Zápis z valné hromady 2013

Zápis z valné hromady o.s. ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,


konané v sobotu 7. 12. 2013
v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy

Valné hromady se zúčastnilo 17 členek/členů o.s. ROZALIO a  nečlenů 7.

Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl schválen následovně:

 Program valné hromady:

1) Činnost za minulé období (2. pol 2012 a 1.pol. 2013)
2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2013)

3) Plány do budoucna

4) Diskuse

5) Změna stanov- změna sídla sdružení

6) Představení zájemců o práci ve výboru
7) Volba výboru

 

HLASOVÁNÍ o programu valné hromady:  Pro:17, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 

1) Činnost ROZALIO o.s  za 2012 a 1. pol 2013 - Martina Suchánková

Poradenská a osvětová činnost;

Besedy pro rodiče o očkování v Praze, Ostravě, Milovicích, Táboře, Brně, Hronově….

Poradna e-mailová a telefonická

 

Kontinuální práce na webových stránkách

Spolupráce s medii na článcích, oficiální vyjádření k danému očkovacímu tématu

Vyjadřovaní stanovisek sdružení v rozhlasových a televizních relacích

Vyhledávaní vhodných argumentu pro právní opory sporu za odmítnutí povinného očkování

Podpora rodičů v soudních sporech, informační, peněžitá, úzká spolupráce s LLP

září 2012 VII. Očkovací fórum v Sedlištích

září 2012 - rozhovor s tiskovým mluvčím P. Sedláčkem na www.inspirativni.tv

říjen 2012-  rozhlasový pořad Čaj pro dva – Povinné očkování pro a proti

únor-březen – vypracování žádostí na granty u nadačních fondů Avasti a Naše dítě

březen- Reportáže na Tv Prima – Reportéři na vaší straně

duben 2012 rozhlasové pořady – Povinné očkování -  ano nebo ne? (ČRo Plus)

duben - Panelová diskuse (Ne)očkovat v rámci Academia film Olomouc

červen – vypracování žádosti na ÚP o SPÚM pro zaměstnance sdružení

 

 

2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2012) – Iva Vosáhlová

Hospodaření ROZALIO za rok 2012

 

Výsledovka analyticky

 

Náklady

 

Spotřeba materiálu                                                                                  251,-

Spotřebované nákupy                                                                           251,-

________________________________________________________________

Cestovné                                                                                               1.950,-

Ostatní služby                                                                                     15.495,-

Služby                                                                                                 17.445,-

 

Mzdové náklady                                                                                  29.000,-

Osobní náklady                                                                                  29.000,-

 

Náklady celkem                                                                                  46.696,-

 

                                                                             Výnosy

 

Tržby z prodeje služeb                                                                         2.420,-

Tržby za vlastní výkony a zboží                                                        2.420,-

 

Úroky                                                                                                       112,83

Ostatní výnosy                                                                                        112,83

____________________________________________________________________


Přijaté dary                                                                                         13.300,-

Přijaté ostatní příspěvky                                                                          300,-

Přijaté členské příspěvky                                                                    30.383,-

Přijaté příspěvky                                                                               43.983,-

Výnosy celkem                                                                                   46.515,83

 

 

Hospodářský výsledek za období 2012  - ztráta                                - 180,17

____________________________________________________________________

 

 

3) Plány do budoucna   - Martina Suchánková

·       Legislativa: změna zákona - komunikace se zákonodárci, spolupráce s LLP, oficiální podání petice, pomoc lidem při komunikaci s úřady, otevřené dopisy.

·       Informačně-mediální:  přinášení informací,  besedy s rodiči, osvětová činnost, sledování médií, reakce na aktuální dění, nové informace na www stránky, FAQ,

·       Restruktualizace práce ve sdružení, nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi podobné jako ROZALIO., vytvoření výroční zprávy

 

 

5) Změn stanov – změna sídla sdružení ROZALIO

 

Návrh: nové sídlo: Voskovcova 986, Praha 5, 152 00

 

 • Pro:17, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

6) Představení zájemců o práci ve výboru


Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 3 děti, bydlí v Praze, je jí 39 let. O očkování se zajímá od narození  první dcery. Je zakládající členkou ROZALIO, je kontaktní osobou sdružení, odpovídá na dotazy písemné i telefonické a orientuje se i na legislativu, jak na prosazování práv rodičů na svobodnou a informovanou volbu při lékařském zákroku, ale přijde ji zásadní prosazování občanských práv vůbec. Při očkování spatřuje nejdůležitější rozhodnout se podle svého uvážení na základě širšího spektra informaci bez nátlaku a obav ze sankcí. Jezdí na besedy s rodiči o očkování po ČR a ráda by v nich pokračovala i nadále.  V nastávajícím období by chtěla podílet na transformaci sdružení do stavu dlouhodobě udržitelné NNO a chtěla by pokračovat v komunikaci s rodiči jak v poradně, tak na besedách.

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. arch. Lenka Hejná

V současnosti na rodičovské dovolené, věk 29 let, profesí architektka, žije v Praze a na Valašsku. O problematiku očkování se hlouběji začala zabývat až s narozením syna.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jiří Škoda
Žije a pracuje nedaleko Liberce jako programátor CNC strojů. O problematiku s očkováním se začal zajímat po zkušenosti s nežádoucími účinky po očkování svých synů, kdy do té doby v očkování bezvýhradně věřil. Zabývá se autopatií. Po zjišťování mnoha informací nemá důvěru v současný lékařský systém, který je velmi ovlivněný penězi. Doufá, že se systém upraví natolik, aby si každý mohl zvolit svou individuální cestu. V jiných státech je možnost volby očkování a vše je v pořádku, tak proč by to nešlo u nás.


Miroslav Vácha

Pracuje jako zdravotnický záchranář a bydlí v Telči. O očkování se aktivně začal zajímat po narození první dcery. Chce prosadit svobodnou volbu v očkování na základě dostatku pravdivých informací. Snaží se rozšiřovat povědomí o nemocech, proti kterým se běžně očkuje a rizicích s očkováním spojených. Nabízí konzultace a poradenství rodičům. Zastává názor, že každý svědomitý rodič má právo rozhodovat o očkování svých dětí namísto automatické poslušnosti většinového názoru a státního nařízení, které je mnohdy ovlivněné ekonomickými zájmy.
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Škodová

Žije nedaleko Liberce, matka dvou synů. S očkováním a nežádoucími účinky má zkušenosti bohužel osobní a to s mladším synem. Ráda by, aby rodiče před očkováním dostali dostatek informací a věděli na co si dát pozor a jak zvolit individuální očkovací plán.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Funkci revizora přijala: Petra Sovová

 

7) Volba výboru 

 • Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
  Pro:16, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Lenky Hejné do výboru ROZALIO.
  Pro:16, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Miroslava Váchy do výboru ROZALIO.
  Pro:16, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Petry Škodové do výboru ROZALIO.
  Pro:16, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Jiřího Škody do výboru ROZALIO.
  Pro:16, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Pro:12, Proti:0, Zdrželo se:5, Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Martina Suchánková – předsedkyně, Lenka Hejná a Petra Škodová – místopředkyně, Jiří Škoda a Miroslav Vácha – členové.
  Výsledek: návrh přijat

 

Zapsala: Martina Suchánková