Zápis z valné hromady 2015

  

Zápis z valné hromady spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

konané v sobotu 6. 9. 2015
v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy 

 

Valné hromady se zúčastnilo 27 členek/členů o.s. ROZALIO a  nečlenů 15.

Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl schválen následovně:

 Program valné hromady:

1) Činnost za minulé období (r. 2014 a 1.pol. 2015)
2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2014)

3) Plány do budoucna

4) Diskuse

5) Představení zájemců o práci ve výboru

6) Volba výboru

 HLASOVÁNÍ o programu valné hromady:  Pro:27, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 

1) Činnost ROZALIO za 2014 a 1. pol 2015 - Petra Janoušková

Poradenská a osvětová činnost;

Besedy pro rodiče o očkování v Praze, Brně, Ostravě, Prostějově, Olomouci, Zlíně, Hradci Králové, Liberci….

Poradna e-mailová a telefonická

Kontinuální práce na webových stránkách

Spolupráce s medii na článcích, oficiální vyjádření k danému očkovacímu tématu

Rozalio se podílelo na mnohých z mediálních výstupů a článků, které se zabývaly očkováním.

Vznikl pořad na YT

Proběhla kauza k pořadu Nedej se - Utajená data, který se dostal pod palbu kritiky a řešila ho i RRTV – Rozalio se vyjadřovalo na podporu pořadu a svobody slova.

Vyhledávaní vhodných argumentu pro právní opory sporu za odmítnutí povinného očkování

Podpora rodičů v soudních sporech, informační, peněžitá, úzká spolupráce s LLP

V prvním čtvrtletí roku 2015 procházela úpravami a schvalovacím řízením v poslanecké sněmovně novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Vznikla dobrovolná skupina rodičů, kteří intenzivně oslovovali politiky a ze strany Rozalia byla podána řada i apelů směrem k politkům. Zástupci Rozalia seúčastnili seminářů a jednání, kde se otázka očkování intenzivně řešila

 

Rozalio spolu s LLP předložilo pozměňovací návrh, s těmito body: 

1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,

2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,

3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,

4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,

5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,

6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.

Iniciovali jsme Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování, která získala přes 19 tisíc podpisů

http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html?584=

Ve spolupráci s LLP a se podařilo zabránit upravenému paragrafu v zákoně, který umožňoval očkovat děti bez souhlasu resp. proti vůli rodičů rodičů.

Téma očkování se dařilo medializovat na základě tlaku občanských iniciativ vznikla pracovní komise pro otázky očkování na ministerstvu zdravotnictví.

Stanoviska k výnosům ústavního soudu.

Jedním z malých úspěchů bylo veřejné prohlášení MZ, že řádné očkování do MŠ postačí očkování hexavakcícnou ve schématu 2+1 a pouze jedna dávka MMR vakcíny.

Rozalio vytvořilo nový informační leták o očkování pro rodiče.

Za rok 2014 se uskutečnilo více, než 60 besed na téma očkování po celé ČR (přednášela Martina Suchánková).

V září 2014 proběhlo X. očkovací fórum v Sedlištích

 

 

2) Zpráva o hospodaření a financování (rok 2014) – Iva Vosáhlová

 

Hospodaření ROZALIO za rok 2014

 

Výsledovka analyticky 

Náklady

Spotřeba materiálu                                                                                1 525,-

Spotřebované nákupy                                                                         1 525,,-

________________________________________________________________

Cestovné                                                                                               3 194,-

Ostatní služby(telefon,cestovné,inzerce,popl.právníkům atd.)           25 470,50

Služby                                                                                                 28 664,50

Mzdové náklady                                                                                  61 800,-

Osobní náklady                                                                                  61 800,-

____________________________________________________________________           

Náklady celkem                                                                                  91 989,50                                                                 

 

Výnosy 

Přijaté dary                                                                                          18 130,-                                                                       

Přijaté členské příspěvky                                                                    46 016,-

Přijaté příspěvky                                                                               64 146,-

Výnosy celkem                                                                                   64 146,-

  

Hospodářský výsledek za období 2014  - ztráta                           -27 843,50,

____________________________________________________________________

 

 

3) Plány do budoucna   - Martina Suchánková

·     Zasazovat se především za bezpečné očkování – očkování s minimalizací rizik, s ohledem na každé konkrétní dítě a jeho potřeby a zdravotní problémy

·     Legislativa: změna zákona - komunikace se zákonodárci i odborníky, spolupráce s LLP, oficiální podání peticeza svobodnou volbu v očkování, pomoc lidem při komunikaci s úřady

