajství Prima, Nova, ČT

říjen 2011 – článek instinkt, Respekt,

říjen 2011 rozhlasové pořady – ozvěny dne, Zaostřeno na občana,

listopad 2011 Beseda Zdraví – divadlo Kampa na streamu ČT

 leden 2012 –semináři na právnické fakultě

červen 2012 článek – www. mamanaterskedovolena.cz

 

Pokusy o komunikaci s MZ, metodický postup lékařů při neočkování.

Podpora rodičů v soudních sporech, informační i peněžitá. Úzká spolupráce s LLP

 

2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2010 a 2011) – Iva Vosáhlová

 

Hospodářské výsledky rok 2011

 
Náklady

 Spotřebované nákupy

-        spotřeba materiálu                                                  25,-

________________________________________________________________________________

 

Služby

-        cestovné                                                               550,-

-        ostatní služby                                                  19.679,-

(soudní výlohy,platby advokátům,

poštovné, telefony, pronájem webu apod.)

Služby celkem                                                      20.229,-       

 

Mzdové náklady                                                   47.000,-

 

Náklady celkem                                                    67.254,-

 

Výnosy

 Úroky                                                                      221,71

________________________________________________________________________________

 

Přijaté dary                                                        35.750,-

________________________________________________________________________________

Přijaté ostatní příspěvky                                    11.700,-

(příspěvky na sbírkový účet,

 které nebyly zahrnuty do darů)    

________________________________________________________________________________

Přijaté členské příspěvky                                   50.550,-  

 

Výnosy celkem                                                   98.221,71

 

Hospodářský výsledek za rok 2011-zisk            30.967,71

 

 

Stav běžného účtu k 31.12. 2011:                  116.100.45

 

Stav sbírkového účtu k 31.12. 2011:                 4.437,22

 

Stav pokladny k 31.12. 2011:                             1.557,-

 

 

Hospodářské výsledky rok 2010

 

Náklady

 Služby

(cestovné, poštovné, poplatky,

tiskopisy, kopírování, pronájem webu,

proplacení soudních výloh, apod.)                                      11.534,-

 

Mzdové náklady                                                                    6.630,-              

 

Náklady celkem                                                                   18.164,-

 

Výnosy

 Úroky                                                                                          81,80

 

Přijaté dary                                                                          10.800,-

 

Přijaté členské příspěvky                                                     22.962,-

 

Lektorné za přednášku                                                           1.900,-

 

Výnosy celkem                                                                    35.743,80

 

Hospodářský výsledek-zisk                                                 17.579,80

 

3) Plány do budoucna   - Martina Suchánková

·      Legislativa: změna zákona - komunikace se zákonodárci, spolupráce s LLP, oficiální podání petice, pomoc lidem při komunikaci s úřady, otevřené dopisy.

·      Informačně-mediální:  přinášení informací,  přednášky (Kron, Hirte…), osvětová činnost, sledování médií, reakce na aktuální dění, nové informace na www stránky.

·      Restruktualizace práce ve sdružení, nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi podobné jako ROZALIO., vytvoření výroční zprávy

 

 

5) Představení zájemců o práci ve výboru

Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 3 děti, bydlí v Praze, je jí 38 let. O očkování se zajímá od narození  první dcery. Je zakládající členkou ROZALIO, je kontaktní osobou sdružení, odpovídá na dotazy písemné i telefonické a orientuje se i na legislativu, jak na prosazování práv rodičů na svobodnou a informovanou volbu při lékařském zákroku, ale přijde ji zásadní prosazování občanských práv vůbec. Při očkování spatřuje nejdůležitější rozhodnout se podle svého uvážení na základě širšího spektra informaci bez nátlaku a obav ze sankcí. Jezdí na besedy s rodiči o očkování po ČR a ráda by v nich pokračovala i nadále.  V nastávajícím období by chtěla podílet na transformaci sdružení do stavu dlouhodobě udržitelné NNO a chtěla by pokračovat v komunikaci s rodiči jak v poradně, tak na besedách.

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Podroužková

Bydlí v Holoubkově, je jí 36.let a má čtyři dcery. V současné době je na mateřské dovolené s dvouletými dvojčaty. O očkování se začala zajímat po špatné reakci nejmladší dcery na vakcínu proti TBC. Studuje dostupnou literaturu, zajímá se o práva neočkujících rodičů.
V ROZALIO by ráda pomáhala s aktualizací webových stránek. Má v plánu uspořádat přednášky na téma očkování v okolí svého bydliště.

 E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Miroslav Vácha

Pracuje jako zdravotnický záchranář a bydlí v Telči. O očkování se aktivně začal zajímat po narození první dcery. Chce prosadit svobodnou volbu v očkování na základě dostatku pravdivých informací. Snaží se rozšiřovat povědomí o nemocech, proti kterým se běžně očkuje a rizicích s očkováním spojených. Nabízí konzultace a poradenství rodičům. Zastává názor, že každý svědomitý rodič má právo rozhodovat o očkování svých dětí namísto automatické poslušnosti většinového názoru a státního nařízení, které je mnohdy ovlivněné ekonomickými zájmy.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Škodová

Žije nedaleko Liberce, matka dvou synů. S očkováním a nežádoucími účinky má zkušenosti bohužel osobní a to s mladším synem. Ráda by, aby rodiče před očkováním dostali dostatek informací a věděli na co si dát pozor a jak zvolit individuální očkovací plán.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Laura Neová

Je na rodičovské dovolené se synem Kryštofkem. Vystudovala veřejnou správu a dokáže se orientovat v legislativě. Ráda by přispěla k prosazení změn příslušných zákonů a vyhlášek v ČR. Chtěla by podpořit besedy na jižní Moravě a Vysočině. Chce být příkladem druhým, aby se nebáli hájit své zájmy a přání.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Funkci revizora přijala : Petra Sovová

 

6) Volba výboru 

 • Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
  Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Markéty Podroužkové do výboru ROZALIO.
  Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Miroslava Váchy do výboru ROZALIO.
  Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Petry Škodové do výboru ROZALIO.
  Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Laury Neové do výboru ROZALIO.
  Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Pro:15, Proti:0, Zdrželo se:5, Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Martina Suchánková – předsedkyně, Miroslav Vácha a Petra Škodová – místopředsedové, Markéta Podroužková  a Laura Neová – členky.
  Výsledek: návrh přijat

 

 

Zapsala: Martina Suchánková


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.