·     Informačně-mediální:  přinášení informací,  besedy s rodiči, osvětová činnost, sledování médií, reakce na aktuální dění, nové informace na www stránky, FAQ, aktivni a zajímavý FB profil

·     Restruktualizace práce ve sdružení, nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi podobné jako ROZALIO, vytvoření výroční zprávy,

·     Intezivně informovat a podporovat rodiče ve prosazování individuálního přístupu k dítěti

·     Předkládat a překládat více informací ze zahraničí

 

 

5) Představení zájemců o práci ve výboru


Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 3 děti, bydlí v Praze, je jí 41 let. O očkování se zajímá od narození  první dcery. Je zakládající členkou ROZALIO, je kontaktní osobou sdružení, odpovídá na dotazy písemné i telefonické a orientuje se i na legislativu, jak na prosazování práv rodičů na svobodnou a informovanou volbu při lékařském zákroku, ale přijde ji zásadní prosazování občanských práv vůbec. Při očkování spatřuje nejdůležitější rozhodnout se podle svého uvážení na základě širšího spektra informaci bez nátlaku a obav ze sankcí. Jezdí na besedy s rodiči o očkování po ČR a ráda by v nich pokračovala i nadále.  V nastávajícím období by chtěla podílet na transformaci sdružení do stavu dlouhodobě udržitelné NNO a chtěla by pokračovat v komunikaci s rodiči jak v poradně, tak na besedách.

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Miroslav Vácha

Pracuje jako zdravotnický záchranář a bydlí v Telči. O očkování se aktivně začal zajímat po narození první dcery. Chce prosadit svobodnou volbu v očkování na základě dostatku pravdivých informací. Snaží se rozšiřovat povědomí o nemocech, proti kterým se běžně očkuje a rizicích s očkováním spojených. Nabízí konzultace a poradenství rodičům. Zastává názor, že každý svědomitý rodič má právo rozhodovat o očkování svých dětí namísto automatické poslušnosti většinového názoru a státního nařízení, které je mnohdy ovlivněné ekonomickými zájmy.
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Škodová

Žije nedaleko Liberce, matka dvou synů. S očkováním a nežádoucími účinky má zkušenosti bohužel osobní a to s mladším synem. Ráda by, aby rodiče před očkováním dostali dostatek informací a věděli na co si dát pozor a jak zvolit individuální očkovací plán.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Alice Kulhánková

Matka 3 dětí, v současné době je na rodičovské dovolené, bydlí v Brně. Je především rodičem dítěte s následky po očkování, které ji přivedlo k řešení této problematiky. Bezpečné očkování považuje za naprosto základlad přístupu k očkování

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Janoušková

Matka dvou dětí, kdy starší mělo závažnou neurologickou reakce na očkování hexavakcínou. Tato zkušenost ji dovedla k tomu si problematiku očkování více prostudovat a k poznání, že očkování není jen včelička s nulovými riziky. V té době bylo Rozalio jedinou aktivní organizací , která se problematikou očkování zabývala, proto se rozhodla do jeho činnosti zapojit. Vystudovala ekonomii, profesí je ekonomka, účetní.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Funkci revizora přijal: Jiří Škoda

 Jiří Škoda
Žije a pracuje nedaleko Liberce jako programátor CNC strojů. O problematiku s očkováním se začal zajímat po zkušenosti s nežádoucími účinky po očkování svých synů, kdy do té doby v očkování bezvýhradně věřil. Zabývá se autopatií. Po zjišťování mnoha informací nemá důvěru v současný lékařský systém, který je velmi ovlivněný penězi. Doufá, že se systém upraví natolik, aby si každý mohl zvolit svou individuální cestu. V jiných státech je možnost volby očkování a vše je v pořádku, tak proč by to nešlo u nás

 

6) Volba výboru 

 • Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
  Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Alice Kulhánkové do výboru ROZALIO.
  Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Miroslava Váchy do výboru ROZALIO.
  Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Petry Škodové do výboru ROZALIO.
  Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Hlasování o zvolení Petry Janouškové do výboru ROZALIO.
  Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat
 • Pro:22, Proti:0, Zdrželo se:5, Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Martina Suchánková – předsedkyně,  Petra Janoušková a Alice Kulhánková – místopředsedkyně, Petra Škodová a Miroslav Vácha – členové.
  Výsledek: návrh přijat

 

Zapsala: Martina Suchánková


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.